CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of 林裕介.
Avatar of 林裕介.
Past
前端工程師 @Asus 華碩電腦股份有限公司
2023 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
設計 UI 呈現的方式,透過 Lazy Loading、分頁、infinite scroll等方式,減少操作造成的 reflow,進而提高渲染效能。 重構產品部落格前台,從 React web app 轉為 Wordpress,並串接各項後台功能。 建立 Bitbucket CI/CD pipelines 佈署至 AWS EC2/S3。 前端工程師 創越數位行銷公司 • 八月二月 2021 使用 Vue 規劃、開發共
Vue.js
html + css + javascript
git版本控制系統
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學
光電系
Avatar of 王暐.
Avatar of 王暐.
前端工程師 @美賣科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
作流程。 根據專案需求區分重要性和必要性。 使用 PHP Framework 製作 API 以新增、刪除和修改 DB 資料。 串接 Facebook SDK PHP 實現粉絲團功能。 開發 WordPress 套件。 團隊合作 主動參與後端資料的討論,確定最適合的API或直接整合到 PHP 的方式。 與同事積極討論解決前端套件開發
Vue.js
css+html
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中教育大學
科學應用與推廣教育學系
Avatar of 游政勳.
Avatar of 游政勳.
資深前端工程師 / 前端組長 @天堂遊戲有限公司 Paradise-Soft
2023 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Node.js to provide users with visual data presentation and chart data manipulation. Build an internal system of advertising audience management via Vue.js and Node.js to facilitate accurate marketing and expansion of advertising Use javascript to develop data collection tools for data tracking and analysis of users' browsing behavior on the website Importing Agile Scrum concepts into the new product development process Use javascript libary and canvas to create various customized marketing activities. Build Taiwan version of IMDB movie database Use Wordpress to build company official website and movie informa...
javascript
Vue.js
Node.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
諮商與臨床心理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
QA engineer @Innova Solutions Taiwan
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Software Testing
Bug Tracking
QA Plan and Strategy
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National United University
Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-end Developer @大括號科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML 5
CSS3
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Shu-Te University of Technology
Bachelor's Degree Computer Science and Information
Avatar of 張瓊文.
Avatar of 張瓊文.
Freelancer @一勺蝶
2018 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
張瓊文 一勺蝶 Freelancer 高雄師範大學 視覺設計學士 https://butterfly.today/work/ [email protected] 曾任職於數位廣告、品牌顧問、設計公司等行業 於2018年開始全職為一勺蝶 Freelancer 擅長協助客戶從需求面、市調策略、預算和時程等全面條件中,制定合適的品牌策略,並且
Photoshop
Illustrator
Figma
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立高雄師範大學 National Kaohsiung Normal University
視覺設計系
Avatar of 陳致成.
Avatar of 陳致成.
Past
資深前端工程師 @統一數網股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
質和用戶滿意度。 - OpenChannel:數位看板聯播網。 - iPetBooking:寵物服務軟體系統。 - DingSomething:活動預約服務平台。 - planXcape:專案協作的平台。 [email protected] Vue 3 Vue 2 Wordpress Joomla Capacitor Framework7 Phaser.js UI FRAMEWORK Bootstrap Tailwindcss Sass / Scss Element UI OTHER Google Map API Sheet API LINE Login API / LINE Front-end Framework Facebook API Git Webpack Accessibility PROJECT 變化馬賽克 自製遊戲 / 類華容道
JavaScript
Vue.js
Web Development
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東南科技大學
資訊管理系
Avatar of 陳奕伸.
Avatar of 陳奕伸.
前端工程師 @旺晁有限公司
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
不畏懼新編碼與語法,從多方獲取完成挑戰的知識,最後也能如期交付成果 。 專案參考: 博拓國際智權 博拓是我在事務所用WordPress架設的網站,也是我第一個開發的網站。在這個專案中,我不僅學到如何使用WordPress建立網站,還深入了解了符合響應式網頁
JavaScript
CSS3
HTML5
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
開南大學 Kainan University
風險管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
網頁工程師 & PM @日商愛可信股份有限公司
2018 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
專案管理
溝通與整合管理
電商
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學織品服裝學系行銷組
織品服裝學系行銷組
Avatar of 游宭鎬.
Avatar of 游宭鎬.
Front-End Developer @Lootex Technology Co. Ltd. 路特斯科技
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng sáu tháng
Node Define user stories and technical specs to drive the product development cycle in an agile team of 8 developers 👉 Web Developer & Designer JanOct@Furtherscope Digital Marketing 遠瞻數位行銷有限公司 Designed and developed web applications using technology like Next.js, Wordpress and PHP Provided digital solutions for 7+ clients, including landing pages, web games, and e-commerce 👉 Front-End Developer MayMay@Simpleinfo Design Inc. 簡訊設計 Led the Pixi.js game development role in a creative team Worked with back-end developers and
React.js
Next.js
Redux
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Tallinn University
M.Sc. Interaction Design (Online)

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.