CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 黃浚彥.
Avatar of 黃浚彥.
工程師 @網銀國際股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
定工作時程及分派工作 9. 帶新人訓練 工程師 • 晟格 七月七月 2019 在晟格科技公司作實習生,為自行尋找的實習公司,運用C#演算法搭配OpenCV影像處理,因為做起來蠻習慣的,與同事相處合宜,便待到了畢業。 在公司主要由C#做撰寫演算法程式
Unity C#
c#.net
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北科技大學
資工系
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
的生命週期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到 Google Play 商店 (#OK) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式規劃、回朔法、分支設
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Java後端工程師 @前思資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
JAVA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級電源驗證測試工程師 @Advantech 研華科技
2023 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台北科技大學 NTUT
電機工程系
Avatar of 賴逸濤.
Avatar of 賴逸濤.
安卓工程師 @聯翔科技
2022 ~ Hiện tại
Android工程師
Trong vòng một tháng
區 https://github.com/theuruz0819 技能 Tech Stack Android : 7+ years E-commerce project developing experience, restful client server architecture, Google cloud platform, firebase, crashlytics, sentry, drone CI/CD, MVVM and data binding. Robotium Kotlin : android app devlop Java : spring restful server C# .Net : win from, WPF application for Android device, data transfer. SQL : Oracle database, stored procedure, backend issue support. Design Tools Draw.IO 工作經歷 資深Android 工程師 聯翔科技 六月現今 台中, Taiwan 負
Java
kotlin
Android
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of Tim Chen.
Avatar of Tim Chen.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Tim Chen 三年以上的前後端開發經驗,主要使用 JavaScript 輔以 C#,曾任職遊戲公司PM,畢業於北教大數學暨資訊教育學系,數學、資訊與教育的綜合背景,使我具備良好的邏輯分析能力。 我樂於分享自己所學與經驗和團隊一起進步。擅長團隊合作,也能獨立
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
電腦科學相關的世界時,也積極的參與了科技相關研討會, 吸取新知與業界趨勢 。 大學期間因為學程的關係,學習了R與Python、C#程式語言 , Git 、Linux指令 、 Docker 工具,也在製作專題時,接觸到Anaconda 、 CUDA Toolkit、cuDNN,這些都讓我受益良多。 在大學接觸那麼多資訊應用後,想
JavaScript
PHP
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of Yenyu.
Avatar of Yenyu.
Past
研究助理 @國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
2021 ~ 2021
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
技專校院學生實務專題製作競賽 作品為室內逃生指引App:擔任組長,負責App的UI設計(Adobe XD),Logo設計,程式開發與測試(Unity引擎, C#語言),細部修改,海報設計,文稿撰寫,團隊分工與進度管控。 Link to More Content Work Experience 研究助理 • 國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
Figma
UI Design
Prototyping
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Zero to Mastery Academy
UI/UX Design, Front-end, Python
Avatar of 侯伯翰.
Avatar of 侯伯翰.
Past
Trainee @iSpan資展國際
2022 ~ 2023
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Bohan Hou / 侯伯翰 I'm an interdisciplinary learner, currently sharpening software developer skills. Passionate about building my innovative ideas into reality. Prefer evaluating new tech for the best implementation on each project to overly rely on any particular frameworks. Trainee in Ispan Full-stack Coding Bootcamp - Technology leader in our project team Taoyuan City, Taiwan [email protected] mobile:Skills Frontend HTML, CSS, JavaScript Styled Component, Tailwind CSS RWD React AJAX / axios Backend C# - ASP.NET Core, ASP.NET MVC Winform MS-SQL RESTful API Dev Tools VScode
React.js
SASS/SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學
食品科學碩士

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.