CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
主持人 @Side Project
2022 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Scientist、AI Engineer、Project Manager
Trong vòng một tháng
Python
R
Data Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台北科技大學
工業工程與管理研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
客服主管 | 用戶運營分析師 @Blin Co Ltd.博疄有限公司
2020 ~ 2022
數據分析師、資料科學家
Trong vòng một tháng
SQL/MySQL
SQLite
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
德明財經科技大學-
行銷管理學
Avatar of 張郁霖.
Avatar of 張郁霖.
Past
東南亞遊戲營運PM @火星貓科技股份有限公司
2022 ~ 2023
遊戲企劃、營運企劃、產品行銷企劃
Trong vòng một tháng
北The Wall 2017 Emotion Attacks [執行企劃&舞台總監] @台北The Wall 2016 共生音樂節 [舞台監督] @凱達格蘭大道 2015 T-FEST明日音樂節 [舞台監督] @圓山花博 案例作品集 (若下方未顯示, 請點此連結 ) 學歷 淡江大學 資訊管理學系語言 中文 Chinese 英文 English 擅長軟體 Illustrator Photoshop WordPress WooCommerce Excel Word PowerPoint
Photoshop
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理
Avatar of LiQi Li.
Avatar of LiQi Li.
財務會計助理 @新在發環保機具有限公司
2020 ~ Hiện tại
財務會計人員
Trong vòng một tháng
用金管理 •傳票與相關憑證覆核入帳 記帳人員 敬業聯合會計師事務所 • 六月六月 2017 •傳票與相關憑證覆核入帳 •各項稅務申報 學歷國立台中科技大學 會計資訊系 技能 Word Excel PowerPoint 丙級會計事務技術士 ERP軟體應用師 語言 Chinese — 母語或雙語 English — 中階 Japanese — 初階
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台中科技大學
會計資訊系
Avatar of Zakir Hussain.
Avatar of Zakir Hussain.
Chef De Partie @Chop Chop Wok
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
keep work consistent. Observed different kitchen chefs' preparation of sauces, breads, and other items to gain knowledge in diverse cooking and baking techniques. Assisted other chefs with ingredients preparation in support of recipes designed by head chef. Measured high demand spices and commonly used ingredients to prevent overages and waste. Rotated through all prep stations to learn different techniques. Worked with chef de partie to learn storage locations of fresh ingredients for daily use by station staff. EducationAgha Khan Higher Secondary School Computer Science Skills Excel Word Languages English — Intermediate Chinese — Intermediate Urdu — Fluent
Excel
Word
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Agha Khan Higher Secondary School
Computer Science
Avatar of 王士榮 Sloan Wang.
Avatar of 王士榮 Sloan Wang.
項目負責人、產品負責人 @Royce Tech
2020 ~ Hiện tại
顧問、項目負責人、遊戲製作人
Trong vòng một tháng
長的技能與經驗,個人也不斷的學習新的技能,與客戶、團隊一起因應大環境的變化,共同成長互利互惠。 數據分析 DATA ANALYSIS 使用Excel Power Query梳理原始數據資料。 使用Google Data Studio、Power BI繪製數據儀表板。 分析新增、活躍、投注額、人均、盈利等用戶數據。 示意圖:非真實數
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學
機械工程學系
Avatar of Jen Jen Jiang.
Avatar of Jen Jen Jiang.
Senior Sales Analyst-APAC @Thermo fisher Scientific
2021 ~ Hiện tại
Data Analyst/Data Scientist
Trong vòng một tháng
Jen Jen Jiang MBA | Analyst-Statistician Hybrid | Commercial Excellence | Digital Transformation | Go to Market S trategist Jen Jen holds diplomas of MBA and MSc in Information System. He is familiar with the APAC market and possesses 11-year experience in analytics, project management, and go-to-market strategies. He can leverage data analytics and cross-function communication to define business growth objectives, shape business processes for effectiveness, and build mechanisms of operations to ensure sustainability [email protected] SKILLS Machine Learning, Python, SQL, SPSS, Power BI, Tableau, SFDC, WEKA, advanced Excel Pivot, Data Visualization
PowerPoint
Excel
Pivot Tables
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
emlyon business school
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @SGS台灣檢驗科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
建築資訊塑模(BIM)研發專案管理、虛擬技術相關專案管理、營建新創相關專案管理、流程制度設計相關
Trong vòng một tháng
BIM Modelling
CAD Software
Photoshop
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
建築系暨建築與都市設計所
Avatar of 陳毓.
Avatar of 陳毓.
Past
專案經理、副秘書長助理 @社團法人台灣環境資訊協會
2017 ~ 2021
Trong vòng một tháng
力溝通、紀實故事、 心理學、經營管理 電影:劇情片、紀錄片 運動:游泳、跑步、健行、網球、羽球 其他:細木作、烹飪、禪繞畫 技能 電腦相關:Excel、Word、Powerpoint 語文相關:中文(精通)、台語(中等)、 英文(中等) 其他:一般專案經理證照 (美國專案管理學會APMA) 學經歷摘要 台灣環境資訊協
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
國際貿易
Avatar of Tiny Wu.
Avatar of Tiny Wu.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Vuex Tailwind Styled Components Material UI Typescript Cypress Jest Node.js / Express / Puppeteer Slim / Laravel Google Google Analytics / Google App Script / Firebase Manager Tool Webpack / NPM / Git Design Adobe PhotoShop / XD / Premiere / After Effect Office Word / PowerPoint / Excel Other Figma / Procreate WORK EXPERIENCE Outline JunPresent 1TM 新加坡商萬庭有限公司台灣分公司 Taipei, Taiwan, Frontend-developer 在職期間擔任前端工程師,參與專案包含: 創作媒體
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.