CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
東南亞遊戲營運PM @火星貓科技股份有限公司
2022 ~ 2023
遊戲企劃、營運企劃、產品行銷企劃
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI / UX Designer @Findjobs PTE LTD
2022 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Figma
UI/UXDesign
UX Research
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
Telkom University
Interior Design
Avatar of Sid Lin.
Avatar of Sid Lin.
產品經理 @誠實設計有限公司
2019 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
管理 貢獻評估認可 業務開發 需求協商溝通 提案及簡報陳述 商務談判 報價擬定 合約擬定 顧客關係管理 軟體技能 MS Word MS Excel MS PowerPoint Google AdWords Google Analytics 網路架構(略懂) PHP(略懂) Java(略懂) CSS(略懂) HTML(略懂) MySQL(略懂) 特殊經歷 MSCS:Big Data 電子化學分學程 2008第九屆保德信志
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄第一科技大學
資訊管理系 研究所
Avatar of 熊晏霆.
Avatar of 熊晏霆.
企業推廣行銷主任 @摩斯漢堡_安心食品服務股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
員消費習慣,分眾行銷,制定行銷策略。 詠緁生物科技有限公司 影片企劃行銷 七月十二月 2019Taipei, Taiwan 1. 制定產品策略 2. 針對TA設定行銷企劃 3. 企劃拍攝剪輯影片 學歷 中國文化大學 大眾傳播學系專案 技能 Word PowerPoint Excel Photoshop Illustrator Premiere After Effects Spark AR 語言 English — 中階
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中國文化大學
大眾傳播學系
Avatar of 鍾雅竹.
Avatar of 鍾雅竹.
Senior Specialist @康健人壽 Cigna Life Insurance
2022 ~ Hiện tại
系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
統測試規劃與執行 NUnit Test,檢查欄位輸入是否顯示相應的錯誤提示訊息 Service 使用 AxoCover 檢查 Unit Test 覆蓋率並加以補強 手動測試 : 用 Excel 列出 Test Case,檢查資料存取是否正確、錯誤提示訊息是否符合預期, 前端自動化測試 : Selenium 搭配 Chrome WebDriver,拜訪特定 URL,測試登入功能
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
資訊管理學系
Avatar of 王士榮 Sloan Wang.
Avatar of 王士榮 Sloan Wang.
Past
項目負責人、產品負責人 @Royce Tech
2020 ~ 2023
顧問、項目負責人、遊戲製作人
Trong vòng một tháng
長的技能與經驗,個人也不斷的學習新的技能,與客戶、團隊一起因應大環境的變化,共同成長互利互惠。 數據分析 DATA ANALYSIS 使用Excel Power Query梳理原始數據資料。 使用Google Data Studio、Power BI繪製數據儀表板。 分析新增、活躍、投注額、人均、盈利等用戶數據。 示意圖:非真實數
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學
機械工程學系
Avatar of 張艾莉.
Avatar of 張艾莉.
業務人員 @合盛企管顧問管理股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
人資,電子商務,遠端工作,活動企劃
Trong vòng một tháng
成功地幫助公司增加了至少 25% 的業績。我可以快速提出簡潔明了的金融觀點,並吸引客戶的注意力。 電腦技巧 熟悉 G Suite Word,Excel,Power point. 熟悉 Mac osx 系統 技能 統整產業數據 客戶關係維持 洞察客戶心態與解析數據 證照 國貿大會考 TQC 電子商務概論 BMCB
Word
Google Drive
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
致理科技大學
國際貿易系
Avatar of 黃鈞荻.
Avatar of 黃鈞荻.
Past
課程企劃 @生鮮時書
2021 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
案開幕晚宴等 2. 主導活動現場佈置 3.活動報價與場地實際勘察 4.支援展場導覽、資訊宣導、展場維護、工讀生招募 5. 廠商聯繫、溝通 學歷國立成功大學 National Cheng Kung University 外國文學系 技能 Word PowerPoint Microsoft Office Communication Excel Trello Canva Design 語言 English — 進階 Spanish — 初階 Chinese — 母語或雙語
Word
PowerPoint
Microsoft Office
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
外國文學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深產品經理 @Gamania 遊戲橘子數位科技股份有限公司
2022 ~ 2022
Project Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東京日本語學校長沼學校
日本語
Avatar of 蔡采芳 Wendy Tsai.
Avatar of 蔡采芳 Wendy Tsai.
電商人員 @鐵碳企業股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
蔡采芳 / Wendy Tsai 電商行銷專員 ‣ 手 機/‣ E-mail/[email protected] Taichung City, Taiwan Excel Word Powerpoint Google Analyst Canpaign Monitor 工作經歷 電商專員 • 鐵碳企業股份有限公司 十一月Present 國內平台 1. 網頁行銷工具使用:EDM、網頁蓋板編輯、自動化行銷工具 |每月固定發送電子郵件活動訊息 |固定週期調
Word
PowerPoint
Excel
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Providence University 靜宜大學
國際企業系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.