CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Lê Trung Trực.
Avatar of Lê Trung Trực.
Past
Web Development @Halocom Việt Nam
2021 ~ 2021
Frontend Web Developer
Trong vòng một tháng
LE TRUNG TRUC Web Development (FE) - I am a meticulous and careful, what matters I do not know, I will say I do not know, but I will definitely find the [email protected] 1041, Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City Career Objectives - I want to work in a dynamic environment with friendly colleagues. I am interested in working on website interface, frontend processing. My short term goal is to become a senior Frontend developer. The long-term goal is to become a fullstack developer of the website
React.js
HTML/CSS
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Bussiness Development & Web Development Intern @3S DRIVE
2022 ~ Hiện tại
Business Development / Product Manager / Product Marketing/ Strategy Manager
Trong vòng một tháng
MS Office
Communication Skills
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 Software Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發
Avatar of 陳麒仲.
Avatar of 陳麒仲.
Past
研究助理 @中國醫藥大學新竹附設醫院
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
進行資料儲存 2.利用Bitbucket進行版控,使用GCP去進行維運測試,與多人開發輿情分析的專案。 Skills Data analysis Python R / SAS SQL Statistical knowledge Machine learning NLP Web development Flask (python) PHP Html / CSS / Javascript MySQL MongoDB Other Git Bitbucket (CI/CD) Selenium Linux Educational backgroundNational Chengchi University Master of StatisticsFu Jen Catholic University Bachelor of Mathematics Portfolio 碩論 基於文字探勘技術及模型組合比
R language
Python
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
政治大學
統計
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
及 VBA 巨集,達成半自動化工作流程, 提升團隊工作效率 30% ,在業積成長的同時,達成零加班工時及零錯誤率的目標。ALPHA Camp Full Stack Web Development Program 分析工程師 • 台旭環境科技中心股份有限公司水、土壤、空氣重金屬檢驗,操作汞分析儀、ICP-OES。大葉大學 DaYeh University 生物產業
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of 張舒婷.
Avatar of 張舒婷.
Past
Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
team. I am currently seeking a job opportunity as a front-end engineer. SKILLS Front-end HTML / CSS / SCSS Javascript RWD AJAX REACT / Styled-components REACT Router / Context Back-end Python Flask MySQL RESTful APIs Linux(Ubuntu) Cloud Service Firebase AWS EC2 AWS S3 Development tools Git / GitHub NPM / Webpack / Babel Postman Third Party Stripe TapPay SDK Google Maps API EXPERIENCE SepMarFront-End Developer Trainee 軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp) Spending 60 hours per week on web development learning for 24 weeks
html + css + javascript
Python Flask
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
日本語文學系
Avatar of John Ling.
Avatar of John Ling.
Senior .NET Developer @VyCore Technologies Sdn.Bhd
2021 ~ 2022
Senior .NET Developer
Trong vòng một tháng
John Ling .NET Developer with 6 years of experience developing web, batch, and business intelligence solutions using ASP.NET , C#.NET, SharePoint, and Datbase like MySQL, MS SQL, Oracle. Expertise in requirements analysis, design, development, testing, maintenance, enhancement, and production support of business applications. Certified Web Development Professional with a deep passion for technology, extensive technological expertise, and well-developed teamwork abilities. Malaysia [email protected] Work Experience Senior .NET Developer • VyCore Technologies Sdn.Bhd, Malaysia . MS SQL 2008r2 creating stored procedures, views . Worked on
Critical Thinking
Identify Problems
Problem Solving
Sẵn sàng phỏng vấn
Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
SEGI UNIVERSITY
Bachelor's degree in Computer Science
Avatar of 蔡昱偉.
Avatar of 蔡昱偉.
Growth Engineer @Ematic Solutions Inc.
2022 ~ Hiện tại
Full-Stack web developer
Trong vòng một tháng
Engineer, Ematic Solutions Inc. - Cross Platform integration/Web Tracking and analysis/MarTech tool integration • Researched, evaluated, and recommended MarTech tools for customer engagement improvement. • Collaborated with 10+ customer managers and solution engineers to troubleshoot technical issues and improve platform performance. • Independently planned and executed web tracking projects using GA4/GTM and custom events. • Managed project communication with clients to ensure timely delivery of results. • Proficient in jQuery, HTML, CSS, PHP, Postman, and Webhook for web development and integration. DecPresent Full-Stack web developer, Dozencreation Co. - Illustrator/Html+
Responsive Web Design
Project Manager
Teamwork & Leadership
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Melbourne University
Master of Information Technology
Avatar of Yogi Prakoso.
Avatar of Yogi Prakoso.
Web & Graphic Designer Team @Physics Department, ITB
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
end design and back-end programming with SQL and PHP. IoT Engineer and Web Developer • Rumah Badak Team MarchJuly 2022 Using my skills in Arduino programming and web development, I created a system that could accurately track employee attendance using fingerprint recognition technology. I also worked on the development of an Arduino ESP32 CAM-based CCTV system, which could capture real-time video footage and transmit it to a cloud-based server. Using my expertise in cloud computing and web development, I created an intuitive web-based dashboard that allowed users to view live and recorded footage
Microsoft Office
Image Processing
IOT application
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Bandung Institute of Technology
Physics
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
AWS
Docker
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chung Hsing University
Department of Foreign Languages and Literatures

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.