Vesna Zbućnović

Nastavnik praktične nastave

Novi Sad,Srbija

[email protected]

Viši fizioterapeut,nastavnik u medicinskoj školi. Iskustvo kao nastavnik i fizioterapeut sticala zajedno sa učenicima.Svoj radni staž sam počela sa 23 godine. Stala sam tamo negde.. .duhom, željom za zivot, pozitivnošću,upornošću u svakom smislu. Napredovala godinama zahvaljujući edukacijama,licenciranju,stručnim seminarima.Spremna za kompromis, uvek spremna za dogovor.Moj način rada se zasniva na praktičnosti, učenje na primerima uz osmeh i odlučan stav.

   


Obrazovanje


Viša medicinska škola,Beograd,2006

 • nostrifikacija diplome - viši fizioterapeut

Medicinska škola, Bratislava,2002-2005

 • diplomirani fizioterapeut   
Radno iskustvoMedicinska škola 7.april

September 2006 - trenutno

Nastavnik praktične nastave na profilu fizioterapeutski i kozmetički tehničar.


Veštine

Interpersonalne


 • timski rad
 • pomaganje drugima

Računarska pismenost


 • Microsoft
 • excel

Znanje stranih jezika


 • engleski
 • slovački

Komunikacijske

 • komunikativna - rečima
 • neverbalna komunikacija
 • dobar slušalac
 • prijateljski stav
 • empatijaLiderske

 • inspirativna
 • fleksibilna


Organizacijske


 • postavljam i postižem ciljeve
 • učestvujem u timskom radu
 • sposobna za rad pod dodatnim pritiskom
 • spremna za obuke,treninge zarad postizanja cilja

MedijiSaradnja sa RTVojvodina,emisija o profesionalnoj orientaciji-ja biram.

Predstavljanje smera fizioterapeutski tehničar.


U saradnji sa pedagoško- psihološkom službom medicinske škole " 7.april", svake godine organizuje predstavljanje našeg smera na sajmu obrazovanja.Maturanti sa svojim nastavnikom prakse tokom svoje završne prakse u dogovoru sa nastavnicima iz škole Milan Petrovic,aktivno učestvuju u jednom školskom danu sa korisnicima,i na nivou srednje škole i na nivou radnog centra.

 


Saradnja sa Dom zdravlja "Liman".

Tema: "Bol U ledjima"


Svake godine,12.maja se obeležava "Dan sestrinstva".Svi obrazovni profili u zavisnosti od maogućnosti sa svojim nastavnicima pružaju usluge lokalnom stanovništvu.Ovaj dogadjaj smo nazvali "Bazar zdravlja",jer nam pruža mogućnost prezentovanja naših usluga.Saradnja sa stanovništvom je uvek odlična.


Saradnja sa lokalnom zajednicom

U predškolskom ustanovi "Včielka",u Bačkom Petrovcu za vreme "Dečje nedelje",jedan dan je izdvojen za posetu fizioterapeuta,vežbe za loše držanje i zasluženu masažu.


.


Stručno usavršavanje

 • Tuina masaža

Filip Manja

Novi Sad,april 2018


 • Učešće na seminaru "Tumori-bolest u ekspanziji,akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Novi Sad,januar 2018


Edukatori:Marey El Hamouly,Miroslav Škorić,Suzana MIlovanovic

Novi Sad,novembar 2018


Hobi

Masaža-jer opušta,leči i moje klijente i mene.


Druženje se decom kao fizioterapeut

Kao fizioterapeut,često u saradnji sa vrtićem organizujemo zanimljiva dešavanja  koja imaju za cilj sprečavanje lošeg držanja.Svoj program sprovodim kroz masažu i program vežbi osmišljen za decu predškolskog uzrasta.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume