CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @喬鼎資訊股份有限公司
2016 ~ 2022
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 電腦與通訊工程研究所
OFDM通訊系統
Avatar of Eason Lin.
Avatar of Eason Lin.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JS 」 受邀參加 Alpha Camp:「 從自學程式到轉職軟體工程師,有效學習成長的3個建議」 希望工作: React 前端工程師 • 謝絕博弈產業 HTML / CSS JavaScript ES6 Back-End SCSS、Less Bootstrap 4 / Materialize RWD Play Scala ES6 React Hook TypeScript JQuery Jest Node.js Next.js RESTful API MS SQL / Firebase / MongoDB Nodemailer / SendGrid Experience 前端工程師 @ 易遊網股份有限
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
會計
Avatar of YiCheng Chung.
Avatar of YiCheng Chung.
Past
前端工程師 @鴻霖航空貨運代理股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-end Developer
Trong vòng một tháng
the progress of the orders that have placed. - Optimize procedures and processes for internal system (MOP One) to meet user's need. - Build React common components for multiple systems ( e.g. upload document component UI ). - Build UI guidebook for both developers and PMs using Storybook JS. - Collaborate with Backend Engineers and Project Managers to assure the efficient and correct dataflow. - Design Pattern: MVVN Tool: - React Redux / hook / I18n / Datasheet / Javascript ES6 / Lodash - Formik Skills Programming HTML5 Javascript / ES6 React.js / Redux / NEXT.js
HTML5
CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學
資訊管理, 廣播電視
Avatar of 陳書吟.
Avatar of 陳書吟.
軟體產品經理 @威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.)
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Front-End Software Engineer 陳書吟 Bun Chen [email protected]台灣台北 Hi,我是 Bun。 在 ALPHA Camp學習網路開發語言,開啟我對前端開發的熱忱。我熟悉 JavaScript(ES6)、HTML5、CSS3/SCSS、React v17、Vue2 框架、有 RWD實作、Git 版本控制、與後端串接 RESTful API經驗。 另外我有近三年的軟體 PM經驗,熟悉跟UI/UX、前端/
Javascript(ES6)
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
JavaScript全端開發課程(主修前端)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
會計 @綠原品健康餐館
2019 ~ 2022
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Backend
Avatar of 王介孚.
Avatar of 王介孚.
Past
培訓師兼管理職 @海底撈火鍋
2017 ~ 2022
Junior 前端工程師
Trong vòng một tháng
畢業。主修前端,正在學習框架是React。 New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan 技能 前端技術 HTML5 - 掌握基本HTML標籤用法。 CSS - 熟悉Flex、Grid等基本切版 觀念。 JavaScript (ES6) - 熟悉非同步特性、Closure和原型鏈等觀念。 React- 以 Hook 進行 Functional Component 開發 其他技術 Git/Github - 熟悉Git-flow和操作語法。 Node.js - 能利用axios套
Word
Excel
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
私立龍華科技大學(台灣)
電子系
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
師,擅長文件審查及與環保局承辦溝通,協助完成專案項目。 台灣,新北 | [email protected] | Gino Hsu | GinoHsu | Min Shun Hsu 技能 前端技能 (Front-end) HTML5、CSS3 與 Javascript (ES6) TypeScript ,具有使用 TypeScript 之開發經驗。 Jest ,具有使用 Jest 之開發經驗。 React 前端框架,熟悉 React Hooks 之應用 熟悉 Sass/SCSS 預處理器加速開發 熟
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
工程師 @儀衡工程技術顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
React.js
RWD
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
土木工程學系
Avatar of 黃思惇-Rafael.
Avatar of 黃思惇-Rafael.
專業技術人員 @財團法人國際合作發展基金會
2017 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
工程師! 應徵職位:前端工程師 Tainan City, Taiwan [email protected] 技能 前端技能 (Front-end) HTML5 - 掌握基本HTML標籤用法。 CSS - 熟悉Flex、Grid等基本切版 觀念。 JavaScript (ES6) - 熟悉非同步特性、Closure和解構賦值等觀念。 React.js - 以 Hook 進行 Functional Component 開發,且能為專案資料夾設計模組化架構 。 Redux/Toolkit - 基本全
JavaScript
React.js
css+html
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學 National Chung Hsing University
農藝學
Avatar of tzuyi yang.
Avatar of tzuyi yang.
Past
前端工程師 @前思資訊
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
的目標是持續鑽研前端技術的同時,剩餘時間精進後端技術,享受不斷學習的過程與樂趣。  New Taipei City , TW [email protected]技能 前端 - JavaScriptES6+) - TypeScript - Vue - React - Nuxt.js - HTML5 / CSS3 - TailwindCSS - SCSS - Webpack - Vite - Cypress 後端 - Node.js / Express.js - RESTful API - Mocha Unit Test - Third-party API 資料庫 & 部署 - MongoDB / MySQL - Heroku - Vercel 作品介紹 Code Immediate
JavaScriptES6+)
RWD
HTML5 / CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
企業管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.