CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
軟體工程師
Avatar of 王清弘 Ching-Hung Wang.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Linux Ubu ntu 22.X Basic Command Lines Cloud Service Microsoft Azure Firebase Professional CertificateMicrosoft MS-900.1: Microsoft 365 FundamentalsMicrosoft AZ-203.3: Develop for Azure storageMicrosoft AZ– Implementing DevOps Development ProcessesMicrosoft AZ-900: Microsoft Azure FundamentalsMicrosoft DAT263x Introduction to Artificial Intelligence (AIMicrosoft AZ-300.6: Developing for the CloudMicrosoft AZ-301.2: Designing a Data Platform SolutionMicrosoft AZ-201.3: Develop Azure Cognitive Services, Bot, and IoT solutionsMicrosoft Office Outlook®MTASecurity FundamentalsMSCS Information Systems SecurityMicrosoft Office PowerPoint®Microsoft Office Word 2016 ExpertMicrosoft Office PowerPoint®Microsoft Office Word 2010 Expert
Deep Learning
Computer Vision
Web Development
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
大葉大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Android Developer @光時代科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中原大學
資訊工程學系
Avatar of 陳力維.
Avatar of 陳力維.
Ios工程師 @麗輝物聯
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
陳力維 我有七年工作經歷,前五年用UNITY開發跨平台PC,IOS,ANDOIRD產品,負責前端部分,依照企畫內容製作畫面、串接API到上架,總計有十餘款產品。後兩年轉至新創接案公司,使用SWIFT製作原生IOS APP,也有用PHP,HTML開發前後端,除了畫面、串接API、上架外,具有使用
word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
嘉義大學
數位學習設計與管理
Avatar of 張鎧閔.
Avatar of 張鎧閔.
軟體工程師 @愛進化
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
畢業 , 2013/9~2016/6 工作技能 程式語言: Python | PHP | JavaScript 資料庫: MySQL 前端: HTML5 | CSS3 | JavaScript 後端: Python | PHP 版本控制: Github 開發環境: Windows | Linux 辦公室應用類:Excel、PowerPoint、Word 語言能力 英文 聽:中等 說:中等 讀:中等 寫:中等 自傳 我是一個熱愛接觸新事物和挑戰的人,在高職的期間,在我所選擇的
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
影像工程師 @恆昌精密科技股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
python
C#
MsSQL / MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
長榮大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @昕力資訊 TPIsoftware
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
緯育 Tibame
AI資訊工程班
Avatar of 洪詩庭.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
洪诗庭 Zhengzhou, Henan [email protected] 工作经历 行销专员 太奇云端 2018 年 11 月年 07 月 AI图集训练 与工程师配合,进行需训练的AI影像图集收集及标注 面试及管理工读生产品品质及速度 行销 公司各产品的数位行销(图片、视频制作) 参展相关事宜总负责 管理
Word
PowerPoint
TOEIC
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
資訊傳播工程學系
Avatar of 張添豪.
Avatar of 張添豪.
軟體工程師 @電腦軟體服務業
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
領域的能力。 也同時運用了自身前一份工作的經驗,順利的執行所接手的每一個專案。 技能 作業系統 Windows Linux(Ubuntu) 作業軟體 Word Excel PowerPoint 程式語言 Python 套件及框架 Scrapy Numpy Pandas Matplotlib Scikit-Learn 資料庫 MySQL MongoDB Google Google Drive Google Finance Google Colab 語言 繁體中文 客家話 English 專案 臺灣股市資料爬取及
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
達內教育訓練班
Python爬蟲工程師培訓課程
Avatar of 曾立安.
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
履歷表 曾立安 國立臺灣科技大學電機工程系 你好,我是曾立安,個性樂觀開朗,喜歡追求新知,目前就讀臺灣科技大學電機研究所,就讀期間 執行兩個產學合作專案,有多人合作執行專案的能力, 在執行產學專案之外,參加Tbrain以及Kaggle的競賽,皆有TOP20
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學
電機
Avatar of Emerail Wang.
Avatar of Emerail Wang.
Music Composer @實似文化事業有限公司
2020 ~ 2021
軟體工程師
Trong vòng sáu tháng
Emerail Wang BS., English, National Taiwan Normal UniversitySelf-teaching HTML, CSS, JavaScript, React, Redux, and Next.js through online resources The courses, "The Web Developer BootCamp" and "Modern React with Redux," have inspired me a lot. If we crave sharing and digging into the unknown, we will find better solutions as well as better self. [email protected] https://github.com/EmerrrailSide Projects youtube-clone This is a youtube-clone app where you can search and watch videos. Leveraging knowledge in React.js, Redux, Redux-saga, Bootstrap, RWD
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan Normal University
Finance Program

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.