Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of Tina Tsai.
Avatar of Tina Tsai.
QA engineer @Innova Solutions Taiwan
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Tina Tsai #Teamworker #challenger #Campaigner 7-9 years of experience in software testing and bug tracking. 3-4 years of experience in customer service and problem-solving. E-mail: [email protected] Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tina-tsai-a151565b/ I actively engaged in supporting quality assurance programs of health information systems. I usually write and executing test cases/scripts, and test web services using tools like Postman. Additionally, I collaborate closely with developers to fix systems with agile scrum tools.
Software Testing
Bug Tracking
QA Plan and Strategy
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National United University
Information Management
Avatar of Tommy Wu 吳嘉皓.
Avatar of Tommy Wu 吳嘉皓.
網頁工程師 & PM @日商愛可信股份有限公司
2018 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
位毫無基礎的同學,可以完成最後的作品。 2017年初開始,前往私立高中教課,與 200 位叛逆期的孩子良好溝通相處,教授 Office Word Excel Powerpoint,90% 的人期末考都順利學會,並通過考試。 電商規劃人員 日本大阪 (銷售女性襯衫 & 縫紉用品) Leonis 株式會社 • 二月三月年開始公
專案管理
溝通與整合管理
電商
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學織品服裝學系行銷組
織品服裝學系行銷組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
PHP Developer @iGaming
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Hơn một năm
PowerPoint
PHP
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.