CakeResume Talent Search

Avatar of 鄭偉助.
Avatar of 鄭偉助.
UI/UX designer @融創新科股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
人物誌、同理心地圖、使用者旅程圖、ORID分析法。 UI 設計 Flowchart、User Story、Functional Map、sitemap、wireframe 、Responsive Web Design、Prototype 、Design System(Color, Typography, Layout, icon, component) 軟體技能 Sketch 、Figma、flinto、AxureRP、zeplin 、AdobeXD、MockingBot 、Xmind、InVision、Photoshop、CorelDraw、Illustrator、Miro、Notion、InDesign 學歷 東海大學, 美術學士(BFA), 西畫, 2002 ~ 2007 主修的科目是油畫,副修有藝術行政等展場佈置的實習課程,電腦
photoshop
illustrator
sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
西畫
Avatar of 陳翁毅.
Avatar of 陳翁毅.
產品經理 Product Manager @均一平台教育基金會
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
溝通及協調資源 專案與開發時程管理及線上問題排解 用戶反饋追蹤及數據追蹤、分析 產品輔助規劃 心智圖/思維導圖: Xmind User flow: Whimsical、FigJam Wireframe: Mockflow、Figma 數據分析工具:GA、Data Studio 專案管理工具: Slack、Asana、Jira、Trello 文檔管理工具: Notion、Google Suite 工作經歷 兼職產品經理 Product Manager 均一
Whimsical
MockFlow
Xmind
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中原大學
工業與系統工程學系
Avatar of 游宗翰.
Avatar of 游宗翰.
產品經理 @九易宇軒股份有限公司 (91APP)
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
開課率14%,課程使用率11%,以及續約率5% LINE LEFF社群分享機制 透過LINE LIFF快速加入官方社群,藉由活動包裝,吸引會員社群分享,完成年度LINE新會員業績達1,200萬,並創造30萬分享次數,6萬新名單的年度里程碑。 技能 Microsoft Office Visual Studio XMind Photoshop 語言 English — 進階 Chinese — 專業
Microsoft Office
Visual Studio
XMind
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Western Illinois University (美國)
Instructional Design and Technology (教學設計)
Avatar of 林煒証.
Avatar of 林煒証.
Past
聯盟行銷策略企劃 Affiliate Marketing & Strategy Planner @歐易亞科技股份有限公司
2021 ~ 2022
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
#加強曝光活動、媒合合適會員推廣 #廣告主業績成長200%~1000% 主要負責:專案管理、視覺與文案設計、曝光資源規劃 技能 Bitrix24、Trello、Xmind Canva、 Adobe Premiere Prefluencer 語言檢定 TOEIC 765分 學歷、社團經驗世新大學廣播電視電影學系電視組 2018 第五屆世新廣電營 總召 # 編列整年度
Bitrix24
Trello
XMind
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
世新大學
廣播電視電影學系電視組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專案經理 @香港商米波國際有限公司台灣分公司
2019 ~ 2022
Product Manager, Product Owner
Trong vòng một tháng
Wireframe
Flowchart
Phabricator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
PCCU
International Trade
Avatar of 廖苑孜.
Avatar of 廖苑孜.
文案企劃 @莎文主藝
2021 ~ Hiện tại
文字工作者
Trong vòng một tháng
斷嘗試各種經營策略的結果 也替自己帶來了足以斜槓收入的案源 目前常用的軟體: Canva、Google Drive、Google Meet、Zoom、Google文件、Google行事曆、Word、PPT、XMind、Portaly 。 個人品牌尚在成長期,但有幸碰到願意合作的工作夥伴與案主。一直都是抱著感恩的心工作,這也成為我的生活態度
word
powerpoint
Paint Tool SAI
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
靜宜大學
中國文學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product owner @新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of 吳品萱.
Avatar of 吳品萱.
Past
UIUX設計師 @VasCreative 移動商務
2022 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
互解惑學習新方法 技能 設計相關 UIUX : Figma、Miro、Zeplin、Invision、 Axure RP 、XD 平面設計:Indesign、Illustrator、Photoshop 3D軟體:Rhino、Blender、AutoCad、CATIA 渲染軟體:Keyshot、Rhino 其他數位工具 Notion、Trello、Xmind、Todist 軟實力 溝通能力 Communication、 創造力 Creativity、 團隊合作 Teamwork、 同情心 Empathy、 邏輯推理 Logical、 熱愛學習 Love of Learning、 16型人格ENFJ-A. 學歷 國立雲林科技
Word
PowerPoint
Rhino
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
工業設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Assistant Manager (Team Leader) @EVAAIR
2016 ~ Hiện tại
Assistant Team Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
TamKang University
German Language
Avatar of Kaya Chiang.
Avatar of Kaya Chiang.
Past
PM @旭宸資科股份有限公司 RISMIT Information Technology Co.,Ltd.
2021 ~ 2022
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
收藏交易所」。 而後任職於軟體開發公司擔任PM,學以致用善於溝通、具高協調度,擁有積極正向的態度、自學能力,喜歡透過Notion、XMind等方式紀錄學習過程,期許自己在軟體開發領域更加成長精進! 技能 前端 HTML / CSS / Sass JavaScript / JQuery Bootstrap RWD Vue.js 後端 C# ASP .
HTML/CSS
JavaScript
Bootstrap
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Cornerstone International Community College of Canada
Digital Marketing

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.