CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Présent
前端工程師
Dans 1 mois
練使用 CSS 製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Sans Emploi
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
6 à 10 ans
元智大學
財務金融
Avatar of 陳慧娟.
Avatar of 陳慧娟.
Past
使用者經驗設計總監 @瑄品股份有限公司
2018 ~ 2020
工業設計師、商業設計師、UI/UX設計師、視覺設計師、使用者體驗規劃師
Dans 1 mois
善規劃、製作Wireframe、Flowchart、prototype等跨部門與客戶溝通 網頁設計師 遠見科技公司 八月八月 2012Taipei, Taiwan 手機遊戲互動設計與流程,網頁前後台 html/css 設計與切版、AppUI界面設計 專案 必勝客網站使用者體驗規劃 2013年以各國的必勝客購物流程做評估,透過市場調查報
Illustrator
Photoshop
Axure RP
Sans Emploi
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
6 à 10 ans
國立台中科技大學|多媒體設計系
人機互動設計, 服務設計, 使用者體驗
Avatar of 林楚喬.
Avatar of 林楚喬.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Présent
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Dans 1 mois
產品客戶端簡報經驗 正面積極的態度、良好的溝通能力、與時俱進的精進、虛心的學習 緩慢的朝夢想邁進 Skill Engineering Asp.Net MVC Frontend HTML / CSS Bootstrap3 RWD Programming Python C# JAVA DataBase Greenplum MSSQL PM Data PM Metrization Problem. Data Analysis Product 4P Analysis Product Spec Time & Resource Management Technical Sense User Acquisition Skills Another Archives science Language Toeic: 670 Design UI/UX Capcut Experience B2B PM,群環
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Employé
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
2 à 4 ans
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Présent
Dans 1 mois
.com/DKai666 [email protected]  ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具 - Visual Studio / Visual Studio Code 版本控制 - Git / GitHub / Azure DevOps 機械手臂 - NACHI
C#
sql
JavaScript
Employé
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
2 à 4 ans
中華大學
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
Past
數位行銷專員 @敦煌書局股份有限公司
2020 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Dans 1 mois
— 江浩正 Ryan Chiang 我是 Ryan, 能夠從行銷視角分析市場需求,透過 UX 設計來描繪體驗流程,以 UI 設計具體呈現產品的畫面,同時具備前端基礎讓方案變得實際且可執行。 曾參與公司產品改版專案,負責網站前期 UX 研究及 UI 設計 。能夠使用 HTML / CSS 完成網
Figma
Sketch
Adobe Illustrator
Sans Emploi
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
Moins de 1 an
國立中興大學
食品暨應用生物科技
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Dans 1 mois
/Codeigniter) • Công ty TNHH HECWIN • Phát triển các module chức năng cho phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/Query JavaScript HTML Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng chỉ T OEIC Listening & Reading
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Étudiant
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
Moins de 1 an
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính
Avatar of 楊茂榮.
Avatar of 楊茂榮.
Past
Backend Developer @Hahow 好學校
2019 ~ 2022
Software Engineer
Dans 1 mois
on a local server, saving deployment time. Test Driven Development. Write unit tests that ensure the complicated order process won't fail during new patches. Trouble Shooting Server Fatal Error. Familiar with a local server using Nginx. 十一月三月 2019 學歷台灣大學-資訊工程學系 資訊工程 技能 Ruby on Rails PostgreSQL Web Backend Development GraphQL Solidity CircleCI RSpec Algorithms and Data Structures Git HTML/CSS Heroku Unit Test RESTfulAPI 語言 English — 中階 Chinese — 母語或雙語
Ruby
Ruby on Rails
Web Development
Sans Emploi
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
4 à 6 ans
台灣大學-資訊工程學系
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @Bravelog Sport Technology Co., Ltd.
2022 ~ Présent
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Dans 1 mois
Project Management
Product Management
Presentation and Communication Skills
Employé
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
6 à 10 ans
國立中央大學
Master of Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
平面設計師 @豐升原食品股份有限公司
2021 ~ 2023
平面設計/視覺設計
Dans 1 mois
Illustrator
Photoshop
Html / CSS
Sans Emploi
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
6 à 10 ans
華夏技術學院
多媒體設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Sr.Visual designer @XXtraLab (Taiwan)
2022 ~ Présent
UI/UX Designer, Visual Designer, Graphics/ Multimedia Designer
Dans 1 mois
Photoshop
Illustrator
Figma
Employé
Prêt à l'interview
Temps plein / Intéressé par le travail à distance
6 à 10 ans
國立臺北藝術大學Taipei National University of the Arts(TNUA)
新媒體藝術

Le Plan de Recrutement le Plus Efficace et Facile

Recherchez 800.000 CV et prenez l'initiative de contacter les candidats pour améliorer votre taux de recrutement. Le Choix de Centaines d'Entreprises

  • Consulter tous les résultats
  • Démarrer des nouvelles conversations sans limites
  • Seules les entreprises avec un abonnement peuvent consulter les CV
  • Consulter les adresses email et les numéros de téléphone des utilisateurs
Seuls les CV publics sont disponibles avec pour les utilisateurs gratuits.
Mettez à niveau vers un abonnement Supérieur pour voir tous les résultats de recherche dont des dizaines de milliers de CV exclusifs à CakeResume.