CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳禹杰.
Avatar of 陳禹杰.
全端工程師 @Candlestick.io
2022 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Spring Boot / Spring Cloud MySQL / PostgreSQL Redis Rabbit MQ DevOps Gitlab CI Github Actions Terraform / Terragrunt AWS Work Experience Candlestick.io, Full Stack Developer, Mar 2022 ~ now Developed the web3 product Candlestick.io , to help people analysis crypto market trend via specific metrics Spring Boot Vue/Nuxt Prime Star, Full Stack Developer, April 2021 ~ Mar 2022 Developed new gambling platform with multiple third party game providers Developed management system for platform with complete risk control Spring Boot + Spring Cloud Angular + Vue Developed a mechanism to provide distributed memory caching via Redis Pub
TypeScript
rxjs
React
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
バックエンドエンジニア @上海聚音信息科技有限公司
2020 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Java
PHP
Lua
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
开封大学
电子商务
Avatar of Tiny Wu.
Avatar of Tiny Wu.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
即便是簡短的一句話,都可能是一個重要的啟發 。 *更多詳細的介紹可以參訪個人 Notion 網誌 More about me SKILLS Web Development Frontend Backend React / Redux Next.js Vue / Vuex Tailwind Styled Components Material UI Typescript Cypress Jest Node.js / Express / Puppeteer Slim / Laravel Google Google Analytics / Google App Script / Firebase Manager Tool Webpack / NPM / Git Design Adobe PhotoShop / XD / Premiere / After Effect Office Word /
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @創順科技
2020 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
git版本控制系統
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
資訊管理系
Avatar of 陳玟靜.
Avatar of 陳玟靜.
前端工程師 @歐華全球物流 AWOT Global Logistics
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 前端設計師
Trong vòng một tháng
式語言,藉由分工合作,與團隊成員共同完成專題。 僑泰高級中學, 資料處理科 2011/09 ~ 2014/06 技能 Skills Front-End HTML JavaScript JQuery CSS/SASS Bootstrap React Vue Back-End MySQL Node.js C# UI/UX Design illustrator Photoshop Figma Other Git 版本管理 果實 Goals 資策會專題作品,購物型網站,並搭載TDEE計算機、飲食日誌等功
JavaScript
RWD網頁設計
UI/UXDesign
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of 陳奕嘉.
Avatar of 陳奕嘉.
助理工程師 @長佳智能股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
陳奕嘉 ”Learning is uncomfortable” 我是一名前端工程師,目前以 React 進行開發。對於新事物保持好奇並試著接觸它,近期對於區塊鏈的發展有強烈的興趣,希望在日新月異的時代,科技始終能帶給我們更好的生活 [email protected] | |  Taichung 技能(Skill) HTML, CSS/Sass, Tailwind, JavaScript, TypeScript, Vue , jQuery, Webpack, Vite, Git, React
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of 許益誠.
Avatar of 許益誠.
Past
前端工程師 @日陞空間資訊股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
件,收集自己想知道的數據,運用圖表套件 工作經歷 前端工程師 日陞空間資訊股份有限公司 • 十月一月維護現有公司產品(vue2、vuex) 2.使用現有公司套件開發後台新功能介面(vue2 、vuex 、element-ui、css、RWD) 3.使用websocket串接後端資料顯示於頁面 前端工程師 日日
HTML/CSS
Github
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
建行科技大學
電機系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深前端工程師 @功典資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
scss/sass
javascript / es6 / jquery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄海洋科技大學
微電子工程
Avatar of 黃榆翔.
Avatar of 黃榆翔.
高級工程師 @不顯示公司名稱
2022 ~ Hiện tại
滲透測試、資訊安全、系統開發、程式設計
Trong vòng một tháng
黃榆翔 滲透測試 / 系統開發 MCP / ECSA 滲透測試、資訊安全、系統開發、程式設計 城市,TW [email protected] 學歷 立德大學, 碩士學位, 資訊工程, 2007 ~ 2009 技能 滲透測試 Kali, Metasploit, Burp etc. 系統開發 PHP, Laravel Framework, Visual Basic .Net, JavaScript, JQuery, Vue, MySQL, MariaDB, SQL Server etc. 系統管理 Windows Server. 工作經
滲透測試
程式設計
系統管理
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
立德大學
資訊工程
Avatar of 蕭雲洋.
Avatar of 蕭雲洋.
Past
前端工程師 @畢樂數位有限公司
2022 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
VueJS/ReactJS SASS/SCSS Spring 資料庫 MySQL MS SQL 其他 Linux Docker MQTT 工作經歷 Front-End Engineer • 畢樂數位有限公司 2022 九月十月 封裝即時通訊 MQTT 套件並結合VueX 串接 TradingView 等線圖套件 理解並實踐虛擬交易功能 Front-End Engineer • 泰爾科技股份有限公司 2021 一月六月 電商網站前、後台開發 ( Vue / Nuxt
Vue
Nuxt.js
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.