CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深測試工程師 @亞太電信股份有限公司
2021 ~ 2022
QA Engineer
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立勤益科技大學
資訊管理系
Avatar of 蔡志銘.
Hơn một năm
蔡志銘 應徵職位:銷售服務人員-屏東店 可上班日期:隨時學歷:美和科技大學 資訊科技系 語言: 中文 英文 證照:丙級電腦硬體裝修 工作經歷: ◎ 富邦人壽業務主任 ◎ 澳洲打工渡假 ◎ 速達快遞電話:住址:屏東市崇德一路223-2號 信箱:[email protected] 您好
電腦硬體裝修丙級
人身保險證照
財產保險證照
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
美和科技大學
資訊科技系
Avatar of 林宜庭 Yi-Ting Lin.
Avatar of 林宜庭 Yi-Ting Lin.
職業衛生管理師 @采盟股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
環保專責人員、職業安全衛生管理人員
Trong vòng một tháng
人員證書 IAQ室內空氣品質維護管理專責人員證書 急救人員安全衛生教育訓練合格證書 健康管理師合格證書 工業電子丙級技術士證照 電腦硬體裝修丙級技術士證照 工作經歷 采盟股份有限公司,2022年 - 迄今 ⎟職業衛生管理師 配合職安法規修
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
嘉南藥理大學
醫藥化學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @敦謙國際智能科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
PHP Laravel web developer
Trong vòng một tháng
html + css + javascript
viso
InfoPath
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄應用科技大學
會計系
Avatar of 洪群哲.
Avatar of 洪群哲.
學生 @新北市立鶯歌工商
no
Trong vòng một tháng
事、場務組餐飲股長、場務機動股員、財務組長 技能 語言 中文 台語 英文(TOEIC:420) 證照 ISO/IECLead Auditor iPAS 資訊安全工程師 初級 金融科技力檢定 基本救命術 基本創傷救命術 CPR + AED 電腦硬體裝修 丙級技術士 程式語言 C C# Python Java 資訊領域 網路 資訊安全 Windows Linux
電腦硬體裝修丙級
Python
C
Tắt trạng thái tìm việc
Part-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
新北市立鶯歌工商
資訊科
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
動畫背景美術 @Design Office Mecaman
2019 ~ Hiện tại
2D美術設計師
Trong vòng hai tháng
硬體裝修丙級
illustrator cc
Photoshop CC
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北商業大學 National Taipei University of Business
數位多媒體設計
Avatar of 李享駿.
Avatar of 李享駿.
Past
FinTech資訊助理人員-AI大數據組實習生 @富邦金融控股股份有限公司-富邦創新科技辦公室
2018 ~ 2019
AI工程人員、前端\後端工程人員(軟體工程師)、金融科技
Trong vòng một tháng
Hsiang-Chun.Li(Jason) Automation test software engineerTaipei City, New Taipei City : [email protected] I worked as a Python RPA engineer in the consumer finance headquarters of DBS Bank (Taiwan) in Singapore, engaged in program development of system process automation robot-related projects, and researched the introduction of artificial intelligence and information security technology. I also worked as a financial engineer science and technology information assistant intern in Fubon Innovation and Technology Office. I have always been eager to invest in software engineering and professional training in the field of artificial intelligence. Familiar
Word
excel
powerpoint
Thất nghiệp
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
TibaMe緯育AI技術應用工程師培訓班2020.8~2020.12
AI技術應用工程師
Avatar of 陳駿騰.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
心 為提昇網頁設計專業人員之技能水準,建立職業證照制度,應具備在視窗環境的網頁製作、測試及應用網頁物件的能力。 硬體裝修丙級/乙級 發照單位 : 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 為提昇電腦硬體裝修專業人員之技能水準,具備從事
網頁設計乙級
電腦硬體裝修乙級
Đang học tập
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄師範大學
軟體工程與管理
Avatar of 葉峻瑋.
Trong vòng hai tháng
具:普通重型機車 修過相關課程 1.FPGA系統設計實務 2.數位系統設計實習 3.數位信號處理實習 專業證照 ⼄級電腦硬體裝修丙級電腦軟體應⽤、丙級電腦硬體裝修。 工作經歷 目前無相關工作經驗,但曾有在餐飲業打過工。 學歷月~2023-6月(就
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of 陳威志(Core.Chen).
Avatar of 陳威志(Core.Chen).
網路工程師 @勝鴻數位科技
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng sáu tháng
如何建置電腦作業系統、使用軟體開發工具建置自己的網站、透過程式碼控制單晶片、寫程式等專業技術,並順利考取電腦硬體裝修丙級證照。 大學持續精進自己的資訊專業技能,主修了程式語言(C++、Java、HTML)、軟體設計結構(MVC)、資料庫語言(T-SQL、MySQL
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
僑光科技大學
資訊科技系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.