CakeResume Talent Search

Software engineer
Avatar of Sam Johnson.
Software Engineer
Hơn một năm
Samuel L Johnson Software Engineer • Denver, US • www.sam-johnson.io [email protected] • sljohnson • sljohnson32 Skills Languages/Frameworks: JavaScript, HTML5, CSS3, React TDD: Mocha, Chai, Enzyme, Jest, Sinon Libraries: Redux, Express, Knex, jQuery, Leaflet, Charts, Google Maps API Workflow: git/Github, Heroku, Continuous CI, Waffle.io, Webpack Education Turing School • Denver, COCertificate, Front End Engineering Trinity College • Hartford, CTBA, Economics Projects School Finder - Turing Personal Project Enables users to map and get directions from a home address for DPS schools based on their commute and school-based preferences R eact.js
JavaScript
React.js
redux.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Trinity College (CT)
BA, Economics

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.