CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Sekarang
前端工程師
Dalam satu bulan
練使用 CSS 製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Tidak bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
6-10 tahun
元智大學
財務金融
Avatar of 陳慧娟.
Avatar of 陳慧娟.
Past
使用者經驗設計總監 @瑄品股份有限公司
2018 ~ 2020
工業設計師、商業設計師、UI/UX設計師、視覺設計師、使用者體驗規劃師
Dalam satu bulan
善規劃、製作Wireframe、Flowchart、prototype等跨部門與客戶溝通 網頁設計師 遠見科技公司 八月八月 2012Taipei, Taiwan 手機遊戲互動設計與流程,網頁前後台 html/css 設計與切版、AppUI界面設計 專案 必勝客網站使用者體驗規劃 2013年以各國的必勝客購物流程做評估,透過市場調查報
Illustrator
Photoshop
Axure RP
Tidak bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
6-10 tahun
國立台中科技大學|多媒體設計系
人機互動設計, 服務設計, 使用者體驗
Avatar of 林楚喬.
Avatar of 林楚喬.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Sekarang
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Dalam satu bulan
產品客戶端簡報經驗 正面積極的態度、良好的溝通能力、與時俱進的精進、虛心的學習 緩慢的朝夢想邁進 Skill Engineering Asp.Net MVC Frontend HTML / CSS Bootstrap3 RWD Programming Python C# JAVA DataBase Greenplum MSSQL PM Data PM Metrization Problem. Data Analysis Product 4P Analysis Product Spec Time & Resource Management Technical Sense User Acquisition Skills Another Archives science Language Toeic: 670 Design UI/UX Capcut Experience B2B PM,群環
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Sudah bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
2-4 tahun
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Sekarang
前端工程師 Front-End Developer
Dalam satu bulan
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Sudah bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Hanya bekerja jarak jauh
2-4 tahun
國立台中科技大學
會計
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Sekarang
Dalam satu bulan
.com/DKai666 [email protected]  ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具 - Visual Studio / Visual Studio Code 版本控制 - Git / GitHub / Azure DevOps 機械手臂 - NACHI
C#
sql
JavaScript
Sudah bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
2-4 tahun
中華大學
Avatar of 洪啟學.
Avatar of 洪啟學.
Past
前端工程師 @和你設計有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Dalam satu bulan
所有前端工作(包含介面設計)由在下獨自一人完成。 i-Daka後台管理系統 使用工具: React / React Router / Redux /React Query / Formik / Material UI / WebSocket / TailwindCSS / ChartJS / Sweet Alert 技能Skills JS ES5、ES6語法 Redux React.js 、 Vuex.js Next.js 、 Nuxt.js Ajax/Fetch/Axios HTML/CSS RWD Bootstrap/Tailwind Others github/bitBucket/gitlab Figma/Photoshop vite vercel
React.js
Github
html + css + javascript
Tidak bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
1-2 tahun
國立高雄師範大學
視覺設計
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Product Test Engineering @Qualcomm Semiconductor Corporation
2023 ~ Sekarang
Software Engineer
Dalam satu bulan
annotation and data preprocessing. FebFebEducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Programming Language Verilog/Hspice C&C++/Java/Python Matlab/ VBA Others JavaScript/HTML/CSS/MySQL Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
Siswa/Mahasiswa
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
Kurang dari satu tahun
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
學生 @【培訓】資展國際股份有限公司 ( 原資策會 ) - 前端工程師就業養成班 ( 588 hr )
2022 ~ 2022
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Dalam satu bulan
Word
PowerPoint
Excel
Tidak bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tidak tertarik bekerja jarak jauh
Kurang dari satu tahun
德明財經科技大學
流通管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
審計組長 @基富聯合會計師事務所
2020 ~ 2021
後端工程師
Dalam satu bulan
JavaScript
Node.js
Git
Tidak bekerja
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
Kurang dari satu tahun
ALPHA Camp
後端網頁開發課程
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Dalam satu bulan
/Codeigniter) • Công ty TNHH HECWIN • Phát triển các module chức năng cho phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Siswa/Mahasiswa
Siap untuk wawancara
Full-time / Tertarik bekerja jarak jauh
Kurang dari satu tahun
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính

Paket Perekrutan Paling Mudah dan Efektif, Pilihan Ratusan Perusahaan

Cari lebih dari 800 ribu CV dan ambil aksi menghubungi pelamar kerja untuk rekrutmen yang lebih efektif. Pilihan ratusan perusahaan.

  • Lihat semua hasil pencarian
  • Tanpa batas harian untuk memulai pesan baru
  • CV dapat diakses oleh perusahaan berbayar
  • Lihat email pengguna & nomor telepon
Hanya CV publik yang tersedia dengan paket gratis.
Upgrade ke paket lanjutan untuk melihat semua hasil pencarian, termasuk 10.000 lebih CV eksklusif di Cake Resume.