CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蘇毅賢.
Avatar of 蘇毅賢.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
主動協助團隊成員達成目標。 主要使用開發語言: 後端 :C# 主要Framework為 .NET 前端 :Javascript 主要Framework為Vue.js 技能 C# .NET Core Vue JavaScript MS-SQL Node.js 工作經歷 軟體工程師 • 遊戲橘子 樂點股份有限公 司 https://tw.gashpoint.com/ 2021年 7月 ~ 2023~3月 Highlights 2022區塊鏈交易平台
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of Ian Lin.
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
3. 技能泛用性高 : 雖然薪資不及硬體、光電類工程師,但也不受限電資學歷、園區高房價、不受限國內就業市場 4. 生產要素單純(投資自己)、攜帶性佳、貢獻可量化,付出與回報關係明確 技能 User Experience Java, JavaScript, SQL Git , Maven , J2EE, Servlet Spring, SpringMVC, SpringData Hibernate, Mybatis Language 台語(流利) 英語 (Toeic 865)
Java
JavaScript
SQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
經濟學研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @新加坡商鈦坦科技
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of 陳書涵.
Avatar of 陳書涵.
內容產品經理 @Snapask Taiwan 知之有限公司
2020 ~ Hiện tại
UX Designer, User Researcher
Trong vòng một tháng
觀察技巧與用戶訪談 問卷設計 人物誌 Persona 、場景創造與故事板 用戶旅程 User journey 線框圖 Wireframing 資訊設計 Usability Testing Software Skills Figma Illustrator & Photoshop Youtube Analysis Google Analysis SQL Notion/ Asana Google Sheet Landuage Chinese - Native English - 多益 865 German - 德語檢定 B1 Other Skills 資料視覺化 跨部門團隊領導 策略規劃 產品管理/專案管理 影音企劃
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Technical University of Darmstadt
交換生
Avatar of 陳靖方.
Avatar of 陳靖方.
網頁全端工程師 @振興發科技有限公司
2021 ~ 2023
Trong vòng một tháng
否異常 7.修正健保署相關網頁資安風險項目 8.進行健保署相關資料維護與更新 9.介接健保醫療網相關資料,將SQL轉為oracle 高雄市廢棄物調度中心 1.開發登入模擬紀錄系統,提供監測網站是否登入異常所用 體育署專案 1.每月兩
Word
Excel
Java
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立暨南國際大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Relationship Manager @International Bills Finance Corporation (IBFC)
2019 ~ 2022
Relationship Manager
Trong vòng một tháng
SQL
Python
Pandas Numpy Matplotlib
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University
Master of Business Administration in Finance
Avatar of 蔡坤益.
Avatar of 蔡坤益.
首席工程師 @達豐多元整合規劃
2022 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
蔡坤益 資深 PHP 程式開發,全端技術應用 [email protected], Taiwan Skills Language PHP - 精通 PHP Framework: CodeIgniter- 精通 PHP Framework: Laravel - 熟悉 SQL- 精通 Front-end HTML - 精通 CSS- 熟悉 Javascript - 熟悉 jQuery - 熟悉 Bootstrap - 熟悉 Database MySQL - 精通 SQL Server - 熟悉 SQLite - 熟悉 MongoDB - 熟悉 Database design - 精通 Redis - 熟悉 Service AWS EC2 - 熟悉 AWS S3 - 熟悉 AWS RDS - 熟悉 Else RESTful API - 精通 API Blueprint - 熟悉
PHP
CodeIgniter
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立高雄應用科技大學
資訊管理
Avatar of Shemile Poblete.
Avatar of Shemile Poblete.
Risk Underwriting/Systems Analyst @Home Credit Consumer Finance Philippines, Inc.
2017 ~ 2020
Risk Underwriting/Systems Analyst
Trong vòng một tháng
[email protected] Poblete Risk and Systems Analyst with over 3 years of experience in data analysis and systems analysis using SQL, Python, JIRA, etc. Skilled at retrieving, cleaning, and transforming large datasets using SQL and Python libraries such as NumPy, Pandas, Matplotlib, etc. for data visualization and modeling. Skilled at analyzing complex business problems, proposing and implementing efficient and effective solutions, and ensuring the smooth transition of new systems into production. Strong ability to communicate findings and insights to both technical and non-technical stakeholders. Seeking a challenging role where I can
Python
SQL
Data Analysis
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Central University
Master of Science Astronomy
Avatar of 陳緻庭.
Avatar of 陳緻庭.
軟體設計工程實習生_磁性元件團隊(暑期實習) @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
嗨,我是陳緻庭 一件事可以有很多不同的說法,但數據會告訴你的真相只有一個!相信這句話的我決定走入數據分析領域,持續精進 #python #my SQL #Tableau #Machine Learning # A/B Testing 等和數據分析有關的技能。希望我能有這個機會成為你們的夥伴,近一步為
Python
SQL
Tableau
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
物理學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
backend engineer @Sensorsdata
2020 ~ Hiện tại
java backend/full stack engineer
Trong vòng một tháng
Spring Boot
SQL
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
緯育TibaMe
internet engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.