CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
js & MySQL. I am skilled in using CSS to create various responsive web designs, and I am now looking for a job related to frontend engineering. https://github.com/EasonLiu0913 Software Engineer Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG /
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Frontend Developer @Bybit Taiwan 維塵有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中山大學
應用數學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @新加坡商鈦坦科技
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of 周聖倫 ShengLun Chou.
Avatar of 周聖倫 ShengLun Chou.
Past
職員 @祥陽創意整合行銷公司
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
周聖倫 ShengLunChou Frontend Developer 前端工程師 臺灣 臺中市 我是Alan, 喜歡學習新技術, 在iSpan資策會接受正式的前端工程師訓練,目前是一名前端工程師, 擅長 React、TypeScript、 CSS、 HTML 等 Email : [email protected] Telephone :技能 Languages JavaScript TypeScript Frontend HTML5 | CSS3 React SASS Tailwind CSS Backend Express Node.js MySQL php Other Git GitHub 專案 Password Generator 依照使用者所選
React
Express
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司
Front-End
Avatar of 倪華君.
Avatar of 倪華君.
Past
行銷設計實習生 @水谷藝術 Waley Art
2021 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
匠藏工坊有限公司 (西門紅樓設櫃) 七月十二月 2019 ▍參與專案 1. 萬華區觀光旅遊地圖。 2. 萬華區導覽手冊。 技能 Tech Stack HTML5 CSS3 jQuery Java Script Bootstrap Design Tools Figma XD Illustrator Photoshop Premiere Pro 學歷 國立台北教育大學 National Taipei University of Education 文化創意產業經營學系國立台灣科技大學 National Taiwan University of
Figma
Illustrator
Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北教育大學 National Taipei University of Education
文化創意產業經營學系
Avatar of 陳宥仁.
Trong vòng một tháng
集,目前對前端扔有相當大的熱忱,未來也會持續學習新技術。 Taipei City, Taiwan [email protected] /技能 Skills HTML5 / CSS . 熟悉 HTML5 語意化標籤 . 熟悉 CSS3 手刻切版 , flex box 運用 . 熟悉 SCSS 提升 CSS 直覺性以及開發效率 . 熟悉 RWD 針對不同裝置呈現該有的佈局 JavaScript .熟悉 scope, scope chain .熟悉 prototype, prototype
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
華夏科技大學
資訊管理學系
Avatar of 吳鎮宇.
Avatar of 吳鎮宇.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
負責所有的拍攝、剪輯產出。 學歷 Education 元智大學 Yuan Ze University 資訊傳播學系 Information Communication 2014 // 6 技能 Skills UI/UX ・Adobe XD ・Sketch ・Figma ・Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop Web Design ・HTML5 ・CSS3 ・SASS ・jQuery Filmmaking ・Adobe Premiere ・Adobe After Effect 作品集 Portfolio https://janyu427.github.io/Portfolio/ 從設計到程式執行都一手包辦的個人作品集網站, 呈現完整的
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of 蔡政宏.
Avatar of 蔡政宏.
Past
網頁UI UX設計師、視覺設計師、前端工程師html scss js @風傳媒
2018 ~ 2021
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
IT1R/view?usp=sharing 工作經歷 風傳媒網站UI UX、視覺設計師、前端工程師 • 風傳媒 七月五月 2021 網頁、APP UI UX設計、視覺設計師、前端工程師html scss js,煩請見個人檔案 學歷泰北高中 美術工藝 技能 HTML5 scss/sass JavaScript adobe xd CSS3 Sketch Zeplin RWD Bootstrap jQuery APP ui Android Material Guidelines iOS HIG After Effects 語言 Chinese — 進階
HTML5
scss/sass
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
泰北高中
美術工藝
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
工程師,擅長文件審查及與環保局承辦溝通,協助完成專案項目。 台灣,新北 | [email protected] | Gino Hsu | GinoHsu | Min Shun Hsu 技能 前端技能 (Front-end) HTML5、CSS3 與 Javascript (ES6) TypeScript ,具有使用 TypeScript 之開發經驗。 Jest ,具有使用 Jest 進行前端單元測試之開發經驗。 React ,以 React Hooks 撰寫 Functional Component。 熟悉 Sass/SCSS 預處理
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.