CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
淡江大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
實習 (主修後端) @ALPHA Camp
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Node.js
Express
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
化學工程與材料工程學系
Avatar of 劉耀鴻.
Avatar of 劉耀鴻.
Brand comm & Digital marketing @AREA 02 (原KNCKFF)台灣娜克阜股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
大數據分析師、統計分析師、商業分析師、市場分析師
Trong vòng một tháng
gmail.com 工作經歷 AREA 02 | 台灣娜克阜 | 2019/12 ~ 至今 Business Intelligence Supervisor |2022/1 ~ 至今 資料視覺化工具運用 (Google Data Studio/Tableau資料庫語法操作 (mySQL/PostgreSQL數據串接實作 (Google servers/Social medium/Database跨部門溝通,應部門需求開發自動化、視覺化操作面板,利於更有效率日常數據追蹤 (4).
Google Analytics
Tableau
Google Data Studio
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
統計學
Avatar of Hsuan Chen.
Trong vòng hai tháng
YU HSUAN CHEN Cloud Engineer Tamkang Universitye-mail: [email protected] phone number:home number:home address: Minquan Rd., Yonghe Dist., New Taipei City , Taiwan (R.O.C.) Certificates AWS Practitioner GCP Professional Cloud Architect Skills Programming Stack Node.js (eslint) Python Ansible Terraform Sql DataBase NoSql AWS Elasticsearch Sql AWS RDS Mysql AWS RDS Postgresql GCP CloudSql Mysql GCP CloudSql Postgresql DataBase ( Severless) NoSql AWS DynamoDB GCP DataStore DataWarehouse AWS Athena GCP BigQuery Bucket AWS S3 GCP CloudStorage Operating System MacOS Ubuntu Debian Raspbian DevOps Service Repo Azure Repos GCP Artifact
DevOps / CI / CD
AWS
GCP
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of 郭泇吟.
Avatar of 郭泇吟.
Past
課務主任 @ 這球音樂專門學院
2015 ~ 2020
全職
Trong vòng một tháng
程式領域找到適合自己的職涯之路。在三個月中我學習到了: 1. 全端語言學習: Ruby on Rails JavaScript / HTML / CSS / jQuery Git 版控工具 MySQL / PostgreSQL 2. 團隊協作:專案開發-Instagram復刻作品「Bubblegram」 進修計畫 程式:~,六角學院 JavaScript 工程師養成直播班,目前正在進行。 語言:,韓文檢定 TOPIK 第
HTML5
CSS3
Bootstrap5
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
保險學系, 中國文學學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @奧丁丁集團(英屬開曼群島商台灣子公司歐簿客科技)
2022 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Laravel
PHP
GPC
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
化學系
Avatar of 張惟凱.
Avatar of 張惟凱.
Django 後端工程師 @景竣實業有限公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng sáu tháng
大學實習 『尋光計畫』流行音樂校園樂團培訓計畫 『夢想的路上,我們一起』- 成果展負責人 Skills Programming Python  JavaScript Nodejs Backend Django Flask Express Cloud Platform AWS GCP Heroku Database PostgreSQL MSSQL MongoDB Redis CI/CD GitLab GitHub Docker Work Project 存車狀態系統及 保單進度追蹤網頁 使用Django Framework開發 登入系統 前、後端分離架構 商業邏輯 API維
Python
Git
Linux
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學
航太與太空工程學系
Avatar of 黃喻暄.
Java 軟體工程師
Trong vòng sáu tháng
黃喻暄 後端工程師,善於邏輯分析、團隊合作,樂於學習新事物,勇於挑戰。大學開始接觸程式,享受寫程式的成就感。 台北,台灣 : [email protected] : https://github.com/hugodog0313 技能/程式語言 前端 HTML/CSS JavaScript JQuery Ajax Bootstrap 後端 Java Spring Boot Spring Security Spring AOP Hibernate RESTful API 資料庫 Oracle PostgreSQL 版本控制
Java
JavaScript
HTML5
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
資訊傳播
Avatar of 薛承顥.
Avatar of 薛承顥.
Software Engineer (Ruby on Rails) @Morrison Express Corp.
2022 ~ Hiện tại
Ruby on Rails 後端工程師
Trong vòng một tháng
產出速度,讓使用者省去製作報表的例行工作。 技能 程式語言 / 框架 Ruby / Rails C# / .NET framework VB.NET JAVA PHP / CodeIgniter 資料庫管理 MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server Oracle DB DevOps Docker 個人特質 分析及解決問題能力 溝通、傾聽能力 人際關係能力 團隊合作 心思細膩、思考謹慎 樂於教學分
SQL
JavaScript
Ruby on Rails
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @昕力資訊股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng sáu tháng
HTML/CSS
JavaScript
Webpack
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊傳播學系
Avatar of 曾依婷 Frankie Tseng.
Avatar of 曾依婷 Frankie Tseng.
InfraDev Engineer @木荷科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
DevOps Engineer, Site Reliability Engineer
Trong vòng sáu tháng
例如Docker和Kubernetes,也熟悉一些監控工具做日常的維運。 技能 Skills CI/CD Tools Jenkins Kubernetes Helm Docker Gitlab CI/CD Git Monitor Tools ELK Zabbix Grafana Prometheus Nagios Platform CentOS Ubuntu GCP AWS Database MariaDB Postgresql InfluxDB Language Shell Script Python Others Nginx Redis 工作經歷 木荷科技股份有限公司 ,InfraDev工程師,May 2020 ~ 現在 公司主要維護 在AWS平台使用EKS架設並維護監
Kubernetes
Docker
CICD
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊創新與科技學系軟體工程組

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.