CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei City, Taiwan
Avatar of Pearl Samantha.
Avatar of Pearl Samantha.
Past
Bussiness Development & Web Development Intern @3S DRIVE
2022 ~ Hiện tại
Business Development / Product Manager / Product Marketing/ Strategy Manager
Trong vòng một tháng
Pearl Samantha I am an aspired Web Developer who is highly motivated in business department. Experienced in various fields involving people management marketing public reaction and programming languages mainly Python HTML CSS and JavaScript. I enjoy art and I do programming in my spare time. I am looking forward to work together as a team, do managing, and organize things. Taipei City, Taiwan Work Experience Business Development & Web Development Intern 3S DRIVE JulyPresent Taipei, Taiwan Recruited more than 20 new business partners which increased sales revenue by 200%, developed a new company's ordering system website
MS Office
Communication Skills
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @Candlestick.io
2022 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
TypeScript
rxjs
React
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
資訊工程
Avatar of Tiny Wu.
Avatar of Tiny Wu.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
是不懂的找尋方法解決。 —— 即便是簡短的一句話,都可能是一個重要的啟發 。 *更多詳細的介紹可以參訪個人 Notion 網誌 More about me SKILLS Web Development Frontend Backend React / Redux Next.js Vue / Vuex Tailwind Styled Components Material UI Typescript Cypress Jest Node.js / Express / Puppeteer Slim / Laravel Google Google Analytics / Google App Script / Firebase Manager Tool Webpack / NPM / Git Design Adobe PhotoShop
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
及 VBA 巨集,達成半自動化工作流程, 提升團隊工作效率 30% ,在業積成長的同時,達成零加班工時及零錯誤率的目標。ALPHA Camp Full Stack Web Development Program 分析工程師 • 台旭環境科技中心股份有限公司水、土壤、空氣重金屬檢驗,操作汞分析儀、ICP-OES。大葉大學 DaYeh University 生物產業
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
實習 (主修後端) @ALPHA Camp
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Node.js
Express
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
化學工程與材料工程學系
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
Past
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
家中山科學研究院 航空研究所 六月六月 2021 學歷 中華科技大學 航空電子 1.帶領小組成員獲得校內競賽第二名 2.以全系第一名成績畢業 3.畢業時獲得最高榮譽學生殊榮資格認證 Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end) ALPHACamp 發照日期 十一月 2022 · 永久有效
html + css + javascript
Node.js
Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中華科技大學
航空電子
Avatar of 陳立淳.
Avatar of 陳立淳.
Software Product Manager @FEC POS - Firich Enterprises Co., Ltd.
2015 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
生產進程能夠time to market。 在B2B市場提供長期維護服務,更因應各地客製化需求,衍伸產品型態以滿足市場。 學歷&學程ALPHA Camp Back-End Engineer Trainee 結業證書連結: Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end) Foundation Course of Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end國立中正大學 地球與環境科學系暨地震學研究所
Node.js / Express.js
git版本控制系統
SQL/MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Back-end Engineer
Avatar of Tzu-Chi lin.
Avatar of Tzu-Chi lin.
研究助理 @台大醫學院
2016 ~ 2020
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Tzu-Chi Lin 林子琪 Taiwan Taipei Frontend developer [email protected] |I like solving problems, helping others, and learning new technology. 喜歡用自己的能力解決問題、幫助他人,習慣持續學習新技術 Web Development Skills _______________________________________________________ Frontend : React Hooks , html, CSS, JavaScript, Bootstrap Backend : Node.js in ES6, Sequelize/MySQL, RESTful API Tools : NPM, Git, Figma, Trello Soft Skills _________________________________ Problem Solving Teamwork Responsibility Project Test account: aaaaa password: 123 Board Game Record (Individual Project) Project / GitHub / Reflection To
React.js
Node.js / Express.js
HTML/CSS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Unity工程師 @掌中乾坤網路科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
C#
Swift/iOS
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊科學與工程學系
Avatar of 楊茂榮.
Avatar of 楊茂榮.
Past
Backend Developer @Hahow 好學校
2019 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
on a local server, saving deployment time. Test Driven Development. Write unit tests that ensure the complicated order process won't fail during new patches. Trouble Shooting Server Fatal Error. Familiar with a local server using Nginx. 十一月三月 2019 學歷台灣大學-資訊工程學系 資訊工程 技能 Ruby on Rails PostgreSQL Web Backend Development GraphQL Solidity CircleCI RSpec Algorithms and Data Structures Git HTML/CSS Heroku Unit Test RESTfulAPI 語言 English — 中階 Chinese — 母語或雙語
Ruby
Ruby on Rails
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學-資訊工程學系
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.