CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Lê Trung Trực.
Avatar of Lê Trung Trực.
Past
Web Development @Halocom Việt Nam
2021 ~ 2021
Frontend Web Developer
Trong vòng một tháng
in a dynamic environment with great colleagues. I want to get many practical work experience and practical knowledge so as to I can become a fullstack developer for website and more. Education 8//2020 VNUHCM - University of Science Information Technology Work Experience 01//2021 Web Development Halocom Viet Nam Participating in the rebuilding of the company's website system, allowing the advertising to run directly from users without going through the company's employees. 11//2020 Web Development & Consultant Epinion Viet Nam Exchange requests with European customers and build survey forms
React.js
HTML/CSS
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin
Avatar of Pearl Samantha.
Avatar of Pearl Samantha.
Past
Bussiness Development & Web Development Intern @3S DRIVE
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Pearl Samantha I am an aspired Web Developer who is highly motivated in business department. Experienced in various fields involving people management marketing public reaction and programming languages mainly Python HTML CSS and JavaScript. I enjoy art and I do programming in my spare time. I am looking forward to work together as a team, do managing, and organize things. Taipei City, Taiwan Work Experience Business Development & Web Development Intern 3S DRIVE JulyPresent Taipei, Taiwan Recruited more than 20 new business partners which increased sales revenue by 200%, developed a new company's ordering system website
MS Office
JavaScript
HTML
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @Candlestick.io
2022 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
TypeScript
rxjs
React
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of Reda Ibrahim.
Avatar of Reda Ibrahim.
Past
Data Analyst Trainee @365 Data Science
2022 ~ Hiện tại
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
. Data Collection - Data Cleaning - Data Process - Data Visualization - Business - Communication. Student Trainee Information Technology Institute • OctoberNovember 2020 Specialization: Open Source. Courses: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, API, Final Project. This training consists of 120 hours to cover the field of open source and full stack web development. Education Bachelor of Computers and Information Sciences, Al Minya University, EgyptGraduation IBoook . Description: Website for all people related to health organizations and anyone who deals with it. This system is designed to make treatment and diagnosis easier, faster, more effective, and safe for doctors and
Data Analysis
Ms. Excel
Data Visualization
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
WorldQuant University
Data Science, Applied Data Science Lab
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
及 VBA 巨集,達成半自動化工作流程, 提升團隊工作效率 30% ,在業積成長的同時,達成零加班工時及零錯誤率的目標。ALPHA Camp Full Stack Web Development Program 分析工程師 • 台旭環境科技中心股份有限公司水、土壤、空氣重金屬檢驗,操作汞分析儀、ICP-OES。大葉大學 DaYeh University 生物產業
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
實習 (主修後端) @ALPHA Camp
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Node.js
Express
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
化學工程與材料工程學系
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
Past
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
家中山科學研究院 航空研究所 六月六月 2021 學歷 中華科技大學 航空電子 1.帶領小組成員獲得校內競賽第二名 2.以全系第一名成績畢業 3.畢業時獲得最高榮譽學生殊榮資格認證 Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end) ALPHACamp 發照日期 十一月 2022 · 永久有效
html + css + javascript
Node.js
Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中華科技大學
航空電子
Avatar of Mukhlishadi.
Avatar of Mukhlishadi.
Web Developer Intern @SMP 10 Tapuung
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Mukhlis Hadi Full Stack Developer Currently, I'm in final years at University at Pekanbaru with a majority in Informatics Engineering. I have a passionate in IT Development, especially Web Development field. I have some experience as internship and freelance for 1 year. Experienced in creating websites using PHP framework (Laravel, CI). Work Experience AprilMay 2020 Web Developer SMP 10 Tapung - Internship Problem Analyze at SMP 10 Tapung in Report of Learning Result Develop E-Raport Application as Needed and Standard Operating Procedures at SMP 10 Tapung and Government Regulations Build an E-Raport Application at
PHP
PHP Laravel Framework
CodeIgniter Framework
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN SUSKA RIAU
Informatic's Engineering
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Trong vòng một tháng
phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng chỉ T OEIC Listening & Reading 805 IIG VIET NAM Hết hạn vào tháng
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.