CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 王筱安 Shiau-Ann Wang.
Avatar of 王筱安 Shiau-Ann Wang.
Past
業務助理 @UNION CHEMICAL IND. CO., LTD
2018 ~ 2022
Backend Developer
Trong vòng một tháng
王 筱安 Shiau-Ann Wang [email protected] 擁有 5+ 年服務 B2B、B2C 客戶的經驗,擅長維繫長期良好的客戶關係。 喜歡與團隊一起工作,Team 的目標就是我的目標,能協助 彼此 、一同成長、完成任務,是我最大的成就感來源。 我於 2023 年 2 月完成後端 node.js 課程,以下是
Node.js / Express.js
MySQL Database
MongoDB / mongoose
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end Course)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
自主學習 @後端工程師
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
C++
JAVA
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立宜蘭大學
電子工程學系
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
Past
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
彭智冠 Junior BackEnd Taipei City, Taiwan 透過網路課程自學JavaScript、HTML和CSS等網頁開發的基礎 ,重新開啟了我對寫程式的熱情,而後於AlphaCamp的培訓習得了Node.js、Express和MySQL等網頁框架與資料庫的運用,並在結業時獲得了獨立建立專案和合作開發專案的能力。 我期望成為一名
html + css + javascript
Node.js
Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中華科技大學
航空電子
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
業務員 @公勝保險經紀人
2017 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
洪漢宇 Harvie Hung 我正在找 後端工程師 的職缺,實作過的語言是JavaScript( 包括node.js & typescript ) , 也樂意學習其他語言。 我原本是一名保險經紀人,前年5月在無意間接觸到程式開發, 進而引起興趣, 從 前年11月開始學習透過線上課程和自學的方式學習 。隨著學習的
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系
Avatar of 蘇毅賢.
Avatar of 蘇毅賢.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
問題的精神,並時常主動協助團隊成員達成目標。 主要使用語言後端 C#, Net.Core 前端為Vue, Angular, Javascript 技能 C# .NET Core Vue JavaScript MS-SQL Node.js 工作經歷 軟體工程師 • 遊戲橘子 樂點股份有限公 司 https://tw.gashpoint.com/ 2021年 7月 ~ 2023~3月 Highlights 2022區塊鏈交易平台所
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of Yii Chen.
Avatar of Yii Chen.
Past
Senior Flutter Engineer @維諾森資訊服務有限公司 (光碩資訊)
2022 ~ 2023
Mobile Application Engineer
Trong vòng một tháng
projects and crypto transaction platforms in Vue and Typescript. Develop a wallet app, support currency and NFT, and asset transfer in Flutter with Riverpod. Experience in operating smart contracts for web and app. Build and design discord community of NFT project. Good at discord bot using Node.js and Typescript. The functions of customized commands, managing role permissions, and third-party authentication binding. Skill: Vue.js · TypeScript · Node.js · Flutter · Dart Flutter App Developer 依賴傳媒娛樂有限公司 (浪LIVE related company) • AugustMarch 2022 Develop
Java
Android
Swift
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of 朱峻儼.
Avatar of 朱峻儼.
Senior Frontend Engineer @MoBagel
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
工作經驗,擅長 SEO 優化,另外也對 Google Analytics、GTM 有一定理解。 喜歡處理複雜的前端互動程式,或是 SEO。 前端: HTML / CSS / JavaScript / React / SEO 後端: Node.js / Next.js 經歷 Senior Frontend Engineer 2021 年 8 月 - now 開發 AI platform 產品,負責公司兩部門的前端開發作業,優化並加速開發效率。 - 獨立負責
+javascript
+css
+react
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Engineer @Zensoft IO
2021 ~ 2023
Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
React.js
Next.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
University of Washington - Seattle
Computer Science
Avatar of the user.
區塊鏈相關工作
Trong vòng một tháng
Solidity
Ethereum
Openzeppelin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立交通大學 National Chiao Tung University
資訊工程 Computer Science
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
Eason Liu In 2010, I started self-learning iOS app development while working for an Apple Premium Resellers. Later on, I needed to create a daily picture database, so I've learned Node.js & MongoDB from Internet. I enjoy developing the user interface. I currently use the React.js & Node.js & MySQL. I am skilled in using CSS to create various responsive web designs, and I am now looking for a job related to frontend engineering. https://github.com/EasonLiu0913 Software Engineer Taipei Taiwan [email protected]
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.