CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Chang Mike.
Avatar of Chang Mike.
資深軟體工程師 @橡木桶洋酒股份有限公司
2016 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
發-主要負責全端開發-前端目前主要使用技術React TypeScript. 後端 .Net or nodejs. AprJan 2014 Software Assistant 鴻松科技股份有限公司 DevEXPRESS 套件報表開發 ASP.NET WEBFORM 開發 ASP.NET MVC 開發 ASP.NET WEB API 開發 WinForm. AprJan 2012 Surface/Office PT 台灣微軟股份有限公司 Mainly responsible for Microsoft Surface program and Win7/8 operating application,Microsoft
React.js
HTML/CSS
.NET
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺北教育大學(National Taipei University of Education)
資訊科學
Avatar of 林楚喬.
Avatar of 林楚喬.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Trong vòng một tháng
析應用經驗,產品客戶端簡報經驗 正面積極的態度、有效的溝通能力、與時俱進的精進、虛心的學習 緩慢的朝夢想邁進 Skill Engineering Asp.Net MVC Frontend HTML / CSS Bootstrap3 RWD Programming Python C# JAVA DataBase Greenplum MSSQL PM Data PM Metrization Problem. Data Analysis Product 4P Analysis Product Spec Time & Resource Management Technical Sense User Acquisition Skills Another Archives science Language Toeic: 670 Design UI/UX Capcut
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具 - Visual Studio / Visual Studio Code 版本控制 - Git / GitHub / Azure DevOps 機械手臂 - NACHI 經歷 大陸廣東-自動化
C#
sql
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華大學
Avatar of 楊鎮宇.
Avatar of 楊鎮宇.
Software Engineer 軟體工程師 @迪球娛樂行銷股份有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
/ 10 Golang 6 / 10 JAVA , Kotlin 6 / 10 X86 , MIPS Assembly 6 / 10 C# 5 / 10 Platforms and Frameworks dash.js 10 / 10 Tensorflow , PyTorch 8 / 10 WebRTC 8 / 10 Node.js 8 / 10 Bootstrap 7 / 10 ASP.NET MVC 6 / 10 ESP32 SDK 6 / 10 Android Studio 6 / 10 Simulator and Other Tools LaTeX 9 / 10 git , Github 8 / 10 Docker 7 / 10 Microsoft SQL Server 6 / 10 NS-3 6 / 10 LineBot 6 / 10 MATLAB
C/C++
Python
Node.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程研究所 積體電路與計算機系統組
Avatar of Tsung-Hsuan Tsai.
Avatar of Tsung-Hsuan Tsai.
前端工程師 @FAZZ - 新加坡商迅星金融科技有限公司台灣分公司
2022 ~ 2023
前端網頁工程師
Trong vòng một tháng
different branches. SHIN KONG WU HO-SU MEMORIAL HOSPITAL - Oct 2015 to Jul 2016 Software Developer Intern, IT Development Contacted with clients to obtain information and discussed designed options. - Performed analysis, design and development of the application according to the user requirements. Maintained existing projects, fixed issues using ASP.NET MVC, HTML, JavaScript, AJAX, JQuery, Bootstrap, JSON. Education National Yang Ming University - Sep 2016 to Jul 2018 Master’s degree, Institute of BioMedical Informatics Relevant Coursework : Biological Network / Web-performed analysis Research Topic : Biological Network / Bioinformatics / Computational biology / ...
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立陽明大學
生物醫學資訊研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
簽約剪輯師 @知乎
2022 ~ Hiện tại
Brand Marketing Executive 品牌行銷企劃 / Senior Account Executive 資深客戶執行
Trong vòng một tháng
C#
ASP.NET MVC
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
中文系文藝創作組, 國際行銷學分學程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Ezoom Information, Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
.NET MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程學系
Avatar of Chung-Chao Tsai.
Avatar of Chung-Chao Tsai.
Senior software engineer @Bright Information Technology
2020 ~ 2022
Engineer
Trong vòng một tháng
. Skills: RabbitMQ · Kubernetes · C# · Docker · Vue.js · Elastic Stack (ELK) · .NET Core Senior Software Engineer • Gouptech AugDecMaintain and develop functions on product which offer to insurance company broker. - Coordinate with clients for data spec. Check clients’ requirement and set spec. - Develop website with Asp.Net MVC , which also use third party API to transfer user information with bank. Skills: MSSQL · .NET Framework · Model-View-Controller (MVC) Junior software engineer • Wistron corporation JanDecProvide factory assembly line scheduling plan, in charge of backend development. Project solution design for material distribute.
C#
Kubernetes Infrastructure
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立高雄大學
Life Science
Avatar of the user.
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
ASP.NETMVC
ASP.NET Web API
Entity Framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊管理系
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
Past
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
他 IIS Jenkins RWD RESTful JWT SVN Git 工作經歷 五月十二月 2022 軟體工程師 (Full-Stack Engineer) Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司) 工作內容 : 開發 web Application ( ASP.NET MVCASP.NET core 6 MVC ) 開發 web API ( ASP.NET core webAPI ) 開發手機 APP ( Flutter ) 開發/維護公司視窗程式 ( C# Winform 、 VB Winform ) 負責專案 : Equipment booking system 幫助
HTML5
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.