CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Bulbul Chao.
Avatar of Bulbul Chao.
Past
學員 @工業技術研究院 (工研院,ITRI)
2022 ~ Hiện tại
產品設計師/工業設計師
Trong vòng một tháng
■ 竹編學習 ■ 認識竹材與材料處理 ■ 大型裝置製作 學歷 2016 ~ 2020 實踐大學工業產品設計學系 技能 Product design 3D modeling | PTC Creo / Solidworks 2D rendering | Keyshot Graphics | Adobe AI / PS / ID / PR Engineering Simulation | Ansys CNC router | JD Paint / NC Studio 檢定 TOEIC score 785 藍色證書 設計及量產產品 睦叁燈飾 靜山曉系列 、 靜山曦系列
Product Design
Adobe Premiere Pro
adobe after effects
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
實踐大學
工業產品設計
Avatar of 謝家蓁.
Avatar of 謝家蓁.
教學助理 @介面設計課程
2022 ~ Hiện tại
設計助理、設計實習生
Trong vòng một tháng
#視覺設計 #影片剪輯 #動畫特效 線上協作 Notion Miro Figma #彙整資料 #線上討論 #設計思考輔助工具 #介面設計 3D製圖 Rhino KeyShot Sketch UP # 產品建模 #渲染圖繪製 #室內建模 數據分析 Azure Machine Learning Studio Python Jupyter #資料探勘 #數據運用 Experience 碩本物產股份有限公司
photoshop
illustrator
Rhino
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
工業設計系
Avatar of 楊子霆.
Avatar of 楊子霆.
企劃兼設計師 @Star to Asia 亞星通(Part of FINDSTAR GROUP)
2019 ~ Hiện tại
平面視覺設計師
Trong vòng một tháng
學工業設計系~東海大學景觀系(轉系~Languages 英文 ●●● ○○○ 日文. ●●●●●○ 韓文. ●●○○○○ Language Proficiency 英文 GEPT 中級 日文 JLPT N1 韓文 TOPIK 1 Skill Illustrator ●●●●○○ Photoshop ●●●●●○ Solidworks ●●●○○○ Keyshot ●●●○○○ Affter Effect ●●○○○○ Awards 2018年海峽工業設計大獎賽 優秀獎 2017年金典新秀設計獎 入圍 2017年青春設計節 入圍 2016年康健產業創新產品
Photoshop
Illustrator
Word
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
千葉工業大学
設計学科
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Designer @More Design Work /Formfty Manufacturing
2021 ~ Hiện tại
Mechanical / Industrial designer
Trong vòng một tháng
AutoCAD
CREO
ProE
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Mechanical Engineering
Avatar of Chen Alan.
Avatar of Chen Alan.
產品管理部 移動產品PM @技嘉科技
2021 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
Chen Alan Product Manager Four years of practical experience in product development and project management, with practical skills in engineering 2D drawing, 3D drawing, graphic design, program design, etc. My name is Alan Chen, and I live in Wanhua District, Taipei City. I am a person who has a wide range of interests and likes to learn different kinds of knowledge. The seemingly disparate schooling process, from mechanical engineering to industrial engineering to MBA, is the reason why I can be a good PM. I graduated from Ming Chi University of Technology (MCUT), majoring in the
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
高雄科技大學
企業管理碩士班
Avatar of 徐偉倫.
Avatar of 徐偉倫.
機構工程師 @億萊富國際股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
工業設計師、機構工程師
Trong vòng một tháng
徐偉倫 我有十年以上工業設計經驗,在工作經歷中幾乎每一項產品都完整的參與了它們的生命週期,除了外觀設計以外,也包含使之實現的機構設計、打樣、開模、試模、試產、量產等完整的產品開發流程。 「不以有做事為傲,而以做對事為榮」是我的工
word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
亞東技術學院
工商業設計
Avatar of 何孝元.
Avatar of 何孝元.
教師 @國立東華大學附設實驗國民小學
2021 ~ 2022
資深工業設計師,資深產品企劃,資深UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
何孝元 資深3C產品設計師,包括顯示器、電視、主機殼、機上盒、鍵盤、滑鼠、儲存設備等。在使用者介面設計與使用者經驗研究方面,曾設計過app與顯示器的控制介面。在大學及企業中開設設計思考、人機界面開發、使用者經驗研究、服務設計等等科目。 工
Word
PowerPoint
English as a Second Language (ESL)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
交通大學
工業設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Industrial Designer / UI Designer @Studio chillchill ( personal studio )
2019 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
ProE
Rhino
Keyshot
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Chang Gung University
Industrial Design
Avatar of 吳品萱.
Avatar of 吳品萱.
UIUX設計師 @VasCreative 移動商務
2022 ~ 2022
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
力 -踴躍參與講座、社群相互解惑學習新方法 技能 設計相關 UIUX : Figma、Miro、Zeplin、Invision、 Axure RP 、XD 平面設計:Indesign、Illustrator、Photoshop 3D軟體:Rhino、Blender、AutoCad、CATIA 渲染軟體:Keyshot、Rhino 其他數位工具 Notion、Trello、Xmind、Todist 軟實力 溝通能力 Communication、 創造力 Creativity、 團隊合作 Teamwork、 同情心 Empathy、 邏輯推理 Logical、 熱愛學習 Love of Learning、 16型人格ENFJ
Word
PowerPoint
Rhino
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
工業設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
機構工程師 @聿信醫療器材科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
機構工程師
Trong vòng một tháng
Illustrator
3D Design
Microsoft Office
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
自動化暨機電整合

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.