CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳宥彰.
Avatar of 陳宥彰.
Past
資深工程師 @夠麻吉股份有限公司
2019 ~ 2022
資深系統工程師, 網站可靠性工程師, 資料庫管理師
Trong vòng một tháng
陳宥彰 William Chen 元智大學企業管理學系|資深系統工程師 |Horner 喜歡旅行、音樂 New Taipei City, Taiwan [email protected] https://www.linkedin.com/in/william-chen-9b812a121/ 工作技能 系統 Linux (CentOS、Ubuntu、RHEL、Kali Linux) Unix and Unix like(e.g. FreeBSD or macOS) Windows Server、Work Station VMware ESXi Server、Xen Server 資料庫 MySQL / MariaDB SQL Server MongoDB Redis Web Apache Nginx IIS Tomcat
Linux Server
CentOS
RHEL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
企業管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Customer Success Team Lead @Hostinger International
2017 ~ Hiện tại
Customer Success Team Lead
Trong vòng một tháng
Leading A Team
Focused
Customer Experience
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Universitas AMIKOM Yogyakarta
Bachelor's of Information
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of ZhenFu Chen.
Avatar of ZhenFu Chen.
Software Engineer @FAZZ Financial Group
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
to the MySQL database, and notified the Ministry of Education and schools to help them improve the security of educational network. Project Engineer • Medical Device Innovation Center 六月八月 2019 My job contains data cleaning of data pre-processing, accessing various databases, building the prediction model of machine learning, and creating a compact real-time web system for monitoring physiological information. 學歷National Cheng Kung University Bachelor of Department of Industrial and Information Management 技能 Python C# Java C++ Ruby on Rails MySQL / Mariadb MSSQL 語言 English — 進階
Python
C#
Java
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
National Cheng Kung University
Bachelor of Department of Industrial and Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務助理 @宜軒科技有限公司
2016 ~ 2022
Trong vòng một tháng
CKA
Kubernetes/Docker
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
applied japanese
Avatar of 陳志嘉.
Avatar of 陳志嘉.
Laravel後端工程師 @哲煜科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Docker, AWS Package development Build and maintain a shared package for different project. php, gitlab Backend Engineer • 振作國際 JulyDecember 2020 Questionnaire Platform Admin can create and design questionnaire, share to user. Watching and analyzing the answers from users. Leading small team to build project System design and development laravel, MySql, Docker Report platform for community residents Admin can release new to bulletin board, resident can report their house situation. System design and admin panel development Build plugin for wordpress Sync resident data from ERP php, wordpress, mysql EducationNational Chung Cheng University Information Management
PHP
JavaScript / ES6 / jQuery
Laravel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中正大學
資訊管理學系
Avatar of 謝松樺.
Avatar of 謝松樺.
軟體經理(Software manager) @Botrista 百睿達有限公司
2019 ~ Hiện tại
資深工程師/主管
Trong vòng một tháng
到本機進行作業、創建分支、合併分支與推送到遠端資料庫。 熟悉 AWS 或 GCP 從頭建置及架設環境,及 AWS 相關串接及應用 熟悉 CI/CD 上架流程,使用過 jenkins 及 drone 做 CI/CD 自動化流程 能夠使用 GitHub Pages 建立一個靜態網頁。 使用 Redmine 做專案管理 * Photoshop、Illustrator 基本工具操
PHP
Laravel Framework
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
長庚大學
資訊工程學系
Avatar of Refyandra.
Avatar of Refyandra.
Software Engineer @Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman Barat
2021 ~ 2022
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
AgustusOktober 2022Taipei, Taiwan - Pengembang sistem informasi (programer). - Pengembang Aplikasi absensi Online Pasaman Barat. - Mengelola server. Staf IT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) JanuariAgustus 2021Taipei, Taiwan - Pengembangan Aplikasi layanan Perizinan penataan Ruang. - Pengembangan Aplikasi Keuangan. Staf IT Yayasan Perguruan Darul Hikmah AprilNovember 2016Taipei, Taiwan - Mengajar Extrakulikuler Komputer - Mengelola sistem informasi Technical Support Engineer Cinox Media InsaniCinox JanuariMei 2015Taipei, Taiwan - Teknisi Jaringan Tech Support Solok MediNet AprilJanuari 2010Taipei, Taiwan - Teknisi Jaringan PendidikanSTMIK Indonesia Sistem InformasiPoliteknik Negeri Padang Teknk Komputer Skil PHP PHP CodeIgniter Laravel Python JavaScript MySQL / Mariadb PostgreSQL Postman Github Bahasa English — Dasar
PHP
PHP CodeIgniter
Laravel
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
STMIK Indonesia
Sistem Informasi
Avatar of RAJESH MOURYA.
Avatar of RAJESH MOURYA.
Sr. PHP Developer Lead Developer @Byasa Tech Solutions Pvt Ltd
2021 ~ Hiện tại
Sr. PHP Developer Lead Developer
Trong vòng một tháng
front-end technologies. Furthermore, I love to develop new things and learn as much as possible about my field. [email protected] Stack PHP Laravel CodeIgniter WordPress SQL/MySQL JavaScript jQuery HTML5 CSS3 Bootstrap GCP App Engine / Compute Engine GCP Cloud Storage API Integration/Development Git GitHub Gitlab Tools PhpMyAdmin Workbench Sublime VS Code Asana Jira Work Experience Sr. PHP Developer (Team Lead) • Byasa Tech Solutions Pvt Ltd MayPresent 1. Creating a Laravel-based Application. 2. Google Cloud GCP Deployment - App Engine / VMware Engine / Cloud SQL .
Laravel PHP Framework
CodeIgniter Framework
WORDPRESS DEVELOPER
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Viva College
BSC IT
Avatar of 蔡作君 (Vek Tsai).
Avatar of 蔡作君 (Vek Tsai).
Founder @VEKick Studio. 威踢工作室
2019 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
skilled problem solver and strategy planner. Never fear to make mistakes or take a blame, and always improve in effective way with a positive mentality. Also an expert on web services、SaaS and applications. As a Junior Developer, I Completed 450hrs course of programmers training class (Java/Python/Git/AWS/MySQL…) in May - August, PM、活動企劃相關、行銷企劃相關、品牌媒體公關、唱片製作、版權管理及授權業務、娛樂傳媒企劃、新
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
開南大學
法律

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.