CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Shopify Lead Developer at Omneque @Omneque
2020 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
ECommerce
ecommerce marketing
Shopify
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Nanyang Technological University, Singapore
Computer Science
Avatar of 蔡楓淋.
Avatar of 蔡楓淋.
Account manager @CYBERBIZ 順立智慧股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
數位廣告優化師、數位行銷專員、電商行銷專員、EC品牌商品企劃、數位媒體企劃
Trong vòng một tháng
FMCG 產業,給予電商整體行銷策略、流量增長、Google Analytics 數據分析、數位媒體投放建議,整體對比去年 YoY 平均提升 230% 。 3. 使用 GTM 埋設 Google Analytics 4 事件包括電子商務事件與導入 Meta Pixel 事件觸發、Google Ads 轉換事件追蹤,並額外自訂事件(網頁捲動、按鈕觸發、圖片觀看次
Google Analytics
廣告投放
廣告企劃案╱文案撰寫
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華醫事科技大學
資訊管理
Avatar of Tingting Yao.
Avatar of Tingting Yao.
Past
數位媒體事業 資深媒體 Product Manager @時報資訊股份有限公司
2017 ~ 2022
Trong vòng một tháng
樂中心袓孫節】《我的超級爺爺》藝術推廣 •【臺灣阿龍親子劇場】《奧陀曼山傳奇》主持人 •【文山劇場 看戲趣】《冠軍麵包》舞台執行 技能 Google AnalyticsGoogle Trend、Firebase EDIUS Pro PowerPoint、Outlook、Excel、Word、Google Drive Facebook、Instagram、line、Apps、 YouTube、 Podcast、 Firstory Studio 、Clubhouse 語言 Chinese — 母語或雙語 English — 中階 Japanese — 初階 臺灣閩南語 — 台語中階 客家語 — 客語
Google Analytics
PowerPoint
Firebase
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
廣告學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Project Owner @CMoney全曜財經資訊股份有限公司
2022 ~ 2022
Project Owner
Trong vòng một tháng
Product Management
Project Management
Product Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Ewha Womans University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
品牌策略 @名象品牌形象策略股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
[email protected]行銷工具
Facebook
Instagram
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
外國語文學系
Avatar of 詹豐瑋.
Avatar of 詹豐瑋.
產品副理 @緯謙科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
資源分配協調 跨國或跨企業協作 數位轉型方案應用與提供 Analytical reasoning 數據分析 雲端運算與架構 人工智慧 使用工具 Trello Axure RP Photoshop Google analytics Power BI 工作經歷 產品副理 緯謙科技股份有限公司 十二月Present New Taipei, Taiwan 依公司發展制定產品Roadmap、MRD 、PRD,含最小可行性MVP及迭
english
專案規劃與提案
專案時程掌控
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
台灣大學
公共衛生學系
Avatar of Tsung-Hsuan Tsai.
Avatar of Tsung-Hsuan Tsai.
前端工程師 @FAZZ - 新加坡商迅星金融科技有限公司台灣分公司
2022 ~ 2023
前端網頁工程師
Trong vòng một tháng
UIUX & Backend, discuss about requirements and schedule. Help to work on code review. • Experienced in API construction,API testing with backend. Running scrum with 2 week sprint cycle. Experienced on UI framework (Ant Design). TGC Taiwan, Inc. - Dec 2019 ~ Oct 2022 Frontend Engineer, Set Google Analytics for data analysis on connected TV . Experienced in construction of API with backend and API testing Enhance product quality through removing code that relevant to JQuery and refactoring with pure javascript. Test compatibility on different brands of connected TVs, including their own system api. Implemented
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立陽明大學
生物醫學資訊研究所
Avatar of 鄭晴.
Avatar of 鄭晴.
Past
歷史科編輯 @三民書局股份有限公司
2020 ~ 2022
企劃、文案或編輯
Trong vòng một tháng
調查問卷設計、問卷分析、品牌消費者人物誌、IG 2支貼文廣告素材的發想及投放,執行期間官網瀏覽量增加超過100% 技能 powerpoint Google Analytics Google Ads Power BI LINE Ads Platform google drive Excel Word LINE Official Account Expert 專長 文字編輯 事實查核 下標題 規劃版面配置 校稿、潤飾語句 圖文整合 文案╱廣
powerpoint
Google Analytics
Google Ads
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學
歷史學, 台灣文學
Avatar of 郭慧圓.
Avatar of 郭慧圓.
Past
社群行銷專員 @香港商尚域投資有限公司台灣分公司 (vivo)
2020 ~ 2022
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
郭慧圓 Huiyuan Koay [email protected]技能 社群行銷 社群內容策劃、文案撰寫 直播活動策劃 FB / IG / [email protected] / 社團多社群平台管理 FB 廣告投放 影像處理 Canva 線上設計製作平台編輯 Photoshop 基本圖片編修 證照 Google Analytics (分析) 個人認證 TOEIC 870 工作經歷 社群行銷專員 香
網路行銷
社群經營
影片剪輯
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
玄奘大學
大眾傳播
Avatar of Keving Yang.
Avatar of Keving Yang.
Past
數位媒體執行企劃 @台北數位廣告股份有限公司
2020 ~ 2022
社群行銷,電商專員,數位行銷
Trong vòng một tháng
Keving Yang Email Outdoor Enthusiasts [email protected] EducationPhone F&B ManagementWork Experience Facebook Advertising Professional • Taipei Digital NovAug 2022 【 Advertising Media Operation 】 - Nearly 2 years of experience in Meta (Facebook, Instagram) and CPAS (including Shopee, MOMO platform) advertising. - Operation 10+ industry types, mainly for e-commerce customers. Including apparel, beauty, finance, medical and beauty, real estate, food, Q-commerce, etc. - Using GTM and Facebook Pixel tools to help clients set up and troubleshoot conversion events. 【 Data Analysis and Optimization 】 - Use Google Analytics, Similarweb, Google Trend, and other marketing tools to provide ad
powerpoint
photoshop
illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
世新大學
餐飲管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.