CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of WU YI-HONG.
Avatar of WU YI-HONG.
Engineer @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
WU YI-HONG 1. Name: Yi-Hong, Wu Region: New Taipei, Taiwan Phone Number:E-mail: [email protected] Other Contact Method: LINE ID:wuuemingWhatsapp:Telegram:WeChat: wuuemingGithub: https://github.com/YeeHong HackMD: https://hackmd.io/@ebCv20MXS0y-pa8XsRnrOw 2. Skills Programming: Python, Docker, C, C++, bash Operating System: Linux (server building, network management) Tool: Docker, Git, SVN Languages: Mandarin, Hokkien, English, Cantonese (Little) Software/Firmware Engineer New Taipei, TW [email protected] Working Experience Wistron Co., Ltd., Engineer, Sep 2022
Linux
Bash
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National ChangHua University of Education
Information Management
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
式代數、關聯式計算、查詢最佳化、二元鎖定、共享互斥鎖定、兩階段鎖定、ACID... (#Organizing...) 正規化 個體關係圖 網路管理 Windows ServerLinux Server、Novell 熟悉資訊安全管理系統:ISO#收集資安監控及統計數據,開立透過矯正與預防單作改善 3.收集內外部關注資
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Engineer @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @夠麻吉股份有限公司
2019 ~ 2022
資深系統工程師, 網站可靠性工程師, 資料庫管理師
Trong vòng một tháng
Linux Server
CentOS
RHEL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
企業管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Quality Analyst @ASUS
2019 ~ Hiện tại
Data Analyst/Data Scientist
Trong vòng một tháng
python
R
Matlab
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
土木工程
Avatar of 邱士宸.
Avatar of 邱士宸.
Past
Technical Program Manager @Google Taiwan
2022 ~ 2023
software engineer
Trong vòng một tháng
專案管理師: 負責管理協調多個研發專案開發進度 對外窗口溝通協調 2. 研發工程師: Python 網頁爬蟲開發 Python 後端/API開發 Linux Server/GCP 維運 SQL Server/Cloud SQL 維運 威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.), 軟體專案管理師, Dec 2016 ~ Jul市場調查: 蒐集社群, 論壇, 及內
專案管理
資安事件處理
JIRA Confluence
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Queen Mary University of London
Marketing
Avatar of 曾昱晟.
Avatar of 曾昱晟.
devops @格拉墨科技有限公司
2022 ~ 2022
DevOps Engineer
Trong vòng một tháng
YuCheng Tseng Summary : Hi, I'm Yucheng Tseng . I have 4 years experience of Linux system engineer. I'm good at Linux system manage including machine , database clusters, data Storage . I'm really like to help customer to solve their machine problem and make machine manager easier. I'm also give solutions to improve their website with high reliability , integrate CI/CD flow. I'm pleasure to learn lastest Technology to make customer VM or code product perfect. Skills : Cloud : AWS (major) , GCP (Second), Alibaba Cloud , Tecent Cloud Linux web servers maintains : Centos7
Word
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
中國文化大學
應用數學學系
Avatar of Mojtaba Pakzad.
Avatar of Mojtaba Pakzad.
Senior Software Developer @Healthnotion
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Mojtaba Pakzad Senior Software Developer As an innovative backend developer, I work on creative solutions in design and development for various organizations. I wish to pursue a challenging and rewarding career in this position as either an employee or a contractor to build my experience. https://mjpakzad.com Work Experience Senior Software Developer • Healthnotion Decpresent Healthnotion is a multi-layer marketing company based in Germany. As a senior software developer, I am responsible for developing the project. I help them with hiring engineering team members, forming a tech team, and also developing their
PHP
Laravel
MySQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Bahar University
Electronic engineering
Avatar of Gary Tsai蔡明諺.
Avatar of Gary Tsai蔡明諺.
System Engineer @Advantest
2021 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Taoyuan City, Taiwan : [email protected] 蔡明諺 Gary Tsai 半導體測試 Vendor | 電腦視覺 | 人工智慧 | 機器學習 | 深度學習 嗨,我是 Gary! 擁有三年實務經驗,現為全職工程師。 個性謙和樂觀,待人和善,求學時主修 人工智慧 和嵌入式系統,對於軟硬體結合充滿興趣,勇於探索、嘗試全新的事
Python
Docker
Tensorflow/Keras
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
NYCU, 國立陽明交通大學
電腦科學
Avatar of Ray Shao.
Avatar of Ray Shao.
Product Manager, II. @Pentium Network
2022 ~ Hiện tại
Product/Project Manager
Trong vòng một tháng
Ray Shao PM/SA Taipei Special Municipality,TW Question123 Testing engineer Test report Managed release version Hipass Testing engineer Test report development Managed release version Exam evaluation system Full-stack engineer Infra: Apache, Linux, Ubuntu Backend: PHP Frontend: HTML, CSS, JQuery [email protected] ChatBot Full-stack engineer Infra: Docker, express Backend: Node.js ([email protected] SDK) Frontend: HTML Jade, CSS, JQuery SERP Technical project manager Assist the project manager with technical issues Spec and DB schema definition TPM Study123 IPO MIS ERP integration IDC installation IDC management System Analyst System spec definition DB schema definition Solve customer problems
JavaScript
HTML
jQuery
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Fju Jen Catholic University
資訊工程所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.