CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Martin Andreas Pakpahan.
Avatar of Martin Andreas Pakpahan.
Office Administrator @KAP Sahat MT & Rekan
2018 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Martin Andreas Pakpahan Office Administrator Tangerang, Tangerang City, Banten, Indonesia Saya adalah seorang Office Administrator yang telah berpengalaman selama 4 tahun di Industri Jasa Audit & Konsultasi. Memiliki kemampuan menganalisis dan mengolah data, membina hubungan baik dengan klien melalui negoisasi, interpersonal, dan komunikasi yang baik. Martin Andreas Pakpahanmartinandreas_ Pengalaman Kerja Office Administrator • KAP Sahat MT & Rekan SeptemberPresent 1. Mengalisis dan mengolah permintaan jasa audit dari klien 2. Mengolah data pelaporan audit ke Kementerian Keuangan 3. Menjalin komunikasi yang baik dengan klien, partner audit dan auditor, serta lembaga yang berkaitan dengan Kantor Akuntan Publik Marketing Support • Match
Microsoft Office
KOMUNIKASI
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Universitas Budi Luhur
Akuntansi
Avatar of Chimere Richard.
Avatar of Chimere Richard.
Office/Warehouse Manager @Melt Fit Active
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Chimere Richard Office/Warehouse Manager Organized Office/Warehouse Manager with a strong ability to manage office functions and direct administrative personnel to meet company objectives. Previous IT Professional with 10+ years of experience in various corporate settings. Performance-oriented and driven with in-depth understanding of budgets, customer service skills, problem solving and project coordination. West Bloomfield Township, MI, USA Work Experience SeptemberPresent Office/Warehouse Manager MELT FIT ACTIVE -Manage daily order flow for athleisure brand recognized as "Oprah's Favorite Things" forManage Daily Return/Exchange Reports, Auditing and inventory -Handle customer
Word
PowerPoint
Microsoft Office
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Purdue University Global
Information Technology
Avatar of Chidi Okoro.
Avatar of Chidi Okoro.
Chief Transformation Officer @HealthPlus Limited
1975 ~ Hiện tại
Chief Transformation Officer
Trong vòng một tháng
Chidi Okoro Chidi Okoro is the Chief Transformation Officer for HealthPlus Limited in Nigeria. The organization is the first integrative pharmacy in the country and the fastest-growing chain across West Africa. Mr. Okoro is a leader in the company, striving to help customers find the health they deserve. He believes in providing superior value as well. He has written two books and has an avid interest in the politics of his country and its impact on citizens. Lagos, Nigeria https://chidiokoro.contently.com/ Work Experience Chief Transformation Officer
Chief Transformation Officer
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of 陳宥彰.
Avatar of 陳宥彰.
Past
資深工程師 @夠麻吉股份有限公司
2019 ~ 2022
資深系統工程師, 網站可靠性工程師, 資料庫管理師
Trong vòng một tháng
Server、Xen Server 資料庫 MySQL / MariaDB SQL Server MongoDB Redis Web Apache Nginx IIS Tomcat Cloud AWS Docker GCP Kubernentes DroneCI 監控 Cacti Nagios Kibana 影音直播 Simple-RTMP Server srs 其他技能 辦公室 打字速度 60 字 Office 相關軟體 其他 中文(Native Speaker) 英文(聽說讀寫可,TOEIC 645) 日文(聽說讀寫可,JLPT N2) 樂器(法國號) 工作經歷 - 夠麻吉股份有限公司 經歷一
Linux Server
CentOS
RHEL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
企業管理
Avatar of 王薇絜(Sabrina).
Avatar of 王薇絜(Sabrina).
Past
教務主任 @私立伯明翰文理技藝短期補習班
2020 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
達感受,向世界提問也與自我對話,保持靈魂的新鮮度。 [email protected]://www.linkedin.com/in/wei-jie-wang/ 技能 語言 Word PowerPoint Excel Zoom Microsoft Office Google Drive OneDrive Design Tool Gantt Project Google Form Google Classroom 英文-TOEIC金色證書 880 分 德語-歌德德語檢定 B2 中文-母語 韓語-初階 基本能力 從負責人到機動組
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
天主教輔仁大學 FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY
德語語文學系
Avatar of Mukhlishadi.
Avatar of Mukhlishadi.
Web Developer Intern @SMP 10 Tapuung
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Regulations Build an E-Raport Application at SMP 10 Tapung Using Laravel Framework With MySQL as Database Management System Education Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Riau Informatics Engineering Grade : 3.30/Present Skills Development PHP HTML CSS JavaScript Java Python MySQL Language Indonesia English Others Microsoft Office Critical Thinking Laravel Framework Codeigniter Framework AchievementMadrasah Aliyah Negri 1 Indragiri Hilir Second Place in Math Competition in Islamic High School (MA) at the Provincial Level (Riau) Projects AprilMay 2020 Sistem Raport Online SMP 10 Tapung ( Laravel ) Fullstack PHP Web Developer MayJune 2022 Sistem Konsultasi Zakat ( Laravel ) Fullstack PHP
PHP
PHP Laravel Framework
CodeIgniter Framework
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN SUSKA RIAU
Informatic's Engineering
Avatar of Adinda Pinoer Suci Prameswari.
Avatar of Adinda Pinoer Suci Prameswari.
Operational Staff @P4S Wiratani Karawang
2021 ~ 2021
Trong vòng một tháng
field of administrative data, information and relations with external parties, making outgoing letters, meeting minutes, and making the final report of KKN Tematik INtegratif. Staff Volunteer Graphic Design SEDEKAH BUKU INDONESIA 2021 Designing Sedekah Buku Indonesia's social media content and managing Sedekah Buku Indonesia's social media content. . Staff Volunteer Hayu Diajar Bumi Pasundan JABER ZILLENIAL 2021 Teaching santri children about science, leadership, patriotism. . Skills Communication Competent Microsoft Office Administration Secretary Design Graphics google device MINITAB SPSS Statistics Accounting Photoshop Canva Grapic Design Hardworking Quick Learner Languages Indonesian — Mother Tongue English — Intermediate Korean — Basic
Communication
Competent
Microsoft Office
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
University of Singaperbangsa Karawang
Agribusiness
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專職社工 @洄游創生
2022 ~ 2022
活動企劃/社會工作相關
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Providence University 靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
售後維修服務商務規劃 After Service Business Planner @Gogoro
2021 ~ 2022
Business Intelligence, Data Analyst, Strategy Planning
Trong vòng một tháng
Analysis
Forecast
Planning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中山大學
Master of Business Administration
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
品牌設計 @不倦設計工作室
2015 ~ Hiện tại
平面設計/視覺設計
Trong vòng một tháng
Illustrator
Photoshop
Microsoft Office
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
嶺東科技大學
產品設計

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.