CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
軟體工程師
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @昕力資訊 TPIsoftware
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
緯育 Tibame
AI資訊工程班
Avatar of 黃綉容.
Avatar of 黃綉容.
軟體開發實習生 @Advantech 研華科技
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
黃綉容 Taipei City, Taiwan 就讀陽明交通大學資管所二年級,畢業於臺北大學資工系。擔任研華科技公司AI軟體開發實習生,開發醫學領域專案,包含乳房腫瘤辨識和生理訊號偵測。 大學專題為深度學習與物聯網裝置應用,此專題通過科技部大專生計畫補
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立陽明交通大學
資訊管理研究所
Avatar of 陳力維.
Avatar of 陳力維.
Ios工程師 @麗輝物聯
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
陳力維 我有七年工作經歷,前五年用UNITY開發跨平台PC,IOS,ANDOIRD產品,負責前端部分,依照企畫內容製作畫面、串接API到上架,總計有十餘款產品。後兩年轉至新創接案公司,使用SWIFT製作原生IOS APP,也有用PHP,HTML開發前後端,除了畫面、串接API、上架外,具有使用
word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
嘉義大學
數位學習設計與管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
影像工程師 @恆昌精密科技股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Vue.js
PHP
MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
長榮大學
資訊管理系
Avatar of 邱士瑋.
Avatar of 邱士瑋.
學習教練 @蘋果芽數位科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
邱士瑋 學生 Sanxing, Sanxing Township, Yilan County, Taiwan 266 我是邱士瑋,正在就讀中央大學網路學習科技研究所。 自己的個性相較內向,但很喜歡嘗試突破自我, 接觸跟自己個性不太相同的事物來挑戰自己。 例如 : 大學期間參與了系學會,碩班時期 當了補習班老師 。 透過這些方
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中央大學
網路學習科技研究所
Avatar of 黃文輝.
Avatar of 黃文輝.
MES工程師 @Amkor Technology
2018 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
黃文輝 WEN-HUEI HUANG [email protected]  Changhua, Taiwan 關於我 喜愛 軟體工程師 我有約五年的 MES 經驗,透過問題分析與系統改善,我已經幫助公司許多單位提升他們的使用者體驗。 個人特質 樂於學習 對於新的技術與專業知識,都會把握機會去學習,希望將所學習到的
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @電腦軟體服務業
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
達內教育訓練班
Python爬蟲工程師培訓課程
Avatar of 洪詩庭.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
洪诗庭 Zhengzhou, Henan [email protected] 工作经历 行销专员 太奇云端 2018 年 11 月年 07 月 AI图集训练 与工程师配合,进行需训练的AI影像图集收集及标注 面试及管理工读生产品品质及速度 行销 公司各产品的数位行销(图片、视频制作) 参展相关事宜总负责 管理
Word
PowerPoint
TOEIC
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
資訊傳播工程學系
Avatar of 曾立安.
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
履歷表 曾立安 國立臺灣科技大學電機工程系 你好,我是曾立安,個性樂觀開朗,喜歡追求新知,目前就讀臺灣科技大學電機研究所,就讀期間 執行兩個產學合作專案,有多人合作執行專案的能力, 在執行產學專案之外,參加Tbrain以及Kaggle的競賽,皆有TOP20
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學
電機
Avatar of 王尉.
Avatar of 王尉.
Past
AI 人工智慧創新應用就業養成班 @資策會
2020 ~ 2020
軟體工程師
Trong vòng một tháng
MaxWang Mobile:EMail:[email protected] 雲科機械系畢,有機構工程師5年經歷,熟悉專案開發,從與客戶確認需求,產品設計,評估成本報價,開模發包,加工成型,產線排佈,組裝效率改善,成品測試驗證,終至包裝出貨,有矛盾時出面排解,整合意見,推進進度,適應團隊
word
excel
powerpoint
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學
機械工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.