CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
執行企劃 @MoneyWeekly 理財周刊股份有限公司
2022 ~ 2022
PM、活動企劃相關、行銷企劃相關
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
社群媒體經營管理
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
世新大學
新聞學
Avatar of 楊苡安 Ella.
Avatar of 楊苡安 Ella.
前端工程師 @寶碩財務科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
行網站部屬更版作業 網頁設計師 • 潤達科技 三月六月 2019 ● 網站架設、UIUX規劃設計、CSS、jQuery 動畫效果撰寫、Bootstrap 3 ● 網站專案規劃、Google Analytics 分析、網站優化 ● Banner、EDM 規劃製作 ● 製作名片、海報、DM、手冊、看板等...平面相關設計 網頁設計師 • 泰安傢俱 五月四月
API
JavaScript
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
致理科技大學
多媒體設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
數位行銷分析專員 @德商Bechtle 集團
2020 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Digital Marketing
Google Analytics (分析) 個人認證資格
Brand Marketing
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Avatar of 陳定程.
Avatar of 陳定程.
Marketing Supervisor @歐悅國際股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
數位行銷主管
Trong vòng một tháng
訂單狀況 跟催客戶,達到業績目標 工作技能 專案管理 系統開發專案 市場資料分析 專案執行管理 官網專案管理 證照資格 Google Analytics Google Adwords(Google Ads) Google 購物廣告認證 數位業務銷售認證 團隊領導 跨部門聯繫合作 專案控管與追蹤 外部代理商管理 管理5-10
Word
Excel
專案管理
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
科技管理系
Avatar of Sam Feng.
Avatar of Sam Feng.
Past
Flutter engineer @維諾森資訊服務有限公司
2022 ~ 2023
Flutter Mobile Engineer
Trong vòng một tháng
with GetX. - Implements internationalization with Traditional Chinese, Simplified Chinese, and English. - Use Firebase Auth and Dynamic Links for email and OAuth login. - Log errors and crashes with Firebase Crashlytics. - Use my own developed plugin to interact with Flow blockchain through Blocto's native SDKs. - Add Google native ads. (You'll need an invitation code to use the app currently, you can try 'Avid86'.) Mirror News ( Github . App Store . Google Play ) - Use Firebase Cloud Messaging to implement notifications. - Add Google Analytics to record user behaviors. - Use my own developed Dart
Flutter App Developement
firebase
Flutter Bloc Pattern
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
臺北市立大學 University of Taipei
Computer Science
Avatar of 徐家琪.
Avatar of 徐家琪.
數位金融服務專員 @凱基商業銀行股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
與政策 .各行業案例公司經營方針與估值分析國立交通大學 National Chiao Tung University 管理科學系北京大學 Peking University 暑期課程交流 資格認證 Google Analytics Individual Qualification Google 發照日期 七月 2021 · 永久有效 證券商高級業務員 證券暨期貨市場發展基金會 發照日期 二月 2020 · 永久有效 TOEIC (Total Score
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
財務管理研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Business Development Associate @Lalamove小蜂鳥國際物流有限公司
2022 ~ 2022
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
電腦軟體應用乙級
Java
Spring Framework
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台南應用科技大學
運動休閒與健康管理系
Avatar of 張祐禎.
Avatar of 張祐禎.
Past
平面設計師 @個人接案 freelancer
2021 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
設計 Userflow 規劃 Wireframe 繪製 Mockup 繪製 Icon 設計 Grid System 設計電腦、平板及手機頁面 Web Skills jQuery Bootstrap 開發 Sass/SCSS 管理 HTML5、CSS3 Git 、GitHub Pages 版本控管與部署 Google Analytics 平面設計 Illustrator Adobe Photoshop Adobe Lightroom 3D視覺 Cinema 4D Octane 渲染 Adobe After Effects YuZhen Works 個人作品集網站 網站風格以簡潔、流暢為訴求,以作品圖展示為
HTML5
SASS/SCSS
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中科技大學
商業設計系
Avatar of 張婷雯.
Avatar of 張婷雯.
Past
營銷部實習生 @晶鑽生醫股份有限公司
2021 ~ 2022
Data Analyst 數據分析師 / Data Scientist 資料科學家
Trong vòng một tháng
商品資訊分析」 - 2020/9~2021/1 選修 統計軟體應用SAS 課程 與團隊夥伴製作報告「影響全國電影票房之相關因素分析」證照 Certificate Google Analytics (分析) 個人認證 Google 三月 2024 到期 Python 大數據分析專業人員 TQC發照日期 一月 2023 · 永久有效 Python 機器學習專業人員 TQC發照日期
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
商研院商業大數據分析人才養成班
Python, Excel, MySQL, PowerBI, HTML/CSS, JavaScript, Google Analytics
Avatar of 熊晏霆.
Avatar of 熊晏霆.
企業推廣行銷主任 @摩斯漢堡_安心食品服務股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
關係、品牌忠誠度、吸引新客戶及深化老客戶 持續以數據為基礎做優化 數位廣告投放 全通路曝光時間表及轉換路徑規劃 Google 關鍵字優化 Facebook廣告投放優化 Google 廣告投放優化 數據分析 進行Google Analytics數據分析 善用GTM(Google Tag Manager)工具來追蹤需要之數據。 串聯
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中國文化大學
大眾傳播學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.