CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
CSS 製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @中佑資訊有限公司
2016 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
統計資訊學系應用統計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Shopify Lead Developer at Omneque @Omneque
2020 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
ECommerce
ecommerce marketing
Shopify
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Nanyang Technological University, Singapore
Computer Science
Avatar of 吳鎮宇.
Avatar of 吳鎮宇.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
並負責所有的拍攝、剪輯產出。 學歷 Education 元智大學 Yuan Ze University 資訊傳播學系 Information Communication 2014 // 6 技能 Skills UI/UX ・Adobe XD ・Sketch ・Figma ・Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop Web Design ・HTML5 ・CSS3 ・SASS ・jQuery Filmmaking ・Adobe Premiere ・Adobe After Effect 作品集 Portfolio https://janyu427.github.io/Portfolio/ 從設計到程式執行都一手包辦的個人作品集網站, 呈現完整
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of 蔡政宏.
Avatar of 蔡政宏.
Past
網頁UI UX設計師、視覺設計師、前端工程師html scss js @風傳媒
2018 ~ 2021
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
蔡政宏 網站UI UX、視覺設計師、前端工程師 Taipei City, Taiwan web: HTML5、SCSS、JavaScript、以adobe XD將設計畫面數據化css(以利前後端開發)、sketch+Zeplin、Rwd grid可手刻flex+MediaQuery(跳脫框架限制)、css animation、Bootstrap、jQuery、js plugin、瀏覽器除錯判斷、SVGAPP:(UI UX design) Android Material Guidelines、iOS HIG設計規範、Dark Mode、after effects搭配bodymovin輸出動畫,可在web
HTML5
scss/sass
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
泰北高中
美術工藝
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
Past
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
發軟體系統來解決問題與需求所帶來的成就感,持續保持謙虛的態度學習新事物 。 Stay Hungry, Stay Foolish。 Taoyuan City, Taiwan [email protected]技能 前端 HTML 5 / CSS / JavaScript JQuery AJAX sweetalert2.js DataTable.js chart.js Flutter Bootstrap 5 後端 C# Entity Framework Node.js Express.js 套件管理員 NPM nuget pub.dev 資料庫 MSSQL MySQL SQLite MongoDB 資
HTML5
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系
Avatar of YiCheng Chung.
Avatar of YiCheng Chung.
Past
前端工程師 @鴻霖航空貨運代理股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-end Developer
Trong vòng một tháng
common components for multiple systems ( e.g. upload document component UI ). - Build UI guidebook for both developers and PMs using Storybook JS. - Collaborate with Backend Engineers and Project Managers to assure the efficient and correct dataflow. - Design Pattern: MVVN Tool: - React Redux / hook / I18n / Datasheet / Javascript ES6 / Lodash - Formik Skills Programming HTML5 Javascript / ES6 React.js / Redux / NEXT.js CSS / CSS3 / SASS Bootstrap / JQuery / GIT Design Photoshop Illustrator Lightroom Indesign Language TOEIC: 930 Soft Skills Communication Negotiation Critical Thinking Problem Solving
HTML5
CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學
資訊管理, 廣播電視
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體產品經理 @威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.)
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Javascript(ES6)
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
JavaScript全端開發課程(主修前端)
Avatar of 金伯潔.
Avatar of 金伯潔.
Past
國中部導師 @學冠文理補習班
2018 ~ 2022
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
礎 Java 到業界實作進行有系統性的學習,最終透過團隊合作完成一個前後台功能皆具有的美式餐廳平台。 技能 前端 JavaScript jQuery AJAX HTML5 後端 Java Servlet/JSP Spring Boot Spring MVC Spring Data JPA Hibernate 資料庫 MSSQL 其他 GIT Postman WebSocket 學歷 淡江大學 Tamkang University 產業經濟學系工作經歷 國中部導師 學冠文
Java
JavaScript
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際
跨域JAVA軟體工程師就業養成班
Avatar of Enyi Chen.
Avatar of Enyi Chen.
Past
櫃檯人員 @HRC Dance Studio
2020 ~ 2021
前端工程師
Trong vòng một tháng
況。 3. 社群編輯:文案發想,圖文製作。 學歷國立臺北教育大學 文化創意產業學系 技能 前端開發 JavaScript (ES6) 前端框架 Vue.js Web Layout HTML 5 CSS 3 Bootstrap 4 RWD Vue.js 使用Vue Cli搭建Webpack環境 使用Vue-router配置路由文件 熟悉V-指令 JavaScript 了解JavaScript語言及ES6標準 透過AJAX/JSON串
Vue.js
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap 4
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺北教育大學
文化創意產業學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.