Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Chuyên viên font end developer @Alphapay Technologies Ltd (onsite MBBank/Techcombank)
2021 ~ 2024
Frontend Web Developer
Trong vòng hai tháng
html + css + javascript
Angular2+
Flutter App Developement
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Aprotrain Aptech
Lập trình web
Avatar of 林裕介.
Avatar of 林裕介.
Past
前端工程師 @Asus 華碩電腦股份有限公司
2023 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
決方案。 工作之餘會透過網路上的資源及 Trace 開源專案程式碼學習技術,增強自己的競爭力,待有朝一日能應用在工作上。 Major JavaScript TypeScript HTML CSS Frameworks/Libraries React Vuejs Nuxtjs Others Git Jest 工作經歷 前端工程師 華碩 AOCC (Contractor) • 五 月十月 2023 使用 React 建立 UI 元件庫,並移除對 MUI 的依賴。 建立
Vue.js
html + css + javascript
git版本控制系統
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學
光電系
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Past
品保部食品安全組 食安專員 @三井日本料理餐廳有限公司
2023 ~ 2024
前端工程師
Trong vòng một tháng
流程更加順暢 ; VScode介面搭配 Vite環境於 Apache ( XAMPP )伺服器進行團體專題的開發,Git ( Sourcetree )版控,定期Trello團隊進度 ,同時彼此討論解決問題。 . HTML / CSS ( SASS )& JavaScript( AJAX / jQuery )開發語言 , Vue( Options API in Vue3 )框架使用經驗 ,亦具備RWD & Bootstrap 網頁排版能力。 .喜歡程式,到一無反顧的投入,除了實體
HTML/CSS
html + css + javascript
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立海洋大學
食品科學
Avatar of 楊長良.
Avatar of 楊長良.
經理 @信昌機械廠股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Manager
Trong vòng một tháng
方面,我了解 MSSQL Server建置與Database 和 Table 設計,及Stored Procedure 、TSQL 語言,並熟悉資料庫效能調教。 Programmer 城市,TW [email protected] 技能 前端技術 JQuery, AJAX, HTML, CSS, Bootstrap, VueJS, MVC, Javascript 後端技術 C# .NET, ASP.NET,WebForm, VB.NET, ORM技術, MVC 其他技術 MSSQL Server 分析運營 Stored Procedure開發 SVN 版本管理, Redmine 專案管理 Jenkins
C#.NET development
html + css + javascript
SQL Server
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台中教育大學
測驗統計研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
網頁設計師 @新騎資訊有限公司
2022 ~ 2024
網頁設計師、網頁前端設計師、UIUX設計師
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學 Ming Chuan University, MCU
商業設計
Avatar of 魏邦晉.
Avatar of 魏邦晉.
Past
Team Leader @威德網頁設計
2019 ~ 2024
Front-end Engineer
Trong vòng một tháng
樹德收納 - Shuter https://www.shuter.com.tw 立弘生化科技 - Altratene http://www.altratene.com 漢神百貨 - hanshin https://www.hanshin.com.tw 萊爾富 - Hilife SCS https://hscs.hilife.com.tw 酷聖石 - Coldstone https://www.coldstone.com.tw Skill Develop HTML CSS Javascript PUG SASS JQuery Git NPM Node.js Vue React Build Tools Webpack Vite Parcel Design Tools Illustrator Photoshop Zeplin Figma
vue.js
Nuxt.js
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
僑光科技大學
多媒體與遊戲設計
Avatar of 陳閔致.
Avatar of 陳閔致.
工程師 @網際威信股份有限公司
2024 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
陳閔致 國立雲林科技大學, 資訊管理系, 2019 ~ 2023 曾獲得107年商業類全國技藝競賽 程式設計職種 金手獎第一名 擁有三年多的後端開發 撰改開源軟體的經驗 彰化/台灣 [email protected] 工作經歷 網際威信, 工程師, 2024/03 ~ Now 在加入專案後,約一周的新人
Word
Excel
程式設計
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior engineer @Chicony Electronics Co, Ltd.
2018 ~ Hiện tại
全端工程師、後端工程師、前端工程師、軟體專案主管、AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
C
C++
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan Ocean University
Computer science and engineering
Avatar of 顏子軒.
Avatar of 顏子軒.
Past
front-end engineer @17LIVE
2022 ~ 2024
前端工程師
Trong vòng một tháng
顏子軒 [email protected] 前端工程師 • Taipei,TW • 目前主頁為前端工程師,擁有四年前端資歷 , 善於鑽研多項專屬工具來達成目標。對於這方面有無窮的熱情以及學習的動力 技能 工作常用 Html + CSS + JavaScript Vue.jsNuxt2 Jest Sass Git 曾經使用 React Typescript PhP Mysql I18n 自主研究 Node.js Websocket
HTML5
CSS3
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊管理系
Avatar of 金育祥.
Avatar of 金育祥.
前後端工程師 @明郅資訊
2015 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng hai tháng
容如下 1. 網站UI設計、logo、banner、海報、名片、LINE貼圖、插圖 2. 前端/後端程式撰寫 3. 資料庫設計規劃與建置 4. 前端開發:html,css,js,jq,vue.js 5. 後端開發:php,mysql,laravel 前端程式設計師 • 安普國際資訊有限公司 七月四月 2015 美工設計 • 永新行文具 三月六
html + css + javascript
Vue.js
Laravel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立高苑科技大學
資訊傳播

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.