CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG /
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of 吳鎮宇.
Avatar of 吳鎮宇.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
負責所有的拍攝、剪輯產出。 學歷 Education 元智大學 Yuan Ze University 資訊傳播學系 Information Communication 2014 // 6 技能 Skills UI/UX ・Adobe XD ・Sketch ・Figma ・Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop Web Design ・HTML5 ・CSS3 ・SASS ・jQuery Filmmaking ・Adobe Premiere ・Adobe After Effect 作品集 Portfolio https://janyu427.github.io/Portfolio/ 從設計到程式執行都一手包辦的個人作品集網站, 呈現完整的
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of phoebe chou.
Avatar of phoebe chou.
Past
前端工程師 @英屬維京群島商金波信息技術諮詢有限公司台灣分公司
2018 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
領域工作經驗具有10年經歷,前端工程師具有2年以上開發經驗。 前端工程師 Front-End Developer 城市,TW [email protected] 技能 Web Layout .熟悉 HTML5 & CSS3 .RWD 網頁規劃 .熟悉 Bootstrap .使用 Sass 預處理器管理 CSS .熟悉 element ui 使用於 VueJS 框架 JavaScript .使用 jQuery 實作網頁互動 .透過 AJAX/ JOSN 串接 RESTful API .JavaScript基
Photoshop
Illustrator
CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
景文技術學院
視覺傳達
Avatar of YiCheng Chung.
Avatar of YiCheng Chung.
Past
前端工程師 @鴻霖航空貨運代理股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-end Developer
Trong vòng một tháng
common components for multiple systems ( e.g. upload document component UI ). - Build UI guidebook for both developers and PMs using Storybook JS. - Collaborate with Backend Engineers and Project Managers to assure the efficient and correct dataflow. - Design Pattern: MVVN Tool: - React Redux / hook / I18n / Datasheet / Javascript ES6 / Lodash - Formik Skills Programming HTML5 Javascript / ES6 React.js / Redux / NEXT.js CSS / CSS3 / SASS Bootstrap / JQuery / GIT Design Photoshop Illustrator Lightroom Indesign Language TOEIC: 930 Soft Skills Communication Negotiation Critical Thinking Problem Solving
HTML5
CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學
資訊管理, 廣播電視
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
工程師,擅長文件審查及與環保局承辦溝通,協助完成專案項目。 台灣,新北 | [email protected] | Gino Hsu | GinoHsu | Min Shun Hsu 技能 前端技能 (Front-end) HTML5、CSS3 與 Javascript (ES6) TypeScript ,具有使用 TypeScript 之開發經驗。 Jest ,具有使用 Jest 之開發經驗。 React 前端框架,熟悉 React Hooks 之應用 熟悉 Sass/SCSS 預處理器加速開
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UIUX/網頁設計師 @路老闆股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
UI/UX設計師;專案管理人員
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
Dreamweaver
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立朝陽科技大學
視覺傳達設計系/數位動畫組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體產品經理 @威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.)
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Javascript(ES6)
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
JavaScript全端開發課程(主修前端)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
專案經理 @CRUISYS 巡辰股份有限公司
2022 ~ 2022
Product/Project Manager
Trong vòng một tháng
Functional map
Flowchart/ UI Flow
wireframe
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔英科技大學
資訊設計
Avatar of 紀睿豐.
Avatar of 紀睿豐.
Past
前端工程師 @新加坡商鈦坦科技
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
介面的實現,除了帶給自己很大的成就感和動力,我也渴望透過分享來協助更多人。 LinkedIn | GitHub | Medium | Resume Taipei, Taiwan || [email protected] 技能 前端: HTML5, CSS3, ES6, Sass/SCSS, Vue.js/Vuex/Composition API, React.js/React Hooks, Pinia, MobX, TypeScript 後端: C#, ASP.NET, Node.js, Express.js, MongoDB, SQL, RESTful API 工具: Git/Git Flow, GitLab CI/CD, Webpack
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of ChihLing, Lu.
Avatar of ChihLing, Lu.
Past
日本線業務 @精英電腦股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
提升前端的技能。 工作上更期待可以接觸、運用到更多library,學習更有可讀性的撰寫技巧來強化成我的技術能力 SKILL Web Layout HTML5 / CSS3語法 熟悉Flexbox、Grid排版 RWD響應式網站設計 CSS Animation CSS Module SCSS Javascript | React 熟練ES6+語法 了解非同步執行、Promise觀念 AJAX Call串接後端API,進行資
CSS3
HTML5
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
The Australian National University
金融管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.