CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蔡柏瑋.
Avatar of 蔡柏瑋.
Java後端工程師 @前思資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
閱讀寫作習慣。 Software Engineer / Android App Developer Taoyuan,[email protected] 技能 精熟 後端 JAVA : Spring, Spring boot, Spring MVC, Spring Batch, JPA, Hibernate Database: Oracle Database, MySQL, SQL Server 中等 前端 Html5, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, Bootstrap, JSP/Servlet 其他類型 Git, GitLab,SourceTree Apache Kafka, Redis, Jenkins 初階 前端 Vue.js Android 開發方式 Agile 經歷 前思科技有限公司.Java後端工程師,至今 1.維運線
JavaScript
HTML5
JAVA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程學系
Avatar of 陳冠宇CHEN, GUAN YU.
Avatar of 陳冠宇CHEN, GUAN YU.
Past
Business Development Associate @Lalamove小蜂鳥國際物流有限公司
2022 ~ 2022
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
jQuery 、 AJAX 、 BootStrap 、Hibernate 、 MSSQLServer 、 Git。 猜數字小遊戲 會員註冊登入、後台紀錄管理、廣告商廣告上傳...等功能的網頁應用程式。 使用技術:JAVA/JSP/Servlet、JDBC、MSSQL 自傳 尊敬的招聘主管您好,我是陳冠宇,目前正尋找使用Java程式語言的後端軟體工程師相關職位。這份自傳旨
電腦軟體應用乙級
Java
Spring Framework
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台南應用科技大學
運動休閒與健康管理系
Avatar of Mạnh Dũng.
Avatar of Mạnh Dũng.
Past
Fullstack Developer @NEUTRON JSC
2021 ~ 2023
Trong vòng một tháng
Main responsibilities: System design, Database design Develop websites, Android applications following specifications Collaborate with the team in designing, architecting, implementing, and testing phases Deploy Android applications to Google plays, d eploy websites. Technical skills Frontend (HTML, CSS, JS, JQUERY, Angular framework, Flutter) Backend (Java core, Spring boost, Spring MVC, JSP/Servlet, NodeJS) SQL database: MySQL NoSQL database: Firebase firestore Object-Oriented Programming Other: Git, GitHub, Jira, other Firebase APIs Other skills English: Intermediate level, can listen and speak basically, read documents and requirements. Teamwork Logical thinking Searching and self-studying Products and Personal projects OnePMS https:/
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Codegym Da Nang
Java developer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of Wu Chia Ying.
Avatar of Wu Chia Ying.
JAVA後端工程師 @尤米爾科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
吳佳穎 ( Chia Ying ) Java base 全端工程師,有大型系統開發與維護經驗,熟悉spring boot框架, 相信為了做到更好而不斷改變及學習的精神,才能為人類生活帶來更多便利,也是保持熱忱及動力的關鍵。 Java base 全端工程師 | Taipei, Taiwan | [email protected] Skills Front-end HTML / JSP JavaScript / jQuery CSS / BootStrap
Java
SQL Server
jdbc
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
財團法人資訊工業策進會
Java跨平台程式設計就業養成班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體設計工程師 @明瑞資通科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
Java
AJAX
Hibernate
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
資策會
Java跨平台程式設計班
Avatar of KennyChao.
Avatar of KennyChao.
前端工程師.網頁開發.網頁切版.網站架設 @自由接案
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
KennyChao Frontend Develop 自由接案工作者 Taipei, Taiwan [email protected] 我是一位擁有五年網頁前端開發經驗的工程師,擅長Angular框架、網頁切版和網站架設。我熱愛前端開發,對新技術和趨勢有強烈的興趣,也持續學習和探索更好的解決方案。 我曾參與過多個項目,從頭開發網
Java
JavaScript
jQuery
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
資策會中壢中心
JAVA
Avatar of 賴聖竹.
Avatar of 賴聖竹.
副工程師 @資拓宏宇國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
AWS Solutions Architect
Trong vòng một tháng
賴聖竹 目前任職於資拓宏宇國際公司擔任PG,參與過數個中華電信專案,也參與過小型雲端遷移專案,並積極透過網路課程、自修和相關培訓取得多張 AWS證照。目前正朝著架構師的路持續探索中! New Taipei City, Taiwan 學歷 National Chung Hsing University (NCHU) 國立中興大學 外國語
Java
Python
SQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chung Hsing University (NCHU) 國立中興大學
外國語文學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Java 工程師 @Infopower 英丰寶科技
2022 ~ Hiện tại
Java後端工程師
Trong vòng một tháng
JAVA
Spring Boot
SpringMVC
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
資展國際股份有限公司
跨域Java軟體工程師就業養成班
Avatar of 吳建成.
Avatar of 吳建成.
資深工程師 @星元資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
Senior Java engineer
Trong vòng một tháng
發 grid system 並細分 320、480、640 寬度 JavaScript jQuery ExtJS 不依賴框架設計SPA架構 獨立開發 Ajax、StoreManage 套件 TypeScript Decorator 獨立開發 Ajax、Store 套件 Angular 6+ Cocos 後端 Java JavaFX JSP/Servlet、JSF、GWT、Struts 2 Spring Boot、Spring Cloud Quartz Tomcat、Undertow Maven、Gradle SVN、Git MSSQL、MySQL、Redis Docker、Docker Compose Bash Script Linux 學歷 國立臺中科技大學, 學士學位, 資訊工程系, 2006 ~ 2010 擅長
JAVA
Spring Framework
Spring Boot
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立臺中科技大學
資訊工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.