CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of Tiny Wu.
Avatar of Tiny Wu.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Vue / Vuex Tailwind Styled Components Material UI Typescript Cypress Jest Node.js / Express / Puppeteer Slim / Laravel Google Google Analytics / Google App Script / Firebase Manager Tool Webpack / NPM / Git Design Adobe PhotoShop / XD / Premiere / After Effect Office Word / PowerPoint / Excel Other Figma / Procreate WORK EXPERIENCE Outline JunPresent 1 TM, 前端工程師 Taipei, Taiwan | 主要工作內容為開發與協作功能、整併內容與管理網站。 使用的技術與平
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of 沈沛玟.
Avatar of 沈沛玟.
Past
中士 @國防部心理作戰大隊
2016 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
沈沛玟 過去曾在國防部心戰大隊任職6年,負責美編文宣及影音剪輯,在美感及編排上具有較高的敏銳度,擅長各項美編軟體的使用,且因在軍隊的磨練下,有良好的溝通協調能力,並能在壓力下獨立處事,應付不同的工作需要。今年12月從資展
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
圖文傳播
Avatar of 蘇政偉.
Avatar of 蘇政偉.
SEO優化助理 @跨際數位行銷有限公司
2018 ~ 2019
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
蘇政偉 應徵「 前端工程師 」[email protected] 新北市新莊區 畢業於致理技術學院-資訊管理系 曾有SEO經驗,達成數十家關鍵字排名第一頁成效,為了進修,參與前端工師培訓班,有獨立開發與6人團隊開發網站經驗。個性樂觀,勇於接受挑戰,有責任感、團隊
Photoshop
Word
powerpoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
致理技術學院
資訊管理系
Avatar of AmyCheng.
Avatar of AmyCheng.
Past
豪宅社區經理 @國樹精緻物業
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
— AmyCheng Hello,我是Amy。 約有6年高級社區管理服務的經驗,其中4年擔任高級社區經理,我是個樂觀開朗且善於細微觀察的人。 有大型社區運作經驗,擅長財務報表與年度預算製作、公告與函文製作、管委會議召開、區權會召開、節慶活動舉辦、住戶紛爭調
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
多媒體設計系
Avatar of 胡郁民.
Avatar of 胡郁民.
Layout Engineer @Foxconn / Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Boris Hu PCB Layout Engineer New Taipei City, Taiwan Hi, my name is Boris Hu, I'm working as a PCB Layout Engineer, I'm servicing in Foxconn now. In the beginning, I works as a CIS(Component Information System) Engineer, or called component library, because my working ability, I have a chance to work as layout engineer, I did this job for over 3 years already. My E-Mail: [email protected] My Phone Number:EDA Tool Cadence Allegro OrCad Valor NPI PADS Designer Altium Designer Product Riser Card PDB Interposer MLB modify Job Description
Cadence Allegro
word
PowerPoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
正修科技大學
工業工程與管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @EZTABLE 簡單桌
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Goldsmiths College
Design Critical Practice
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
營運主任 @Melina Joys Salad and Grills
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
海事風電工程碩士學位學程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM助理 @聯合智網股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng sáu tháng
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
資策會
互動式網站UI/UX設計師就業養成班
Avatar of 朱禹丞.
Avatar of 朱禹丞.
Past
Visual Designer @ShanHi Ham
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng hai tháng
朱禹丞 - Cheng Chu / Front-end Developer / UIUX Designer / 行銷企劃 / 企業識別設計 / 影片剪輯 / 商業攝影 / 畢業於澳洲昆士蘭科技大學並在澳洲有實習實務經驗及雙語能力 ,喜好廣結善緣結交新朋友的我在海外體會到了聚少離多的場合,因此更珍惜每一分每一
Photoshop
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
昆士蘭科技大學
娛樂產業
Avatar of Russell Lin.
Avatar of Russell Lin.
Senior Engineer @Advantech 研華科技
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng ba tháng
Russell Lin Front-end Developer Taipei, Taiwan 在遊戲業打滾了五年的 growth marketer,目前是執業近一年半的 Frontend engineer。 奠基於過往從業經驗,加以細心又具包容力的個人特質,持續朝著「用戶導向型」前端工程師的目標邁進,期許自己能夠 顧及美感,並帶來良好使用者體驗 。 Looking for frontend opportunity now! Email : superbr7789
PowerPoint
Excel
Photoshop
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺灣大學
政治學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.