CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS 工程師 @中國信託資融
2021 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
Swift
C#
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
資訊工業策進會
APP整合開發
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
backend engineer @Sensorsdata
2020 ~ Hiện tại
java backend/full stack engineer
Trong vòng một tháng
Spring Boot
SQL
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
緯育TibaMe
internet engineering
Avatar of 徐志逢.
Avatar of 徐志逢.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
徐志逢 Elliott 經驗著重在調教&優化 MySQL、MS SQL Server 架構 & 硬體架構設計 也有 1. 導入 prometheus + grafana 做系統監控可視化 2. NGINX + ELK Stack 做 LOG 以及 APM 分析 3. 同時具有 AWS 結構設計經驗,重新架構網課 steaming pipeline 4. 優化 AWS 儲存與轉檔架構導入 Dynamic scaling Taipei City, Taiwan [email protected]
Python
SQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of Jen Jen Jiang.
Avatar of Jen Jen Jiang.
Senior Sales Analyst-APAC @Thermo fisher Scientific
2021 ~ Hiện tại
Data Analyst/Data Scientist
Trong vòng một tháng
Jen Jen Jiang MBA | Analyst-Statistician Hybrid | Commercial Excellence | Digital Transformation | Go to Market S trategist Jen Jen holds diplomas of MBA and MSc in Information System. He is familiar with the APAC market and possesses 11-year experience in analytics, project management, and go-to-market strategies. He can leverage data analytics and cross-function communication to define business growth objectives, shape business processes for effectiveness, and build mechanisms of operations to ensure sustainability [email protected] SKILLS Machine Learning, Python, SQL, SPSS, Power BI, Tableau, SFDC, WEKA, advanced Excel Pivot, Data Visualization
PowerPoint
Excel
Pivot Tables
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
emlyon business school
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深軟體工程師 @橡木桶洋酒股份有限公司
2016 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
React.js
HTML/CSS
.NET
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺北教育大學(National Taipei University of Education)
資訊科學
Avatar of Eason Lin.
Avatar of Eason Lin.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
望工作: React 前端工程師 • 謝絕博弈產業 HTML / CSS JavaScript ES6 Back-End SASS / Less Bootstrap 4 / Materialize RWD Play Scala ES6 React Hook TypeScript Google Map API JQuery Jest Node.js Next.js RESTful API MS SQL / Firebase / MongoDB Nodemailer / SendGrid Experience 前端工程師 @ 易遊網股份有限公司年 12 月 - 目前 ) 國內著名旅遊平台網站,擁有各式團旅、自由行及餐
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
會計
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
智慧製造工程師 @AUO 友達光電
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
. Employee training management website : Using Python Flask, HTML, JavaScript, Bootstrap to build the website, data storage using Microsoft SQL Server, providing department and personal visualization reports on the website. Intern SYSTEX Corporation • JulyJuly 2020 Contract and inventory system on cloud : Using Microsoft Power Apps, Power Automate and Azure SQL to develop contract and inventory system on the cloud, replacing an old and hard to use system. Skills Program language Python,Java,C++,C# JavaScript,Html,CSS Flask,Fastapi Tensorflow,Keras Scikit-Learn OpenCV Tools Git,Gitlab(CI/CD) SQL Server MySQL,MongoDB Trello
Python
java
linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan Ocean University
Computer Science and Engineering
Avatar of 尹新傑.
Avatar of 尹新傑.
Senior Engineer @Akatsuki Taiwan 曉數碼股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
Senior Server Engineer
Trong vòng một tháng
路通訊並透過 MutiThread 加速伺服器的運作。 3.製作平台各種功能 。 學歷長庚大學 Chang Gung University,CGU 資訊管理 技能 Golang Unity3D AWS C/C++ Docker SQL protobuf Solana 語言 Chinese — 母語或雙語 English — 進階 Japanese — 初階 曉數碼專案 復活邪神 Romancing SaGa Re;univerSe 回合制RPG 手機遊戲 新網球王子 RisingBeat 音樂類型 手機
Golang
Unity3D
AWS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
長庚大學 Chang Gung University,CGU
資訊管理
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
透過現場工作調度、與上包溝通,磨練出良好的協調能力,使團體工作流暢進行 作品集 自動化倉儲運送- 智慧物流系统 透過SQL資料庫,接收客戶生管系統機台狀態,依照需求分配AGV自走搬運車任務派發、與PLC交訊控制天車搬運產品,同時藉由讀碼
C#
sql
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華大學
Avatar of Reda Ibrahim.
Avatar of Reda Ibrahim.
Past
Data Analyst Trainee @365 Data Science
2022 ~ Hiện tại
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
Reda Ibrahim Data Analyst & Power BI Developer Professional Data Analyst with hands-on experience in data analysis and business intelligence using SQL, Excel spreadsheet, Python as a programming language, and MS Power BI as a visualization tool. Email : [email protected] Phone :Address : Nasr City, Cairo, Egypt Work Experience Network Engineer Military Technical College • OctoberNovember 2022 I have worked in the information technology center in networking, IT support, help desk, and technical support. Communication and presentation skills - Networks - IT Support - Help Desk. Data Analyst Omdena • OctoberDecember 2022 Omdena chapters to promote real-world
Data Analysis
Ms. Excel
Data Visualization
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
WorldQuant University
Data Science, Applied Data Science Lab

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.