CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蔡政宏.
Avatar of 蔡政宏.
Past
網頁UI UX設計師、視覺設計師、前端工程師html scss js @風傳媒
2018 ~ 2021
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
IT1R/view?usp=sharing 工作經歷 風傳媒網站UI UX、視覺設計師、前端工程師 • 風傳媒 七月五月 2021 網頁、APP UI UX設計、視覺設計師、前端工程師html scss js,煩請見個人檔案 學歷泰北高中 美術工藝 技能 HTML5 scss/sass JavaScript adobe xd CSS3 Sketch Zeplin RWD Bootstrap jQuery APP ui Android Material Guidelines iOS HIG After Effects 語言 Chinese — 進階
HTML5
scss/sass
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
泰北高中
美術工藝
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 Software Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發
Avatar of 李沅君.
Avatar of 李沅君.
Past
業務助理 @金武企業有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
環境 元件模組化 Pinia 狀態管理 Vue Router 路由管理 VeeValidate 表單驗證 JavaScript Axios 串接 RESTful API Swiper 套件協助開發 瞭解 ES6 語法特性 Web Layout 手刻 RWD 使用 SCSS 使用 Bootstrap 5 客製 Variables 專案 TACHIBANA SUSHIVue 直播班冬季專題) 近距離的看過師傅們在製作壽司時的專注力, 讓我對這種食物產生更深的
html + css + javascript
vue-router
Pinia
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
宏國德霖科技大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務助理 @金河媒體科技股份有限公司
2020 ~ 2022
網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
Photoshop
HTML
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
臺北市立大學 University of Taipei
中國語文學系
Avatar of 張舒婷.
Avatar of 張舒婷.
Past
Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
CHANG, SHU-TING(張舒婷) F ront-end Engineer I am passionate about learning new technologies and enjoy the sense of accomplishment that comes with problem-solving.Through past internship experiences, I have developed strong communication skills and the ability to work effectively in a team. I am currently seeking a job opportunity as a front-end engineer. SKILLS Front-end HTML / CSS / SCSS Javascript RWD AJAX REACT / Styled-components REACT Router / Context Back-end Python Flask MySQL RESTful APIs Linux(Ubuntu) Cloud Service Firebase AWS EC2 AWS S3 Development tools Git
html + css + javascript
Python Flask
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
日本語文學系
Avatar of 陳宥仁.
Trong vòng một tháng
的熱忱,未來也會持續學習新技術。 Taipei City, Taiwan [email protected] /技能 Skills HTML5 / CSS . 熟悉 HTML5 語意化標籤 . 熟悉 CSS3 手刻切版 , flex box 運用 . 熟悉 SCSS 提升 CSS 直覺性以及開發效率 . 熟悉 RWD 針對不同裝置呈現該有的佈局 JavaScript .熟悉 scope, scope chain .熟悉 prototype, prototype inheritance .熟悉 class constructor .熟悉 AJAX 技術 ex
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
華夏科技大學
資訊管理學系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
create various responsive web designs, and I am now looking for a job related to frontend engineering. https://github.com/EasonLiu0913 Software Engineer Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance
Avatar of 楊竣博.
Avatar of 楊竣博.
Past
前端工程師 @甲尚股份有限公司
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
開發新的平台,以及有處理網頁效能優化 喜歡學習新的技術,在最近這段時間有學習Typescript和Node.js以及算法 技能 Front-End HTML CSS(scss) Javascript RWD Ajax jQuery Vue.js Back-End node.js express Other MySQL Firebase Git Jest 工作經歷 富達保險經經紀人 - 網站工程師使用PHP+MySQL全端開發 整合第三方
HTML5 / Pug
css3/sass
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
電機
Avatar of 劉佳怡.
Avatar of 劉佳怡.
Past
學員 @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
劉佳怡 Chia-Yi Liu [email protected] https://github.com/joyceseven1124?tab=repositories I graduated from the Department of Industrial Design, which has cultivated in me a spirit of experimentation, curiosity, and problem-solving ability. During my studies, I also developed a sense of teamwork. The cultivation of these qualities has been very helpful for me on my journey in programming, and I feel a great sense of achievement when I implement code to build the effects and functions I have imagined. SKILLS Front-End HTML CSS/Scss
HTML
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣師範大學
設計學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.