CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
Avatar of Joyce Hsu.
Avatar of Joyce Hsu.
Section Leader @Hitachi High-Tech Taiwan Corporation
2022 ~ 现在
Sales Manager
一個月內
to drive the demand creation for customers. • Solid experience collaborating with manufacturing/logistic and global team to support customers. • Analyze sales data, market information and competition for business planning and strategy.  Taipei City, Taiwan [email protected] | Experience Hitachi High-Tech Taiwan Corporation Section Leader Business Integration Department. , VC Solution Div. Apr 2022 ~ Now Build and develop business of Smart factory solutions (including AI, IoT, Software MES/WMS/SCM/EIM, ESG, System integration and consulting service). Hunted and explored potential customers through communicating with decision makers including C
Sales & Customer Service
Business Development
Sales Management
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
National Chung Hsing University
Life Sciences
Avatar of the user.
Avatar of the user.
曾任
Recruitment Associate Leader @智誠科技服務股份有限公司
2022 ~ 2023
Team Leader
一個月內
English
Spanish
Chinese (native)
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
國立成功大學
企業管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Social media marketing leader @傳靖均有限公司
2021 ~ 现在
一個月內
photoshop
專案管理
C++
就学中
正在积极求职中
Intern / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
國立臺灣科技大學/NTUST
B. S. Computer Science
Avatar of 林沂珊 (Alison).
區塊鏈相關工作
一個月內
Alison Lin (林沂珊) 國立交通大學資訊科學與工程博士 Hi,我的名字是林沂珊,取得博士學位後因緣際會踏入區塊鏈與加密貨幣的世界 (since。過去曾任區塊鏈項目 Karma Ksana 與 DeepQ 等新創公司 Blockchain Technical Leader & Developer,主要負責智能合約程式之開發。期間也前往美國史丹佛大
Solidity
Ethereum
Openzeppelin
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
國立交通大學 National Chiao Tung University
資訊工程 Computer Science
Avatar of Minh Hong Le.
Avatar of Minh Hong Le.
Contentwriter @MISA Joint Stock Company
2022 ~ 现在
Marketing Team Leader
一個月內
Rosie Le Senior Marketing Executive Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam Tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing tại các công ty Start-up Việt Nam và Đức ngành giáo dục. Chuyên môn chính sáng tạo nội dung đa nền tảng, quản trị và lập chiến lược phát triển thương hiệu. https://minhhongle.com Work Experience Contentwriter MISA Joint Stock Company JunePresent Hanoi, Vietnam Viết các nội dung chuẩn SEO chuyên ngành Marketing - Sales (trung bình trên 5000 từ/bài, lượt xem cao nhất 4000 lượt) Senior Marketing Executive Công ty
Event Planning
Canva Graphic Design
Content Marketing
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
Hamburg University of Applied Sciences
Media and Information
Avatar of Đông Trần.
Avatar of Đông Trần.
Giám sát nhà hàng @Long Biên Palce
2019 ~ 2022
一個月內
sáng tạo tuyển thành viên mới cho Hội Sinh viên Trực tiếp tham gia hỗ trợ thầy cô tư vấn tuyển sinh tại các trường Trung học phổ thông và tại Học viện Quản lý văn kiện, giấy tờ Học viện Học vấn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Xã hội họcKỹ năng Tinh Thần Trách Nhiệm Tư Duy Phản Biện Nghiên Cứu Ý tưởng sáng tạo Khả năng Teamwork tốt Đúng Giờ Leader Hoạt Động Tình Nguyện Hoàn Thành Công Việc Kỹ năng Giao Tiếp tốt Điều Phối Dự Án Quản lý thời gian Ngoại ngữ English — Trung cấp
Tinh Thần Trách Nhiệm
Tư Duy Phản Biện
Nghiên Cứu
正在积极求职中
Intern / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Xã hội học
Avatar of Siti Youvita Restu Ayu Putri.
Apoteker
一個月內
Puskesmas Karanganyar Semarang November 2020 Melakukan konseling terhadap pasien. Melakukan kegiatan penyuluhan PROLANIS. Melakukan kegiatan PROMKES. Penyimpanan obat FIFO FEFO Asisten Mahasiswa AgustusFebruariPrak. Analis Obat dan Makanan) Membantu dosen dalam menjalankan praktikum. Mengawasi jalannya praktikum dan bertanggung jawab terhadap kelancaran praktikum. Pengalaman Kerja Klinik Utama Benecia Semarang Oktobersat ini Melakukan stok opname. Melakukan pelayanan kefarmasian. Melakukan konseling terhadap pasien. Melakukan PIO dan KIE. Riwayat Pendidikan MAN 1 SemarangJurusan IPA STIFAR YAPHAR SemarangProdi S1 Farmasi STIFAR YAPHAR SemarangProfesi Apoteker (IPK =Skill Word PowerPoint Excel Leadership Keahlian & Kompetensi Pelayanan Kefarmasian Manajemen Kefarmasian
Word
PowerPoint
Excel
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang
Profesi Apoteker
Avatar of 李享駿.
Avatar of 李享駿.
Software Engineer(Vendor) @Google_美商科高國際有限公司
2022 ~ 现在
軟體測試工程師,自動化測試工程師
一個月內
Google Taiwan Branch as a Vendor. 1. Work in Google's self-developed and fast Linux environment, and deliver Python software programs on time with STA's internal infrastructure tools in the gChips silicon department. 2. Build infrastructure solutions, work closely with chip design and verification leaders, and assist in setting up test environments. Built using Google-specific industry standards to provide infrastructure support for end users. 3. Design and build automation programs to improve the quality of software releases and enable observability and develop dashboards to monitor system operations. Use Linux
Word
excel
powerpoint
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
TibaMe緯育AI技術應用工程師培訓班
AI技術應用工程師
Avatar of the user.
Avatar of the user.
曾任
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
一個月內
HTML/CSS
React.js
Node.js
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
淡江大學
經濟系
Avatar of 李健源.
Avatar of 李健源.
曾任
Sr. Frontend Developer @Bybit Taiwan 維塵有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師
一個月內
/ GitHub Linux Figma zeplin Docker / Docker Compose Experience Sr. Frontend Developer Bybit Taiwan • 2022//07 Cooperated with Backend and the UED team to build the Bybit defi website. Integrated the web application into an API-oriented backend system via RESTful API. Frontend Team Leader TeamT5 • 2021//04 Migrated JavaScript-based components with TypeScript. Used yarn Workspace, and Lerna with Gitlab-CI to build Components Libraries. Introduced and implemented components based development process by Storybook. Introduced and implemented Figma to the Dev Team with Design team members. Built
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
Vue.js
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
國立中山大學
應用數學

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。