CakeResume Talent Search

Avatar of Banu Sigit Ariyanto.
Avatar of Banu Sigit Ariyanto.
Past
Operator Warehouse @PT Sutindo Chemical Indonesia
2020 ~ 2021
OPERATOR PRODUKSI
Trong vòng một tháng
Banu Sigit Ariyanto Lulusan SMK yang siap bekerja dan memiliki pengalaman sebagai Crew Store dan Operator Warehouse juga pernah mengikuti pelatihan kejuruan di sektor industri. Mencari peluang kerja yang memberi kesempatan untuk semakin berkembang. Serang, Serang City, Banten, Indonesia Pengalaman Kerja Operator Warehouse • PT Sutindo Chemical Indonesia NovemberDesember 2021 • Bertanggung jawab terhadap inventory • Bongkar muat barang • Menyiapkan pengiriman barang • Memeriksa serta memastikan keadaan serta kualitas barang yang ada di gudang Crew Store/Assistant Chief OF Store • PT INDOMARCO PRISMATAMA OktoberMei 2020 • Menggantikan posisi Chief Of Store/Kepala Toko • Mengelola uang di brangkas/hasil penjualan • Melakukan
Word
PowerPoint
Administrasi
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
SMKN 2 Kota Serang
Otomotif
Avatar of the user.
Avatar of the user.
助理工程師 @長佳智能股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Electronic Data Processing @PT. Indomarco Prismatama
2019 ~ 2020
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
SMK INFOKOM BOGOR
Teknik Komputer dan Jaringan
Avatar of Wang Wei Lin.
研究人員
Hơn một năm
實驗室設備操作 玻璃器具裝配與操作 秤量測定與校正 進行生藥與藥學研究發展 試藥配製作業 電腦應用 Microsoft Office Adobe Photoshop Adobe Illustrator Prism5 Endnote CSS JavaScript 自述 王韋霖於中國醫藥大學取得生物科技碩士學位。主要領域為癌症的轉移與凋亡的相關研究。研究所畢業後
Word
Photoshop
Google Drive
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
中國醫藥大學
生物科技
Avatar of Shane.
Avatar of Shane.
Engineer QA @新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司
2021 ~ Hiện tại
QA automation engineer / Software development engineer in test
Trong vòng một tháng
試: 透過Selenium自動化測試 ,提升專案測試效率提升30%(主邏輯測試從半天減少至1hr) 教育訓練: 與RPA廠商接洽協助完成POC , 介紹Blue Prism實作(結合公司產品ex:Web/POS/APP ,三個平台串接流程交換資料 ) DevOps流程: 採用Scrum敏捷或疊代式開發 ,開發佈屬應用程式較
JavaScript
Functional Testing
System Analysis
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學
資訊工程學系
Avatar of 索柏銓.
Avatar of 索柏銓.
Past
前端工程師 @Stark Tech_鷹翔有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
個人簡易部落格,用於紀錄我的想法跟經驗。 使用技術: Astro、tailwinds 個人詞庫 用於紀錄個人常用的英文詞彙。 使用技術: GraphQL、React、Apollo Client、Nodejs、Prisma (ORM)、MongoDB、Apollo Server Discord 文字頻道訊息紀錄機器人 使用 DiscordJS 開發紀錄文字頻道內所有文字訊息,可自由增加及刪除想紀錄的文字頻
JavaScript
ES6+
Node.js
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
樹德科技大學
電腦與通訊系
Avatar of Tess Lee.
Avatar of Tess Lee.
Marketing Officer/ UoM Macau Society, UK @UoM
2017 ~ 2018
Research assistant
Trong vòng một tháng
Ying Tung Lee(Tess) Taoyuan, TW Email: [email protected] Phone:SKILLS & RESEARCH EXPERIENCE Laboratory skills Cell culturing and sterile technique │ Migration & Invasion│ MTT│ PCR │RT-qPCR│ Ultracentrifugation │ Molecular cloning│PBMC isolation │DNA, RNA isolation & purification │ IHC │ Immunoprecipitation│ Western Blotting │ Lentivirus packaging│ Gel electrophoresis│SDS-PAGE │ Colony PCR │ Plasmid isolation │ Transformation │ Gram-staining Data handling & IT GraphPad Prism 7 │ BLAST search│ MS Word│ Excel│ Powerpoint Research Assistant│Chang Gung University, Taiwan Aug 2020 ~ Present • Project 1: Studied a long non-coding RNA (lncRNA) X in Taiwanese patients with colorectal cancer.
Research
GraphPad Prism
Microscopy
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
The University of Manchester
BSc Hons in Biomedical Sciences
Avatar of Amelie Lin.
Avatar of Amelie Lin.
Past
實習生 @財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心
2019 ~ 2019
研發工程師
Trong vòng một tháng
Based Diffusometry" TSBME #400 Oral, Prize for Best Oral Presentation "Study of Diffusometry Enabled Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing with Blood-borne Bacterium " Thesis Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing for Porcine Blood –borne Bacteria, Escherichia coli and Staphylococcus aureus , Using Optical Diffusometry on a Microchip Education National Cheng Kung University Master's degree in Biomedical/Medical EngineeringNational Cheng Kung University Life ScienceNational Hsinchu Girl's Senior High School NoneSkills Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) Point Grey Flycap 2 GraphPad Prism8 Matlab Microscope operation Biological experiment operation CNC, laser machine operation FTIR, Nanodrop operation Language English — TOEIC 880 Chinese ( Native Speaker )
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Cheng Kung University
Master's degree Biomedical/Medical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @科林儀器股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Python
React.js
Next.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中山大學-資管系
資訊管理
Avatar of Sherly Nur Avni.
Avatar of Sherly Nur Avni.
Past
Peserta Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 @Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Kampus Mengajar
2022 ~ 2022
Customer Service
Trong vòng hai tháng
Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 • Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Kampus Mengajar JanuariJuniMenjadi Partner guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. - Membantu Bendahara dan Operator Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TahunMemberikan penjelasan kepada para guru mengenai salah satu aplikasi teknologi yaitu google form. Cikma Prisma Kalkulator Tangan Unit 470 Brebes • PT Mumtaz Ceria Edukasi JuniDesemberMembantu Kakak Cerdas dalam mahir hitung dan memudahkan para orangtua dalam membimbing Kakak Cerdas belajar. - Membantu Pelayanan dalam mengenalkan Produk-Produk yang ada di perusahaan saat orangtua ingin mendaftarkan kakak cerdas. - Merekap hasil kerja para Cikma setiap hari
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Universitas Stikubank Semarang
D3 Keuangan dan Perbankan

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.