Jgfwzqdatsfzo4htstuv

Mirjana Mihailović

Diplomirani etnomuzikolog, zasposlena kao nastavnik harmonike.


RS
[email protected]

Work Experience

Freelance, Priređjivač knjiga na Brajevo pismo, Sep 2015 ~ Present

Koordinator tima od 13 stručnjaka iz različitih oblasti (matematika, fizika, srpski, engleski, nemački i italijanski jezik, biologija, hemija, društvene nauke, defektolog i muzički pedagog) za adaptaciju i štampu udžbenika za osnovnu školu na Brajevo pismo za izdavačke kuće Klett, Logos, Freska, Zavod za udžbenike, Eduka, Bigz i Vulkan.

Muzička škola "Kosta Manojlović" Zemun, Nastavnik harmonike, Jul 2015 ~ Present

Udruženje za podršku inkluziji manjinskih grupa "Inkluzivna mreža", Osnivač i koordinator udruženja "Inkluzivna mreža", Mar 2012 ~ Present

Udruženje je osnovano sa cijem da pruži podršku inkluziji osoba sa invaliditetom, pre svega u oblasti obrazovanja i kulture. Sa tim ciljem uspešno je realizovano niz projekata.
https://inkluzivna-mreza.org/

Muzička škola "Kosta Manojlović" Zemun, Diektor škole, Sep 2014 ~ Jul 2015

Muzička škola "Kosta Manojlović", Zemun, Notograf za Brajevo pismo, May 2005 ~ Jun 2015

Adaptacija i štampa na Brajevom pismu muzičkih udžbenika za osnovnu i srednju muzičku školu.

Muzička škola "Kosta Manojlović" Zemun, Nastavnik harmonike, Sep 1989 ~ Aug 2014

Sindikat Nezavisnost muzičke škole "Kosta Manojlović", Zemun, Glavni poverenik sindikalne organizacije, May 2005 ~ Jun 2014

Glavni poverenik sindikalne organizacije u školi i član Glavnog odbora Sindikata "Nezavisnot"

Muzička škola "Davorin Jenko" Beograd, Nastavnik harmonike, Sep 1988 ~ Jul 1989

Muzička škola "Vladimir Đjorđević" Beograd, Nastavnik harmonike, Sep 1987 ~ Aug 1988

Muzička škola "Davorin Jenko" Beograd, Nastavnik harmonike, Feb 1987 ~ Jul 1987

Education

Fakultet muzičke umetnosti Beograd, Master’s Degree, Etnomuzikologija, 1985 ~ 1991

Srednja muzička škola "Stanković", Beograd, High School Diploma, Harmonika, 1981 ~ 1985

Powered by CakeResumePowered by CakeResume