CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 許仲維.
Avatar of 許仲維.
軟體工程師 @龍晟科技有限公司
2018 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
許仲維 軟體工程師 @ 龍晟科技有限公司 目前任職於開發幼教ERP的公司,使用laravel,bootstrap,vue,node js,Mysql,jquery,echo sever,git,公司規模不大員工數少在公司中擔任全端工程師職務,雖然是全端工程師但也是有與他人協作的需求,主要使用source tree來管理git的版本,公司
Laravel
css+html
PhpMyAdmin
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台中科技大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS 工程師 @中國信託資融
2021 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
Swift
C#
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
資訊工業策進會
APP整合開發
Avatar of Jacky Tai.
Avatar of Jacky Tai.
Software Engineer @Wipro
2021 ~ Hiện tại
Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
caused by Wireless routers when performing mesh speed test, and successfully reduced it by 30%. Zealogics LLC, Software Engineer, Nov 2020 ~ Aug 2021 Developed advanced electron E-beam inspection and pattern verification systems which use High-Performance Computing in advanced semiconductor devices. Program development uses CentOS, Docker, VSCode, Sourcetree, GitLab, Confluence, Bitbucket, Bamboo (CI/CD), VDI, Unit Test, Parallel Computing, Multithreading, Agile development. Engaged in the development of the cutting edge single-beam and multi-beam inspection systems. Compal Computer Industry Co., Ltd., Embedded Software Engineer, Jun 2018 ~ Mar 2020 The development and
Linux
Embedded Systems
Real-Time Operation System (RTOS)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National United University
Electronic Engineering
Avatar of 許益誠.
Avatar of 許益誠.
Past
前端工程師 @日陞空間資訊股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
版 RWD響應式網頁設計 Frontend 操作DOM、Event事件處理 Javascript ES5/ES6 串接API(ajax/Axois) jQuery、Bootstrap4...等framework vue2維護、vue3開發 Others 版本控制:git GUI管理:sourcetree laravel基本操作 wordpress開發 專案/作品 Lumina 專案 依照設計師提供設計稿進行切版,負責前端所有頁面,串接高通地圖,顯示建案位
HTML/CSS
Github
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
建行科技大學
電機系
Avatar of 邱乃容.
Avatar of 邱乃容.
Past
業務專員 @富邦人壽保險股份有限公司
2020 ~ 2022
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
有較大的進步。 技能 主要程式語言 Java JavaScript 資料庫應用 SQL Server JDBC 網頁設計 HTML、JSP CSS AJAX、jQuery 程式框架 S pring Spring MVC Spring Boot Hibernate 版本控制 Git GitHub SourceTree Language Chinese English 證照 金融常識與職業道德 信託業業務人員 證券商業務員 人壽 產險 外幣收付非投資型 投資型保險 學歷&專長 2022
信託業業務人員信託業務專業測驗
證券商業務員
人身保險業務員
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際
Avatar of Yu-Jen Lien.
Avatar of Yu-Jen Lien.
Past
研究助理 @國立台灣大學海洋研究所
2021 ~ 2022
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
後端) 後端:(主要) Java (JSP、JDBC、Servlet) 、 PHP 框架: Spring (Spring MVC & Spring Boot)、 Hibernate、Laravel 資料庫:MS SQL Server、MySQL 其他程式語言:Matlab、C/C++ 開發工具使用經驗:Postman、Git & GitHub、Sourcetree 資展國際 「跨域Java軟體工程師就業養成班」EEIT54 期完成結訓 培訓期間的學習從 基礎入門Java程式語言 至 Java網頁開發應用程
Java
HTML + CSS
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University
海洋環境資訊系, 物理海洋
Avatar of 林冠綸.
Avatar of 林冠綸.
Past
軟體設計工程師 @資展國際股份有限公司(原 資策會)
2022 ~ 2023
Java Software Developer
Trong vòng một tháng
待工作熱情、當責,能站在團隊、公司立場,做出最佳貢獻! 技能 後端 Java JDBC Servlet Hibernate Spring MVC SpringBoot 前端 JavaScript jQuery JSP Ajax Html5 CSS Bootstrap 資料庫 SQL Server 其他 GitHub Sourcetree Postman 工作經歷 軟體設計工程師 • 資展國際股份有限公司(原 資策會) 九月一月小時完整訓練,到最後能跟團隊一起完成擁有
JAVA
JavaScript / ES6 / jQuery
MSSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
景文科技大學(Jinwen University of Science and Technology)
國際貿易
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
主任編輯 @書林出版有限公司
2021 ~ 2022
Java工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Google Sheets
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
跨域Java軟體工程師就業養成班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS工程師 @Seektop
2022 ~ Hiện tại
iOS工程師
Trong vòng một tháng
Swift/iOS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
德明財經科技大學
行銷管理
Avatar of 廖廷浩.
Avatar of 廖廷浩.
前端工程師 @Gamania 遊戲橘子數位科技股份有限公司
2022 ~ 2022
資深前端工程師、資深後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
廖廷浩 Henry 1993 / 12 / 03 project manager full-end [email protected] Job application project manager、full-end engineer Introduction: I am good at logical reasoning, better than math games such as Sudoku. I can solve a problem with an average of 5-10 points. I often cannot extricate myself into unsolved problems. Therefore, for software, firmware, and hardware, I am quite enthusiastic about learning. The best subject in China and high school is physics, and I am better at electricity. However, my final ambition is still in information
Excel
C#
flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資工系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.