CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of 田智丞.
Avatar of 田智丞.
Past
Unity工程師 @方向聯合數位科技
2018 ~ 2019
Unity遊戲工程師
Trong vòng một tháng
田智丞 Unity工程師 [email protected] aim aim Technical Strengths Programming Languages : Unity3D , C# , Nod e. js Database : MongoDB Version Control : GitHub IDE : Visual Studio Code 經歷 工作經歷 方向聯合 2018年 軟體開發部-工程師 : 工作期間到方曙高中擔任虛擬實境課程講師 學歷 亞洲大學 2014//06 數位媒體設計學系 Git Repositories & Portfolio Unity 相關 Slot Machine Dotween
Node.js / Express.js
mogodb
RESTful API
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
亞洲大學
數位媒體設計學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
程式設計師 @精誠微雲科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
RWD
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資策會 數位教育研究所
互動式網站 UI/UX設計師就業養成班
Avatar of 黃聖育.
Avatar of 黃聖育.
研究助理 @國立中正大學(National Chung Cheng University)
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
learning framework: Autokeras/Tensorflow 2 Machine learning tool: Weka Data Visualization :Power BI 網頁技術 Front-End : HTML/CSS/Javascript/Bootstrap Back-End : C#/My SQL /MS SQL/MVC-Based 其他能力 IDE/Editor: Sublime Text/Visual Studio/Visual Studio Code Version Control: Git/GitHub/Source Tree Database : Access ERP : SAP /MS 2000 語言能力 Chinese English(TOEIC 760) Work Experience 研究助理 • 國立中正大學(National Chung Cheng University) AugustPresent 1.應用
Python
SQL Server
SQL/MySQL
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中正大學(National Chung Cheng University)
會計與資訊科技碩士班(資訊組)
Avatar of 陳家禾.
Avatar of 陳家禾.
Past
Social Media Content Moderator @TDCX
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
人首頁: https://kevinla.vercel.app 學歷 iSpan資展國際股份有限公司 前端工程師專業訓練University of Oregon 日文Frontend 前端技術 JavaScript | TypeScript | CSS React | Next.js Visual Studio Code Backend 後端技術 Node.js | Express PHP | MySQL Restful API 其他技術 Git Kotlin Android Studio 專案 Circular Journeys 旅遊網 設計並架構網站商城, 購物流程, 及Stripe 付費API 串
Visual Studio Code
JavaScript
Frontend Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司
前端工程師專業訓練
Avatar of eva min.
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
數據 & 訂單總數 專業證照 Planner of Enterprise Resource Planning [ERP規劃師] 技能 Back-End Java Spring Boot、Spring MVC、Hibernate PHP Front-End HTML / CSS / JavaScript jQuery AJAX SQL SQL Server MySQL Rersion Control GitHub Sourcetree Development Tools Eclipse Visual Studio Code 自傳 【關於我】 生於2000年,畢業於國立聯合大學資訊管理學系,從小就對藝術充滿興趣,曾經多次參加美術比賽,平時也
JavaScript
JAVA
Spring Boot
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立聯合大學 National United University
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務代理 @台灣大哥大直營門市
2020 ~ 2021
後端工程師
Trong vòng một tháng
C#
ASP.NET MVC
SQL Server
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北商業大學
資訊管理系, (正在進修部就讀中)
Avatar of 王兆亨.
Avatar of 王兆亨.
Past
Senior Designer/UI Designer @台灣競舞娛樂有限公司(GarenaTW)
2019 ~ 2022
UI Designer
Trong vòng một tháng
益 做過全新、優化、重製等不同目的專案,也做平面設計的網路社群宣傳、Banner、插畫等 Taipei City, Taiwan WIX-全作品集 Behance-UI設計 Design Tools Illustrator Photoshop XD Visual Studio Code figma 工作經歷 Designer Garena • 三月九月 2019 製作英雄聯盟 LMS (League of Legends master series) 職業聯賽(電競比賽)相關設計 Senior Designer/UI Designer Garena • 九月十月 2022
Photoshop
visual studio code
Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
樹德科技大學
視覺傳達
Avatar of 廖璟傑.
Avatar of 廖璟傑.
網頁前端manager @法商家樂福總公司_家福股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
uiux 設計師/網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
前端經理,工作內容主要是製作官方線上購物網頁、活動頁、品牌頁、banner、線下實體店面海報、溝通物佈置規劃等,平日主要使用visual studio code來撰寫html+css+bootstrap+javascript +jquery,同時使用設計軟體做視覺並與MD討論銷售規劃。 技能 Tech Stack html5 css3 bootstrap javascript jquery Design Tools Illustrator Photoshop painter Figma
photoshop
illustrator
html/css
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
南台科技大學
視覺傳達設計系動畫組
Avatar of 彭晧倫.
Avatar of 彭晧倫.
Past
圖書館資訊管理人員 @亞洲大學圖書館
2017 ~ 2019
軟體工程師
Trong vòng một tháng
彭晧倫 我擁有java與python程式編寫、Vue.js與mysql 網站建置、 azure雲端服務、 unity遊戲開發相關 運用經驗,希望能從事資訊相關工作。 Hsinchu County, Taiwan 技能 Tech Stack Java C# Python Mysql Tech Tools Unity Azure Android studio Visual studio code Linux 工作經歷 圖書館資訊管理人員 亞洲大學圖書館 六月六月 2019Taipei, Taiwan 我負責
Unity Engine
Azure
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology
資訊管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.