CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具 - Visual Studio / Visual Studio Code 版本控制 - Git / GitHub / Azure DevOps 機械手臂 - NACHI 經歷 大陸廣東-自動化設備-WCS中央控制 •使用C#與VB.net,開發PLC與AGV
C#
sql
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @群創能源科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Junior Backend Engineer
Trong vòng một tháng
html + css + javascript
Spring Boot
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立澎湖科技大學
電機工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Designer/UI Designer @台灣競舞娛樂有限公司(GarenaTW)
2019 ~ 2022
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
Photoshop
visual studio code
Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
樹德科技大學
視覺傳達
Avatar of the user.
Avatar of the user.
簽約剪輯師 @知乎
2022 ~ Hiện tại
Brand Marketing Executive 品牌行銷企劃 / Senior Account Executive 資深客戶執行
Trong vòng một tháng
C#
ASP.NET MVC
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
中文系文藝創作組, 國際行銷學分學程
Avatar of 陳家立.
Avatar of 陳家立.
高級程式分析師 @鼎盛資科股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
自己的技能越來越扎實, 專業技能 後端技能 .Net Core 框架:WinForm, WebAPI, MVC ORM:ADO.NET, Entity FrameWork 套件:Text.Json, AutoMap, LINQ, Swagger等 單元測試:NTest 開發環境:Visual Studio Code, Visual Studio SQL SSMS DDL、DML、DCL、DQL Stored Procedure IIS 前端技能 HTML CSS Java Script 平台 Windows Linux 其他 AWS Linux Docker Jenkins 工作經驗 鼎盛資科股份有限公司, 高級程式
.NET Core
C#
.Net framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立東華大學
自然資源與環境學系
Avatar of Hsiao Yu Chieh.
Avatar of Hsiao Yu Chieh.
Past
網頁設計師 @1111人力銀行
2020 ~ 2022
網頁設計
Trong vòng một tháng
of website UI with photoshop, illustrator, adobe Xd and Zeplin communication with UX designers,PM and engineers coding with html, css, jQuery, basic javascript and some basic VUE responsive web design Wordpress website building good English and communication skill side projects present : deep learning javascript from Udemy Web html5 CSS3 Visual Studio Code JavaScript/ES6/jQuery bootstrap WordPress Cinemagraph RWD IE firefox SEO safari Chrome DevTools Design Illustrator Photoshop Animate Xd Language Mandarin (母語) English (良好) Certificate 紅十字會 初級救護技術員(EMT1) 中華健康管理協
illustrator
english
adobe xd
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
英語系
Avatar of TCC.
Avatar of TCC.
網站工程師 @天O資訊
2018 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
對待生活認真、誠信、熱忱,對問題的靈敏度高,有不錯的問題解決能力。 技能 Tech Stack PHP Symfony Redis MySQL JavaScript Node.js React.js Nginx Development Environment Linux Mac Windows Chrome Visual Studio Code DevOps Tools Docker Git Gitlab Jenkins 工作經歷 網站工程師 天O資訊 AprPresent Taichung, Taiwan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 學歷 國
PHP
Microsoft Office
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄應用科技大學
資訊工程系
Avatar of 游鎮源.
Avatar of 游鎮源.
Past
後端工程師 @天堂遊戲有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
能 使用經驗小於3個月 搭配Cocos2d實作 手機遊戲App 運維經驗 DevOps Docker Docker-compose Linux 操作指令 Nginx、Apache 、 Jexus 、 IIS部署 Git add、commit、push、pull、init等指令 Gitlab IDE Visual Studio Code Visual Studio Eclipse XCode 其他 嘗試使用 Fluentd、Elasticsearch和Kibana 建立視覺化分析面板 嘗試架設Python、Hadoop和Spark處理大量Log分析 前端經驗 概念 SPA架構
C#.NET development
c# windows form
C# ASP.NET
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
黎明技術學院
電機工程系
Avatar of 張仕欣 Charles.
Avatar of 張仕欣 Charles.
iOS 高級工程師 @立亨網路服務有限公司
2020 ~ 2022
iOS 資深工程師
Trong vòng một tháng
好奇心,遇到難題與挑戰時也懂得適度拋出問題 一同 討論解決。 New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan 技能 程式語言 iOS - Objective-C iOS - Swift App前端 UI Development Code View Storyboard AutoLayout Architecture MVC MVP MVVM Testing TDD & BDD Unit Test UITest CI App Release TestFlight & AppStore Enterprise AdHoc Third Party Library CocoaPods Carthage ReactiveCocoa (Rx) RXSwift 開發工具 Xcode TestFlight Visual Studio Code HackMD Draw.io Postman Zeplin 專案管理工具
Objective-C/Swift
MVC Design Pattern
MVVM Design Pattern
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學
電機工程學系-通訊工程
Avatar of 蕭偉銘.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Wei-Ming Xiao : [email protected] :Skills Technical Skills Program languages: Python, SQL , Delphi, Matlab, Java, C Database: Oracle Database, MySQL Frameworks: Flask IDE: Visual Studio Code, Jupyter, Spyder, Eclipse Version Control: Git OS: Windows, macOS, Ubuntu Languages English, Chinese Work & Education Experience TSMC Computer-Integrated Manufacturing Engineer MaySeptHsinchu, Taiwan Developed applications for users to gather fab real-time information and status Developed back-end data flow-related applications System log and machine alarm log in the database Project – 12" FAB Litho OVL Control System fan out to 8" FAB content including: Lots of communication to understand users
C
Python
Java
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立成功大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.