Снежана Ресавац

професор разредне наставе

  Свилајнац, Србија

Сталним стручним усавршавањем желим да покажем да је концепт целоживотног учења реалан. Залажем се за размену искустава са колегама широм Србије, као и са образовним институцијама ван граница наше земље.

   

Образовање

Учитељски факултет у Јагодини

Тренутно на мастер програму, Лидерство у образовању

2019 - 2021

Учитељски факултет у Јагодини

професор разредне наставе

1999 - 2001

Радно искуство

ОШ,,Бранко Радичевић", Седларе, 2013-тренутно

директор школе,   ОШ,,Бранко Радичевић"

ОШ,,Јован Јовановић Змај", Свилајнац, 1986-2013.

наставник разредне наставе

Вештине

Комуникација

Успешно се сналазим у било којој форми комуникације (усмена, писмена, јавном наступу, посредовању,...) 


Мотивисаност

Наставничка професија је мисионарски позив, па се често каже да су просветни радници-народ посебан. Залажем се за непрекидним стручним усавршавањем и као руководилац сам у последњих пет година остврила 175 сати. Тренутно сам на завршним мастер студијама на Учитељском факултету у Јагодини, на програму Лидерство у образовању.

Организацијске

Сама позиција директора школе подразумева добре организацијске способности. Бројна такмичења, од школских, преко општинских и окружних, преко међушколских сусрета у оквиру разних пројеката и манифестација.

Лидерске

Личним примером подстичем чланове колектива на одговоран и посвећен рад у школи. Иницијатор сам многобројних пројеката (Erassmus+, Међунардни пројакат умрежавања школа са бивших простора СФРЈ, бројних локалних и пројеката подржаних од стране МПНТР-а)

 Постигнућа

Конференције


Друга конференција Асоцијације најбољих наставника бивше Југославије у Будви, јуна 2019. године.

Као директор школе  Иницирала сам  и организовала учешће представника школе  на конкурсу за Нај плакат. Конгрес смо отворили нашом представом ,,Договор", чији сам била иницијатор, организатор и учесник.

Стручно усавршавање


Учешће на семинару за обуку директора школа под називом Школа за 21.век.

Учесник обуке а стечена знања су нам послужила за стварање Клуба младих програмера.


ХОБИ


 Награде

На Међународном фестивалу аматерских позоришта у Требињу, добитница признања Златна маска за најбољу женску епизодну улогу у представи Чудо у Шаргану. У Градском аматерском позоришту сам члан 13 година.
Сарадња

Веома успешну сарадњу остварујемо са ООУ,,Блаже Конески" из Прилепа од 04.12.2014. године у свим областима образовања. Једна од посета драгим пријатељима, забележена фотографијом из прелепе Струге.


Powered by CakeResumePowered by CakeResume