CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 汪廷憲.
Avatar of 汪廷憲.
software developer @BaasId
2020 ~ Hiện tại
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
API & webhook. Using Vue to build SPA, and Apollo server before the dev environment. NCHC-Blockchain Platform-DID Frontend & Testing A blockchain IaaS cloud service platform. Using Sonarqube to modify the lack of code. The integration test uses K6 and Drone automatic tests, stored the results in Influxdb and presented with Grafana. Education Java web development course • Tibame • NovMay 2020 Learning OOP from Java SE to Java EE Servlet, DB: Oracle, HTML/CSS/Js jQuery to build web application Chung Yuan Christian University • International Trade Bachelor Degree From Jul 2008...
JAVA
Spring Boot
Spring Security
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
緯育Tibame
Java雲端服務開發技術養成班
Avatar of Shan Xi, Liao.
Avatar of Shan Xi, Liao.
Past
Software Engineer (Java, Python) @國泰金控 Cathay Financial Holdings
2018 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
</> Shan Xi, Liao A software engineer who has been working on web-based applications for many years enjoys learning new things. Skills: - Java, Spring Framework, Maven. - Python, Flask, Celery, Gunicorn. - Golang, Gokit. - Node.js, NestJs - HTML, CSS, JS, Bootstrap. - Git, Linux, Azure DevOps, Docker. - Oracle, Redis, MongoDB. Taipei City, Taiwan MyWebsite / MyPortfolios Work Experience SeptemberJune 2022 Software Engineer (Java, Python) 國泰金控 Cathay Financial Holdings 【Job description】 Backend APIs development using Java for MyRewards App - Major services developed by me: E-Invoice service and push notification service
Java
Python
Golang
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
Global Logistics Management
Avatar of 金伯潔.
Avatar of 金伯潔.
Past
國中部導師 @學冠文理補習班
2018 ~ 2022
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
金伯潔 JAVA軟體工程師 Taipei, [email protected] https://www.linkedin.com/in/%E4%BC%AF%E6%BD%94-%E9%87%91-a99aa0257 訓練單位 ISPAN 資展國際 跨域JAVA軟體工程師就業養成班 2022//01 576小時完整訓練,從基礎 Java 到業界實作進行有系統性的學習,最終透過團隊合作完成一個前
Java
JavaScript
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際
跨域JAVA軟體工程師就業養成班
Avatar of 林冠綸.
Avatar of 林冠綸.
Past
軟體設計工程師 @資展國際股份有限公司(原 資策會)
2022 ~ 2023
Java Software Developer
Trong vòng một tháng
林冠綸 Java軟體工程師/後端工程師 Taipei City, Taiwan 哈囉,我是Chris,個性喜歡與人互動,也喜歡學習新事物。 工作上具換位思考能力,擅長溝通合作,簡化複雜概念。 對待工作熱情、當責,能站在團隊、公司立場,做出最佳貢獻! 技能 後端 Java JDBC Servlet Hibernate Spring MVC SpringBoot 前端 JavaScript jQuery JSP
JAVA
JavaScript / ES6 / jQuery
MSSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
景文科技大學(Jinwen University of Science and Technology)
國際貿易
Avatar of Winni.
Avatar of Winni.
工程師 @三商電腦股份有
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Java跨平台程式設計就業養成班 台北資策會 發照日期 十一月 2016 · 永久有效 技能 Frontend jQuery HTML/CSS Thymeleaf Backend Spring Hibernate Spring Data JPA Servlet/JSP MyBatis Programming Java Javascript SQL Tools Git Linux (basic, follow document) Azure tool for Eclipse Eclipse Gradle JasperReport ◎個人簡介 我叫陳怡文,個性安靜。 資策會製作專題的過程,讓我增進系統整體概觀
Java
JavaScript
jQuery
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東海大學 Tunghai University
數學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
接案工程師 @Freelancer
2022 ~ 2022
Sr. Backend Engineer, Sr. Software Engineer
Trong vòng một tháng
Node.js
Express.js
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺灣大學
機械工程學系
Avatar of Chun-Ming Chu.
Avatar of Chun-Ming Chu.
Past
PHP Developer @Star Fox Information Technology
2021 ~ 2023
JAVA, PHP
Trong vòng một tháng
Roderick Chu [email protected]  Dubai 技能與經驗 Frontend development: HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, jQuery, ActionScript. Backend development: Java, Hibernate, Spring, Struts2, PHP, Laravel, ThinkPHP. Database: MySQL, SQL Server, H2, PostgreSQL. OS: Debian, Ubuntu, CentOS, Windows Server. 工作經歷 Star Fox Information Technology, PHP Developer, Dec 2021 ~ Jan 2023 遊戲開發:使用ThinkPHP架構後台、提供API給商戶或遊戲。 上架產品:為新產品所產生的日誌,撰寫
Java
PHP
Laravel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國防醫學院
解剖所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
主任編輯 @書林出版有限公司
2021 ~ 2022
Java工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Google Sheets
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
跨域Java軟體工程師就業養成班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
設備助理工程師 @晶碩光學股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
Microsoft Office
java
Spring Boot
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
宏國德霖科技大學
餐旅管理系
Avatar of 蘇蔚鴻(Close Su).
Avatar of 蘇蔚鴻(Close Su).
Past
backend engineer @Sensorsdata
2020 ~ Hiện tại
java backend/full stack engineer
Trong vòng một tháng
蘇蔚鴻(Close Su) Java Engineer Java engineer with both breadth and depth. I like studying and keep improving myself and clean code 技能 Backend spring boot Python SQL Frontend javascript angular HTML Machine Learning machine learning deep learning CI/CD docker kubernetes 工作經歷 backend engineer • Sensorsdata 四月Present 2 core version responsible program design, review, develop, and maintain feature: online upgrade upgrade module old/new UI switch and forward compatible email centralize on duty and customer problem process cooperate with other teams and preach new function 7優科技
Spring Boot
SQL
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
緯育TibaMe
internet engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.