CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 王路寧.
Avatar of 王路寧.
Past
UI/UX 設計師 @雙子數位科技有限公司
2021 ~ 2022
UI/UX設計師
Trong vòng sáu tháng
設計和使用者介面所需物品,例如初步線框草圖、流程圖、螢幕實物模型和介面設計規格 • 設計使用者介面所需的改變和需求 • 協助開發團隊 學歷Academy of Art University San Francisco, CA, USA Web Design & New Media 技能 語言 Skatch, Figma, Overflow, Zeplin, OmniGraffle, InVision, Craft, Balsamiq Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign Chinese — 母語或雙語 English — 中階
Skatch
Figma
Zeplin
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Academy of Art University, San Francisco, CA, USA
Web Design & New Media
Avatar of amgad.
Hơn một năm
amgad Experienced Technical Architect with a demonstrated history of working in the construction industry. Skilled in Auto Cad, Ecological Design and green architecture, sustainability , Computer-Aided Design (CAD), IBM modeling , and Shop Drawings. Strong professional with a Bachelor of Architecture (B.Arch.) focused in Architecture and Related Services from Minia University. Phone:Technical Office Architect Taipei, TW [email protected] Skills Architectural Skills and Tools AutoCAD Photoshop 3D Max Skatchup Lumion Leed Green Design Technical Office Construction Personal Skills 02 Team Player Hard Worker Cooperation With others Commitment and Dedication Detail
Word
Photoshop
Excel
6-10 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.