CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Trista Liu.
Avatar of Trista Liu.
UX designer @meepShop 網路開店平台
2019 ~ Hiện tại
互動設計師、UI/UX設計師、產品設計師
Trong vòng một tháng
每堂不超過 30 分鐘的方式錄製課程,強調低成本入門更多「複業」領域 • 整體介面 與 體驗設計 • 產品互動動畫設計 專案介紹 → 技能 UX Design User Research Information Architecture Journey Mapping Usability Testing Communicate with Frontend Developers UI Design Style Guide Interaction Design Wireframe Mockup Prototype RWD Design Software Figma / Sketch / Adobe XD Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe After Effects 3Dmax Tech Skill Html / pug CSS / sass javascript
Sketch
protopie
Adobe XD / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系(玩具與遊戲設計碩士班)
Avatar of 蔡宇彥 (Avery).
Avatar of 蔡宇彥 (Avery).
Past
UX Designer @Plantsist Technology Co., Ltd.
2021 ~ 2022
UI/UX designer
Trong vòng một tháng
線下活動的 Banner • WordPress官網優化及相關活動更新 • APP 的打卡海報產出 • 直播節目的導播 • 百人活動的中控 技能 使用者體驗 。 設計思考 。 競品分析 。 User Journey Map 。 Persona 。 User Story 。 Functional Map 。 Logic Flow 介面設計 。 Ios / Android / Web Guideline 。 Design System 。 Wireframe 。 Mockup 。 Prototype 工具 。 白板工具 Figjam , Whimsical 。 設計工具 Adobe XD , Illustrator, Photoshop , Figma Side Project ''Foodie''
UX Research
UX Design
Design Thinking
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
中國科技大學
室內設計系
Avatar of 李威翰 Wei-Han Lee.
Avatar of 李威翰 Wei-Han Lee.
Past
UI/UX Designer @CONNACT (MarTech)
2021 ~ 2022
UI/UX designer
Trong vòng một tháng
that my experience of marketing and product design supports me to explore the customers’ requirements for designing a user-centred product. Taipei City, Taiwan https://weihanlee9063.wixsite.com/weihanlee9063 工作經歷 UI/UX Designer • CONNACT (MarTech) December, JuneOptimized the customers’ shopping experience, user interface and marketing solutions. 2. Designed data report of the revenue, orders and customer experience for the CMS platform. 3. Planned the experience of the online store for our client and supported the package design of the product. UI/UX Designer • VIRTUALMAN
UI/UXDesign
Product Design
Product Marketing
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Coventry University
Industrial Product Design
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI/UX designer @Binance
2021 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Illustrator
繪製2d/3d設計圖
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Royal College of Art
Painting
Avatar of 郭哲睿.
Avatar of 郭哲睿.
Past
UI/UX designer @創業家兄弟股份有限公司
2020 ~ 2022
UI / UX designer
Trong vòng một tháng
/UX Designer,同時也跟資深設計師互相討教學習、打穩基礎,便有了四年的UI/UX設計經驗,在這期間看了不少原文文章,實用了Design System、原子設計、RWD響應式設計,以及APP的規範Material Design、Human interface guidelines,也在這兩年間完成了不少大大小小的專案。 【User experience】 正式接觸到UX
Photoshop
Word
HTML + CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
數位科技設計學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI / UX Designer @Findjobs PTE LTD
2022 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Figma
UI/UXDesign
UX Research
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
Telkom University
Interior Design
Avatar of 吳信諺 Joseph.
Avatar of 吳信諺 Joseph.
UI/UX Designer @Synergies Intelligent Systems, Inc.
2019 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Hi, 我是 Joseph👋 UI/UX Designer - 8+ 年 UI / UX 設計經驗。 - 熟悉 B2B SaaS、WebAPP、企業管理系統;B2C 訂購平台等服務。 - 5 年 30 個以上的 HTML + CSS 切版實作經驗。 - 擅於探討與定義問題、策劃解決方案、設計理念實踐、規劃資訊架構與操作流程、UI 設計。 - 涉足數據分析、製造業、IOT 應
Photoshop
Illustrator
Axure RP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
聖約翰科技大學
電子工程學系
Avatar of 林昌德 Nelson.
Avatar of 林昌德 Nelson.
UI/UX Designer @坤侑科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
UI/UX
Trong vòng một tháng
1 訪談了解需求並分類出主要功能 a-2 根據情境規劃UX(functional map/flowchart/wireframe) b. 原系統功能優化 3. 法源app a. 需求訪談&UX設計 a-1 訪談了解需求並分類出主要功能 a-2 根據情境規劃UX(functional map/flowchart/wireframe) b. UI Mockup& Design Guideline b-1 產品主視覺設計 b
Illustrator
Photoshop
Figma
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
南華大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI/UX Designer @禾智有限公司
2021 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
視覺傳達設計系
Avatar of 馬郁婷.
Avatar of 馬郁婷.
UIUX設計師 @鎰威科技有限公司
2021 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
公會職員關係良好,加快跑程序的速度,減少時間成本 整理室內裝修執照文件,跑行政流程,並與承辦人員溝通 專業技能 UI Design 使用者 介面設計 Wireframe 繪製 Mockup 繪製 色彩配置 畫面布局 UX Design 使用者體驗、流程圖繪製 資訊架構 情境流程 需求訪談 Tool 繪圖工
illustrator
photoshop
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.