CakeResume 找人才

進階搜尋
On
Avatar of Lê Trung Trực.
Avatar of Lê Trung Trực.
曾任
Web Development @Halocom Việt Nam
2021 ~ 2021
Frontend Web Developer
一個月內
biết, tôi sẽ nói là tôi không biết, nhưng tôi nhất định sẽ tìm bằng được câu trả lời. Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam [email protected]ị trí ứng tuyển: Lập trình viên Web (FE) Kinh nghiệm làm việc 01//2021 Web Development Halocom Việt Nam Tham gia xây dựng lại hệ thống website của công ty, cho phép việc chạy quảng cáo trực tiếp từ người dùng mà không cần thong qua nhân viên của công ty. 11//2020 Web Development & Consultant Epinion Việt Nam Trao đổi
React.js
HTML/CSS
Node.js / Express.js
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin
Avatar of Pearl Samantha.
Avatar of Pearl Samantha.
曾任
Bussiness Development & Web Development Intern @3S DRIVE
2022 ~ 現在
一個月內
Pearl Samantha I am an aspired Web Developer who is highly motivated in business department. Experienced in various fields involving people management marketing public reaction and programming languages mainly Python HTML CSS and JavaScript. I enjoy art and I do programming in my spare time. I am looking forward to work together as a team, do managing, and organize things. Taipei City, Taiwan Work Experience Business Development & Web Development Intern 3S DRIVE JulyPresent Taipei, Taiwan Recruited more than 20 new business partners which increased sales revenue by 200%, developed a new company's ordering system website
MS Office
JavaScript
HTML
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
國立台灣大學(National Taiwan University)
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @Candlestick.io
2022 ~ 現在
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
一個月內
TypeScript
rxjs
React
就職中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
國立交通大學
資訊工程
Avatar of Reda Ibrahim.
Avatar of Reda Ibrahim.
曾任
Data Analyst Trainee @365 Data Science
2022 ~ 現在
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
一個月內
. Data Collection - Data Cleaning - Data Process - Data Visualization - Business - Communication. Student Trainee Information Technology Institute • OctoberNovember 2020 Specialization: Open Source. Courses: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, API, Final Project. This training consists of 120 hours to cover the field of open source and full stack web development. Education Bachelor of Computers and Information Sciences, Al Minya University, EgyptGraduation IBoook . Description: Website for all people related to health organizations and anyone who deals with it. This system is designed to make treatment and diagnosis easier, faster, more effective, and safe for doctors and
Data Analysis
Ms. Excel
Data Visualization
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
1 到 2 年
WorldQuant University
Data Science, Applied Data Science Lab
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Avatar of 陳建宏 Tommy.
曾任
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
一個月內
及 VBA 巨集,達成半自動化工作流程, 提升團隊工作效率 30% ,在業積成長的同時,達成零加班工時及零錯誤率的目標。ALPHA Camp Full Stack Web Development Program 分析工程師 • 台旭環境科技中心股份有限公司水、土壤、空氣重金屬檢驗,操作汞分析儀、ICP-OES。大葉大學 DaYeh University 生物產業
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of the user.
Avatar of the user.
曾任
實習 (主修後端) @ALPHA Camp
2022 ~ 2022
軟體工程師
一個月內
Node.js
Express
html + css + javascript
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
淡江大學
化學工程與材料工程學系
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
曾任
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
一個月內
家中山科學研究院 航空研究所 六月六月 2021 學歷 中華科技大學 航空電子 1.帶領小組成員獲得校內競賽第二名 2.以全系第一名成績畢業 3.畢業時獲得最高榮譽學生殊榮資格認證 Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end) ALPHACamp 發照日期 十一月 2022 · 永久有效
html + css + javascript
Node.js
Express.js
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
中華科技大學
航空電子
Avatar of Mukhlishadi.
Avatar of Mukhlishadi.
Web Developer Intern @SMP 10 Tapuung
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
一個月內
Mukhlis Hadi Full Stack Developer Currently, I'm in final years at University at Pekanbaru with a majority in Informatics Engineering. I have a passionate in IT Development, especially Web Development field. I have some experience as internship and freelance for 1 year. Experienced in creating websites using PHP framework (Laravel, CI). Work Experience AprilMay 2020 Web Developer SMP 10 Tapung - Internship Problem Analyze at SMP 10 Tapung in Report of Learning Result Develop E-Raport Application as Needed and Standard Operating Procedures at SMP 10 Tapung and Government Regulations Build an E-Raport Application at
PHP
PHP Laravel Framework
CodeIgniter Framework
就學中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
UIN SUSKA RIAU
Informatic's Engineering
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
一個月內
phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng chỉ T OEIC Listening & Reading 805 IIG VIET NAM Hết hạn vào tháng
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
就學中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Kasir @PT . GAPURA ANGKASA
2018 ~ 現在
Front End Developer
一個月內
HTML
CSS
Javascript(ES6)
就學中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
小於 1 年
Universitas Multimedia Nusantara
Teknik Informatika

最輕量、快速的招募方案,數百家企業的選擇

搜尋履歷,主動聯繫求職者,提升招募效率。

  • 瀏覽所有搜尋結果
  • 每日可無限次數開啟陌生對話
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的履歷
  • 檢視使用者信箱 & 電話
免費方案僅能搜尋公開履歷。
升級至進階方案,即可瀏覽所有搜尋結果(包含數萬筆覽僅在 CakeResume 平台上公開的履歷)。