Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Alya Syifa Fathinah Huda.
Avatar of Alya Syifa Fathinah Huda.
Past
Project-Based Intern : UI/UX Designer Virtual Internship @Nuri x Rakamin
2024 ~ 2024
Project Management, Partnership, UI/UX Design
Trong vòng hai tháng
Alya Syifa Fathinah Huda Indonesia || [email protected] Saya merupakan lulusan S1 Fakultas Pertanian, IPB University. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai staff administrasi, project associate, dan staff administrasi proyek. Saya memiliki kemampuan dibidang manajemen proyek, partnership, proof reading, dan mengedit dokumen. Pengalaman Kerja Project-Based Intern : UI/UX Designer Virtual Internship • Nuri x Rakamin MaretMaret 2024 | Jakarta, Indonesia - Bertanggung jawab pada Project Based Internship: UI/UX Design Nuri x Rakamin Academy. - Redesign Aplikasi Sf. Shop untuk final project. Staff Administrasi Proyek • Kementrian PPN/Bappenas NovemberDesember 2023 | Jakarta
Microsoft Office
Figma
Canva
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Agronomy and Horticulture
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Design Lead @數字科技股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Senior UI/UX designer / Product designer
Trong vòng một tháng
UI/UXDesign
User Experience Design
Wireframing and Prototyping
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Ming Chuan University
Department of Counseling and Industrial/Organizational Psychology
Avatar of 張華容.
Avatar of 張華容.
Past
UX/UI 設計師 @網際威信股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
UX/UI Designer
Trong vòng một tháng
張華容 產品設計師 [email protected] Taipei , Taiwan Hi!我是Chloe,專注於 用戶研究 與 使用者介面設計 及規劃 Design System 。 1年UIUX設計經驗,為銀行端功能優化成功提升 5%的使用率 並 減少14%操作時間。 3年網頁設計經驗,曾經為知名品牌Web設計 10+ 個案例 ,並成功讓網站
UI/UX Design
Flowchart
UI Flow
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
iSpan資展國際
前端工程師就業養成班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. UI Designer @17LIVE
2022 ~ 2024
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師,產品設計師
Trong vòng một tháng
illustrator
ui/uxdesign
photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Yunlin University of Science and Technology
Cultural Heritage Conservation, Visual Communication Design
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
UI Designer @群暉科技 Synology Inc.
2021 ~ 2024
Product Designer (UI/UX)
Trong vòng một tháng
Figma
UI/UXDesign
Design System
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taipei University of Technology, Taipei Tech
Industrial Design
Avatar of Kathelyne Chang.
Avatar of Kathelyne Chang.
Past
資深產品設計師 @緯創資通股份有限公司
2021 ~ 2023
產品經理
Trong vòng một tháng
張君怡 Kathelyne Chang 郵箱 [email protected] |手機| 線上作品集 | Linkedin - 專精『使用者體驗』『產品設計』『商業策略』『專案管理』 - 北科工業設計系, 後進修台科設計系研究所 使用者體驗、MR混合實境、服務設計、商業策略相關課程 - 過去於海外工作五年時間,為鴻海及緯創資通公司
Marketing Strategy
Leadership Skills
Product Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
設計系
Avatar of Robin Chao.
Avatar of Robin Chao.
Senior Associate Manager @VIVERSE 宏願數位股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
Robin Chao 趙彧磊 Senior Associate Manager Phone :Email : [email protected] Linkedin : linkedin.com/in/robin-chao-a30992b3 • Over 7 years of product management experience in software (Web/APP/SaaS), overseeing the successful development and maintenance of multiple products and Projects. • Proven expertise in E-commerce and Fintech industries, effectively managing both B2C and B2B products. • Proficient in conducting market research, defining product features, coordinating project schedules, and fostering collaboration across cross-functional teams. • Strong advocate of design thinking, data-driven decision-making, and innovative problem-solving.
product management
User Research
Market Research and Analysis
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University
管理科學
Avatar of 李韋諺.
Avatar of 李韋諺.
Past
UI 設計師 @神達數位股份有限公司
2019 ~ 2023
UI/UX Designer
Trong vòng hai tháng
李韋諺 Ryan lee 您好!我是一位 UI 設計師,擁有 10 年的設計經驗,其中 UI 設計經驗 4 年。 在神達工作期間接觸到 Human Machine Interfaces / APP / Mobile / Web 等相關專案設計,累積了豐富的設計經驗。 此外我也非常喜歡透過設計創新的方式解決問題或者改善工作效率並擅
Photoshop
Illustrator
InDesign
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
實踐大學
財務金融
Avatar of 吳千卉.
Avatar of 吳千卉.
資深數位產品設計師 @沐利他設計
2024 ~ Hiện tại
資深數位產品設計師
Trong vòng một tháng
吳千卉 嗨!我是產品設計師千卉,專注耕耘使用者介面設計、使用者經驗設計領域,多次參與從構想到產品上線全設計階段,深知工程痛點,善於團隊溝通,注重團隊協作,自詡為67%設計人+33%資訊人混合體, 最喜歡使用性優化工作,希望設計出更符
wireframe
Prototype
Sublime Text
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
國立台北教育大學
玩具與遊戲設計研究所
Avatar of 梁占青.
Avatar of 梁占青.
Senior UIUX Designer @台灣大哥大股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Senior UIUX Designer
Trong vòng một tháng
梁占青 UIUX|2D GameArt|3D Sculpter|前端工程|國立台灣大學畢業 結合金融、設計、繪圖、遊戲、程式的跨領域人才。 【個人網站】 完整作品集 - 聯絡合作: [email protected] 技能 設計 工具熟練、規格明確並充滿創意。 符合公司Workflow 之UI / UX 設計流程與技巧,廣泛閱讀並隨時更新技能
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Figma
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
經濟學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.