CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 閻祥溥.
Avatar of 閻祥溥.
Backend Engineer @OneDegree
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Andy Yen Backend Engineer Professional, responsible, and proactive developer. Easily adapting to different situations and able to deliver products. Delivering clean software that is both high-performing and maintainable. Taipei City, Taiwan Technical Skills Major Languages: Python, Node.js Tools: RDBMS, Redis, Git, AWS, Docker, Kubernetes, EKS Framework: Express, Flask, FastAPI Experience Backend Engineer OneDegree • 06//2022 Team lead of a 4-member backend team. Participated in spec clarification, task estimating & management, deployment, and cross-team communication to deliver our core product. Implemented several core modules (Product, Resource, Standard module..
Node.js / Express.js
MySQL
Redis
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學
工程科學
Avatar of Shan Xi, Liao.
Avatar of Shan Xi, Liao.
Past
Software Engineer (Java, Python) @國泰金控 Cathay Financial Holdings
2018 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
</> Shan Xi, Liao A software engineer who has been working on web-based applications for many years enjoys learning new things. Skills: - Java, Spring Framework, Maven. - Python, Flask, Celery, Gunicorn. - Golang, Gokit. - Node.js, NestJs - HTML, CSS, JS, Bootstrap. - Git, Linux, Azure DevOps, Docker. - Oracle, Redis, MongoDB. Taipei City, Taiwan MyWebsite / MyPortfolios Work Experience SeptemberJune 2022 Software Engineer (Java, Python) 國泰金控 Cathay Financial Holdings 【Job description】 Backend APIs development using Java for MyRewards App - Major services developed by me: E-Invoice service and push notification service
Java
Python
Golang
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
Global Logistics Management
Avatar of 李宗哲.
Python工程師
Trong vòng một tháng
.js 輕量級框架 控制 Raspberry 相機,把相關資料存入mongoDB, Raspberry pi 還有使用信號燈功能。 python 爬蟲 selenium 套件,範例參考 https://github.com/NightZhe/python_selenium git使用 目前有做出教學文件for 我們自己小組使用 https://drive.google.com/file/d/1YWbxYkpVVfeTTrGT5EgoMqksAvKi5uGa/view?usp=sharing python tensor flow , keras,至今有使用
Node.js
Python
JSON
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Natinal Chiayi University 國立嘉義大學
食品科學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工務人員 @仲暘企業有限公司
2022 ~ Hiện tại
Python工程師
Trong vòng một tháng
python語言
python django
Python Flask
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
高苑科技大學
電機工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Unity工程師 @掌中乾坤網路科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
C#
Swift/iOS
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊科學與工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Python
SQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of 林彥伯.
Avatar of 林彥伯.
Past
客服主管 | 用戶運營分析師 @Blin Co Ltd.博疄有限公司
2020 ~ 2022
數據分析師、資料科學家
Trong vòng một tháng
分析人/天 •擔任窗口與其他部門溝通另外完成主管交辦事項 學歷德明財經科技大學- 行銷管理學 技能 SQL (CTE)、 Excel (Array) Google Sheet (Query) Python(Pandas、matplotlib) 語言 English — 進階 Chinese — 母語或雙語 作品集 ●此份為 用戶流失 主題的作品 ●使用SQL與Google sheet完成 ● 2022下半年完成專案;約10
SQL/MySQL
SQLite
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
德明財經科技大學-
行銷管理學
Avatar of 許詠翔.
Avatar of 許詠翔.
Past
Backend Software Engineer @1TM Taiwan
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
University - Honorable Mention 2019 全國大專校院軟體創作競賽 - Merit Award 2019 大四專題作品競賽 - The High Distinction Award 2017 ACM-ICPC Asia Hua-Lien Taiwan Online Programming Contest Blog Post 2021q1 Homework1 (quizq1 Homework3 (quiz3) 關於 Python 你該知道的那些事 - GIL(Global Interpreter Lock) | Shawn Hsu 網頁程式設計三兩事 - gRPC | Shawn Hsu Open Source Project AART Using python, YOLOv3 , LSTM and OpenPose to implement real time sports analysis program(in this case we use basketball
C
Shell Script
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
大同大學
資訊工程學系
Avatar of LeoWeng翁維陽.
Avatar of LeoWeng翁維陽.
Past
Big Data 巨量資料分析 @資策會數位教育研究所
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
SunnyWeng翁維陽 Data Scientist Taipei, Taiwan [email protected] mCultivated with statistics and optimization background. 2+ year integration experience of semiconductor process. 3+year experience in EDA analysis, Strong problem solving ability by data mining skill under great pressure. Experience in management as team leader with Great communication skills to cooperate cross cultural teams. I learn things fast in diversified areas and propose solutions by leveraging in-depth domain knowledge with data science. Kaggle , GitHub , Linkedin Skills & Toolkits Data Lake/Warehousing : Python, R, mySQL, Java Machine Learning : Scikit
Python
Java
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Eletronics Engineering
Avatar of 李華威.
Avatar of 李華威.
軟體工程師 @穩態光電科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Case的判斷後解決 ‧原先內部使用的SDK為利用JSON檔做資料的讀取及寫入,但遇到斷電檔案會毀損、且讀寫效率極差導致CPU使用率經常滿載,分析資料結構後建立Database解決 九月Present 學歷明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology 電子工程系 技能 Python Linux SQL MQTT 語言 English — 中階
Python
Linux
SQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology
電子工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.