Qa7u5hnl0ipj7yrmgcyq

蘇子琦

團作或是獨立工作都能得心應⼿,勇於接受挑戰,善於溝通協調、解決問題,做事積極有效率。


工程師
城市,TW
[email protected]

工作經歷

台灣檢驗科技股份有限公司 , 工程師, Jun 2018 ~ 現在

環境影響評估案件之計畫工程師,安排各項監測、掌握每個細節,包含成本計算等,妥善將計畫按規劃完成。

挪威商聯廣驗證股份有限公司台灣分公司, 工程師, Jun 2017 ~ Jun 2018

電子產品測試、認證相關審查與撰寫相關報告。

台灣之星電信股份有限公司, 工程師, Jul 2016 ~ Jun 2017

處長秘書兼任測試工程師,協助處長彙整各項事務與部門各項任務與網頁前端測試及撰寫測試案例等。

華為技術有限公司, 項目協調員, Dec 2014 ~ May 2016

擔任計畫囊括區域(Reading and other cities)內外部整合聯繫人員,並將資訊彙整於系統。

環邑環保股份有限公司, 環境工程師, Apr 2012 ~ Sep 2014

協助企業、工廠等公司行號撰寫各類污染許可證,如空水廢以及政府要求之申報等。

哲毅水電工程有限公司 , 工安工程師, Jun 2008 ~ Apr 2012

就施工環境可能發生之危害,督導施工人員依法規及業主規定作業,並協調現場事務及業主之間相關事項。

學歷

國立雲林科技大學, 學士學位, 環境安全與衛生工程系, 2006 ~ 2008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porttitor dapibus ipsum ut efficitur. Aliquam feugiat nec sem dapibus blandit.

私立元培科技大學, 副學士學位, 醫務管理科, 2001 ~ 2006

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porttitor dapibus ipsum ut efficitur. Aliquam feugiat nec sem dapibus blandit.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume